Narsismi http://savinenkari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/136192/all Tue, 06 Jun 2017 07:45:34 +0300 fi Totalitarismi, ilmiantokulttuuri, journalismi http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238014-totalitarismi-ilmiantokulttuuri-journalismi <p>&nbsp;</p><p>Suomalaisia on noin kahdeksansataa vuotta hallittu vieraalla kielellä, ja kaikille historiallisesti alistetuille kansoille ominaiseen tapaan olemme sisäistäneet kaikkea kahtia jakavat, kahden kerroksen kaksinapaiset ajattelumallit. Kansallisesta historiastamme suoraan seuraa, että yhteiskunnalliset perusvastakohtamme, esimerkiksi kuilu hallitsevan &rdquo;eliitin&rdquo; ja niin sanotun &rdquo;tavallisen kansan&rdquo; välillä on korostunut ja jyrkkä. Sosiologiamme grand old man, Erik Allardt, puhui näistä kansallisista ominaispiirteistämme.</p><p>Samaan kansalliseen kuvaan kuuluu, että yksilön elämässä ja käyttäytymisessä on erikseen &rdquo;julkinen&rdquo; puoli ja &rdquo;yksityiselämä&rdquo;. Suomalainen on ahkera ja rehellinen, lainkuuliainen, työ-, mies- ja sotakuntoinen, ja uskoo siihen että itseään sivistämällä on mahdollisuus nousta paremman väen piiriin. Sama suomalainen on tottunut pitämään mölyt mahassaan, ei ruikuta kohtaloaan eikä kohteluaan, puristaa vain käden taskussaan nyrkkiin ja purkaa kiukkunsa rehkimällä halon hakkuussa tai punttisalilla, saunan löylyissä, kaljabaarissa tuopin jälkiä pöytään jysäyttelemällä.</p><p>Se suomalaisuus loistaa poikkeuksellisuudellaan eurooppalaisissa tilastoissa. Yhtäältä Suomi on itsenäisyytensä aikana noussut ruotsalaisten takamaasta yhdeksi maailman vauraimmista ja turvallisimmista valtioista, toisaalta kaikki alistetuille kansoille ominaiset kielteiset piirteet tuppaavat elintason kohotessa vain tietyllä tavalla korostumaan. Kiusaamme tosiamme euroopanennätysmäärin työpaikoilla, yksityiselämän puolella itsemurhat ja perheväkivalta ovat edelleen ongelmiamme.</p><p>Latentti antagonismi on sieluumme edelleen syvärakennettu. Tunnemme edelleen herravihaa ja projektiivisia vihantunteita. Esimerkiksi ryssävihaa suomalaiset tuntevat eurooppalaisista kansoista toiseksi eniten, enemmän kuin mitä tunnetaan N-liiton miehittäminä olleissa maissa. Vain kosovolaiset, joilla on aika paljolti samanlainen kansallinen historia, tuntevat vielä syvempää projektiivista venäläisvihaa kuin suomalaiset.</p><p>Tarvitsisimme kipeästi jonkinlaista kansallista psykoanalyysia. Sen sijaan ajaudumme koko ajan yhä pahempiin kansallisiin kahtiajakoihin. Eurooppalaisella uudella ajalla maallistumiskehityksen myötä uudeksi valtauskonnoksi kehittynyt &rdquo;talousajattelu&rdquo;, jossa &rdquo;rahaan&rdquo; liittyvä pohjimmiltaan uskonnollislaatuinen kaikkivoipaisuuskuvitelma antaa poliittiselle inkvisitiolle oikeutuksen keskittyä pelkästään talouden numeroihin ja toissijaistaa sosiaalipolitiikan, avaa suomalaisen sielun ja yhteiskunnan kahtiajaon haavat.</p><p>Oma kansallinen ominaislaatumme ei kestä ylikansallisen rahaohjasteisen taloususkonnon toimintamekanismeja. Niihin nykyisellään sisältyy väistämätön tuloerojen kasvattaminen. &rdquo;Taloushan&rdquo; on tosiasiassa vain talousteoreettisiin evankeliumeihin verhottua taloususkonnon syntisten, eli köyhien, eliminointia. Talous on sitä että rikkaiden on voitava rikastua, eivätkä esimerkiksi yhteiskuntien sosiaalisen eheyden säilytysyritykset saa tulla kaupan esteeksi.</p><p>Talousteoriat voidaan tiivistää yhteen sääntöön, yhteen ainoaan paikkansa pitävään lakiin: niin sanotut &rdquo;taloudelliset realiteetit&rdquo; = rikkaiden ihmisten edut.</p><p>Suomalaisten pitäisi pystyä sanomaan ylikansallisille rahaohjasteisille talouskoneistolle selvä &rdquo;Ei!&rdquo;. Britanniaa paljon kipeämmin Suomi tarvitsisi eron europolitiikasta. Meillä ei ole varaa, toistan: meillä ei ole varaa menettää varsin horjuvalla pohjalla olevaa kansallista toimintakykyämme. Numerot pyhittävät rahaohjasteisen taloususkonnon, ja siinä toimijoille ja poliitikoille annetaan oikeutus ajaa yhteiskunnalliset tasausmekanismit ja turvaverkot alas &ndash; ensin yhtiöittämällä toimintoja ja sen jälkeen yksityistämällä yhtiöitetyt toiminnat. Tällainen merkitsee käytännössä sitä että Ab Suomi Oy saneeraa ja irtisanoo kohta myös keskiluokan tuottamattomat torpparinsa ja edessä on uusi sisällissota.</p><p>Mutta rahaohjasteinen eurotalous ei ole ainoa syy miksi Suomen pitäisi määrätietoisesti palata kansalliseen politiikkaan, lyödä kiila ja kasvattaa kuilua mantereen suuntaan. Toinen syy, ja uskoakseni paljon, paljon, paljon uhkaavampi on se, että Eurooppa tulee tulevalla vuosisadalla joutumaan satojen miljoonien tänne rantautuvien kansainvaeltajien valtaamaksi, eikä Eurooppa tule sitä kestämään.</p><p>Eurooppalainen uuden ajan ajattelu on ollut &rdquo;tiedollisesti&rdquo; ainutlaatuista &ndash; sen vaikutuksesta maailma ja ihmisen elinehdot ovat viimeisten kahdensadan vuoden aikana kokeneet muutoksen, joka on tuhatkertainen verrattuna ihmissuvun koko miljoonan aiemman vuoden kehityshistorian aikana tapahtuneeseen muutokseen &ndash; mutta tämä ajattelu on varsin ohuiden kognitiivisten lankojen varaan ripustettua, eikä tiedollinen perinne kestä sen enempää eriperusteisten kulttuurien vaikutusta kuin yhteiskunnallinen eheys kestää sosiaalista ja moraalista hajoamista.</p><p>Meillä ei ole oikein tajua sen suhteen miten kovia kognitiivisia tosiasioita &rdquo;kulttuurit&rdquo; ovat. Siinä suhteessa eurooppalainen individualismi on heikoilla &ndash; durkheimilaisen sosiologian perusasetukset, se, että on olemassa yhteisövoimia, yhteisöominaisuuksia ja yhteisöilmiöitä, jotka eivät palaudu yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin, on varsin vaikeasti käsitettävissä oleva asia. Keskenään yhteensopimattomat kulttuurit voivat vain kääntää toistensa kielteisimmät puolet esiin ja romauttaa toistensa sosiaaliset systeemit ja moraalikoodistot.</p><p>Suomen erityisesti pitäisi suojella itseään tällaisilta hajottavilta vaikutuksilta, koska olemme kansallisesti ohjelmoitu vahvaan ja tuhoisaan kahtiajakautumiseen. Historia on kylvänyt meihin tämän kansallisen itsemurhan siemenen. Yksilön itsemurhahan on olemuksellisesti psyykensisäisten roolien tekemä murha, ja samoin kansallinen itsemurha on kahtiajakavien roolien onneton lopputulos.</p><p>Sosiologian perusteet ovat nyt totaalisesti hukassa. Todellakin &ndash; totaalisesti. Meillä on sellainenkin harhakuvitelma, että totalitarismi järjestelmänä olisi yksiarvoisen yhdensuuntaisuuden militaarinen pakkokoneisto &ndash; mutta tosiasiassa totalitarismi on nimenomaan sisäisen kaksinapaisuuden tuottama systeemi. Yhteiskunnallisen julkispinnan arvot vain repeävät täysin irti siitä mitä yksilöt yksityisesti ajattelevat. Sitä tapahtuu aina ja kaikissa yhteiskunnissa niiden kriisiytymisen yhteydessä, mutta suomalaisille kaksiarvoisuuden pinnanalainen kasautuminen tapahtuu kansallisen sairauden pohjalta.</p><p>Ja jos katsotte yhteiskuntatilannettamme nyt &ndash; esimerkiksi sitä miten perusteellisesti jo määrältään vähäiset maahantulijoiden joukot voivat nostattaa meidät toisiamme vastaan &ndash; voitte aavistaa miten kipeä yhteiskuntamme pohjimmiltaan on. Miltei tuhannen vuoden alistushistoria on tehnyt tehtävänsä. Ja yksi sen kaikkein kammottavimmista, ilkeimmistä ja iljettävimmistä piirteistä on se, että oireilun lisääntyessä käännymme yhä täydellisemmin itseemme &ndash; jokainen omaksuu vain entistä lujemmin roolinsa oman ideologisen rintamalinjansa potentiaalisena murhamiehenä.</p><p>Jos katsotte yhteiskuntatilannettamme nyt, näette että päätään nostavat totalitarismiin ajautumisen tyypilliset tunnusmerkit, kuten inhottava ilmianto- ja irtisanoutumiskulttuuri. &ndash; Viime päivien kotimaan uutiset ovat koskeneet koulujen kevätjuhlissa sattunutta kulttuurikonfliktia, ja sen yhteydessä keskustelun äänensävyt ovat jälleen kiristyneet kriisiasteelle. Tyypillisesti yksi keskustelulinja on se jossa koulu haluaa vetäytyä omaan kuoreensa -- aivan kuin koululla olisi yksityiselämä. Yhteiskunnat yhteiskunnassa ovat yksi hajoamisen tunnusmerkki. Ulkoinen ja sisäinen monikultuurisuus lyövät siinä toisilleen kättä.</p><p>Toinen uutinen on paljastus, joka koskee poliisien yksityisessä facebook-ryhmässä käytyjä salonkikelvottomia keskusteluja. Niissä käsiteltiin turvapaikanhakijoita samalla tavalla kuin ihmisiä käsitellään yleensäkin omassa keskuudessamme. Niiden esiin nouseminen on kuitenkin oitis ponnahduttanut virkakoneiston koko kontrolliportaan vakuuttamaan julkisuudessa että asiasta tulee asianomaisille seurauksia. Kaikki ovat kilvan kiirehtäneet tuomitsemaan ja irtisanoutumaan &quot;rasismista&quot;, niin ministeri kuin poliisijohtokin.&nbsp;</p><p>Jos jo nyt kiusaamme toisiamme euroopanennätysmäärin, mihin johtaa se että yhteiskuntamme vähäkin kriisiytyminen nostaa heti pinnalle kovenevat kontrollipoliittiset toimenpiteet?</p><p>Kysymys ei kuulu: mikä meitä vaivaa? Sen pitäisi olla kaikille selvä, ja kaikkien suomalaisten pitäisi tietää miten erityinen kansanpsyyke meillä on kohtalonamme. Kysymys kuuluu: miksi emme pysty pysähtymään tällä kahtiajakoja kasvattavalla, sosiaalista hajoamista ruokkivalla itsetuhoon johtavalla tiellä? Eikö todellakaan ole mitään tervettä vaihtoehtoa totalitaristiselle ilmianto- ja irtisanoutumiskierteelle, jonka kurimukseen hyppäämme rasisminvastaisia iskulauseita kiljuen?</p><p>Totalitarismi on jo todellisuutta. Ne jotka sen ovat jo omaksuneet, eivät tietenkään sitä totalitarismiksi tunnista eivätkä tunnusta. Totalitarismissa ei ole totalitaristeja, vaan oikeassaolijoita. Oikeassa oleminen on totalitarismin vahvin vallassaoleva olemassaolonkokemus. Totalitarismissa vallitsee vaihtoehtoisiin totuuksiin nähden nollatoleranssi. Totalitarismi tarjoaa esimerkiksi niin sanotulle &rdquo;rasismille&rdquo; lopullista ratkaisua. Se ei milloinkaan tule hyväksymään sitä että niin sanotut rasistit voisivat olla jossakin asiassa aivan oikeassa. Esimerkiksi siinä durkheimilaisen sosiologian perusasiassa, ettei siitä, että kaikilla on &rsquo;ihmisarvo&rsquo;, mitenkään seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat keskenään.</p><p>Elämme nyt orwellilaisia aikoja. Yhteiskunnan julkispinta on irtoamassa siitä mitä ihmiset yksityisesti tuntevat ja ajattelevat. Olemme menettämässä oman ihmisyytemme. Emme pysty julkispinnalla sietämään edes sitä että ihmisiä kohdeltaisiin niinkuin ihmisiä kohdellaan &ndash; ihmisinä eikä ihanteellisten ideologioiden abstraktisina todistuskappaleina, joista saa näkyä vain hyveelliset silmät.</p><p>Orwellilaisen uuskielen maailmassa ilmiantokulttuurin nimi on &rdquo;journalismi&rdquo;. Sitä tehdään toimittaja edellä &ndash; toimittaja on orwellilaisen aikamme sankari, tosiasiassa aikamme narsisti. Individualismin sokein aste on narsismi, ja ääri-individualistin itseidentiteetti rakentuu aivan erityisellä kiihkolla omaksutuista ideologioista. Narsistiselle toimittajalle maailma näyttäytyy ideologioiden peilipintoina. Mikäpä olisi ideologiselle totuudentorvelle käyttökelpoisempi ase kuin ylevöitetty ihmisoikeusideologia? Ylikulttuurinen, ylikansallinen, yliyhteisöllinen ideologia &ndash; sellaisen hallitsija on totisesti yli-ihminen.</p><p>&rdquo;Pahan&rdquo; kimppuun hän hyökkää, tuo ritari peloton ja nuhteeton, ja alustakseen hän tarvitsee kovan totalitarismin jossa kova kahtiajako hyvään ja pahaan vallitsee.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Suomalaisia on noin kahdeksansataa vuotta hallittu vieraalla kielellä, ja kaikille historiallisesti alistetuille kansoille ominaiseen tapaan olemme sisäistäneet kaikkea kahtia jakavat, kahden kerroksen kaksinapaiset ajattelumallit. Kansallisesta historiastamme suoraan seuraa, että yhteiskunnalliset perusvastakohtamme, esimerkiksi kuilu hallitsevan ”eliitin” ja niin sanotun ”tavallisen kansan” välillä on korostunut ja jyrkkä. Sosiologiamme grand old man, Erik Allardt, puhui näistä kansallisista ominaispiirteistämme.

Samaan kansalliseen kuvaan kuuluu, että yksilön elämässä ja käyttäytymisessä on erikseen ”julkinen” puoli ja ”yksityiselämä”. Suomalainen on ahkera ja rehellinen, lainkuuliainen, työ-, mies- ja sotakuntoinen, ja uskoo siihen että itseään sivistämällä on mahdollisuus nousta paremman väen piiriin. Sama suomalainen on tottunut pitämään mölyt mahassaan, ei ruikuta kohtaloaan eikä kohteluaan, puristaa vain käden taskussaan nyrkkiin ja purkaa kiukkunsa rehkimällä halon hakkuussa tai punttisalilla, saunan löylyissä, kaljabaarissa tuopin jälkiä pöytään jysäyttelemällä.

Se suomalaisuus loistaa poikkeuksellisuudellaan eurooppalaisissa tilastoissa. Yhtäältä Suomi on itsenäisyytensä aikana noussut ruotsalaisten takamaasta yhdeksi maailman vauraimmista ja turvallisimmista valtioista, toisaalta kaikki alistetuille kansoille ominaiset kielteiset piirteet tuppaavat elintason kohotessa vain tietyllä tavalla korostumaan. Kiusaamme tosiamme euroopanennätysmäärin työpaikoilla, yksityiselämän puolella itsemurhat ja perheväkivalta ovat edelleen ongelmiamme.

Latentti antagonismi on sieluumme edelleen syvärakennettu. Tunnemme edelleen herravihaa ja projektiivisia vihantunteita. Esimerkiksi ryssävihaa suomalaiset tuntevat eurooppalaisista kansoista toiseksi eniten, enemmän kuin mitä tunnetaan N-liiton miehittäminä olleissa maissa. Vain kosovolaiset, joilla on aika paljolti samanlainen kansallinen historia, tuntevat vielä syvempää projektiivista venäläisvihaa kuin suomalaiset.

Tarvitsisimme kipeästi jonkinlaista kansallista psykoanalyysia. Sen sijaan ajaudumme koko ajan yhä pahempiin kansallisiin kahtiajakoihin. Eurooppalaisella uudella ajalla maallistumiskehityksen myötä uudeksi valtauskonnoksi kehittynyt ”talousajattelu”, jossa ”rahaan” liittyvä pohjimmiltaan uskonnollislaatuinen kaikkivoipaisuuskuvitelma antaa poliittiselle inkvisitiolle oikeutuksen keskittyä pelkästään talouden numeroihin ja toissijaistaa sosiaalipolitiikan, avaa suomalaisen sielun ja yhteiskunnan kahtiajaon haavat.

Oma kansallinen ominaislaatumme ei kestä ylikansallisen rahaohjasteisen taloususkonnon toimintamekanismeja. Niihin nykyisellään sisältyy väistämätön tuloerojen kasvattaminen. ”Taloushan” on tosiasiassa vain talousteoreettisiin evankeliumeihin verhottua taloususkonnon syntisten, eli köyhien, eliminointia. Talous on sitä että rikkaiden on voitava rikastua, eivätkä esimerkiksi yhteiskuntien sosiaalisen eheyden säilytysyritykset saa tulla kaupan esteeksi.

Talousteoriat voidaan tiivistää yhteen sääntöön, yhteen ainoaan paikkansa pitävään lakiin: niin sanotut ”taloudelliset realiteetit” = rikkaiden ihmisten edut.

Suomalaisten pitäisi pystyä sanomaan ylikansallisille rahaohjasteisille talouskoneistolle selvä ”Ei!”. Britanniaa paljon kipeämmin Suomi tarvitsisi eron europolitiikasta. Meillä ei ole varaa, toistan: meillä ei ole varaa menettää varsin horjuvalla pohjalla olevaa kansallista toimintakykyämme. Numerot pyhittävät rahaohjasteisen taloususkonnon, ja siinä toimijoille ja poliitikoille annetaan oikeutus ajaa yhteiskunnalliset tasausmekanismit ja turvaverkot alas – ensin yhtiöittämällä toimintoja ja sen jälkeen yksityistämällä yhtiöitetyt toiminnat. Tällainen merkitsee käytännössä sitä että Ab Suomi Oy saneeraa ja irtisanoo kohta myös keskiluokan tuottamattomat torpparinsa ja edessä on uusi sisällissota.

Mutta rahaohjasteinen eurotalous ei ole ainoa syy miksi Suomen pitäisi määrätietoisesti palata kansalliseen politiikkaan, lyödä kiila ja kasvattaa kuilua mantereen suuntaan. Toinen syy, ja uskoakseni paljon, paljon, paljon uhkaavampi on se, että Eurooppa tulee tulevalla vuosisadalla joutumaan satojen miljoonien tänne rantautuvien kansainvaeltajien valtaamaksi, eikä Eurooppa tule sitä kestämään.

Eurooppalainen uuden ajan ajattelu on ollut ”tiedollisesti” ainutlaatuista – sen vaikutuksesta maailma ja ihmisen elinehdot ovat viimeisten kahdensadan vuoden aikana kokeneet muutoksen, joka on tuhatkertainen verrattuna ihmissuvun koko miljoonan aiemman vuoden kehityshistorian aikana tapahtuneeseen muutokseen – mutta tämä ajattelu on varsin ohuiden kognitiivisten lankojen varaan ripustettua, eikä tiedollinen perinne kestä sen enempää eriperusteisten kulttuurien vaikutusta kuin yhteiskunnallinen eheys kestää sosiaalista ja moraalista hajoamista.

Meillä ei ole oikein tajua sen suhteen miten kovia kognitiivisia tosiasioita ”kulttuurit” ovat. Siinä suhteessa eurooppalainen individualismi on heikoilla – durkheimilaisen sosiologian perusasetukset, se, että on olemassa yhteisövoimia, yhteisöominaisuuksia ja yhteisöilmiöitä, jotka eivät palaudu yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin, on varsin vaikeasti käsitettävissä oleva asia. Keskenään yhteensopimattomat kulttuurit voivat vain kääntää toistensa kielteisimmät puolet esiin ja romauttaa toistensa sosiaaliset systeemit ja moraalikoodistot.

Suomen erityisesti pitäisi suojella itseään tällaisilta hajottavilta vaikutuksilta, koska olemme kansallisesti ohjelmoitu vahvaan ja tuhoisaan kahtiajakautumiseen. Historia on kylvänyt meihin tämän kansallisen itsemurhan siemenen. Yksilön itsemurhahan on olemuksellisesti psyykensisäisten roolien tekemä murha, ja samoin kansallinen itsemurha on kahtiajakavien roolien onneton lopputulos.

Sosiologian perusteet ovat nyt totaalisesti hukassa. Todellakin – totaalisesti. Meillä on sellainenkin harhakuvitelma, että totalitarismi järjestelmänä olisi yksiarvoisen yhdensuuntaisuuden militaarinen pakkokoneisto – mutta tosiasiassa totalitarismi on nimenomaan sisäisen kaksinapaisuuden tuottama systeemi. Yhteiskunnallisen julkispinnan arvot vain repeävät täysin irti siitä mitä yksilöt yksityisesti ajattelevat. Sitä tapahtuu aina ja kaikissa yhteiskunnissa niiden kriisiytymisen yhteydessä, mutta suomalaisille kaksiarvoisuuden pinnanalainen kasautuminen tapahtuu kansallisen sairauden pohjalta.

Ja jos katsotte yhteiskuntatilannettamme nyt – esimerkiksi sitä miten perusteellisesti jo määrältään vähäiset maahantulijoiden joukot voivat nostattaa meidät toisiamme vastaan – voitte aavistaa miten kipeä yhteiskuntamme pohjimmiltaan on. Miltei tuhannen vuoden alistushistoria on tehnyt tehtävänsä. Ja yksi sen kaikkein kammottavimmista, ilkeimmistä ja iljettävimmistä piirteistä on se, että oireilun lisääntyessä käännymme yhä täydellisemmin itseemme – jokainen omaksuu vain entistä lujemmin roolinsa oman ideologisen rintamalinjansa potentiaalisena murhamiehenä.

Jos katsotte yhteiskuntatilannettamme nyt, näette että päätään nostavat totalitarismiin ajautumisen tyypilliset tunnusmerkit, kuten inhottava ilmianto- ja irtisanoutumiskulttuuri. – Viime päivien kotimaan uutiset ovat koskeneet koulujen kevätjuhlissa sattunutta kulttuurikonfliktia, ja sen yhteydessä keskustelun äänensävyt ovat jälleen kiristyneet kriisiasteelle. Tyypillisesti yksi keskustelulinja on se jossa koulu haluaa vetäytyä omaan kuoreensa -- aivan kuin koululla olisi yksityiselämä. Yhteiskunnat yhteiskunnassa ovat yksi hajoamisen tunnusmerkki. Ulkoinen ja sisäinen monikultuurisuus lyövät siinä toisilleen kättä.

Toinen uutinen on paljastus, joka koskee poliisien yksityisessä facebook-ryhmässä käytyjä salonkikelvottomia keskusteluja. Niissä käsiteltiin turvapaikanhakijoita samalla tavalla kuin ihmisiä käsitellään yleensäkin omassa keskuudessamme. Niiden esiin nouseminen on kuitenkin oitis ponnahduttanut virkakoneiston koko kontrolliportaan vakuuttamaan julkisuudessa että asiasta tulee asianomaisille seurauksia. Kaikki ovat kilvan kiirehtäneet tuomitsemaan ja irtisanoutumaan "rasismista", niin ministeri kuin poliisijohtokin. 

Jos jo nyt kiusaamme toisiamme euroopanennätysmäärin, mihin johtaa se että yhteiskuntamme vähäkin kriisiytyminen nostaa heti pinnalle kovenevat kontrollipoliittiset toimenpiteet?

Kysymys ei kuulu: mikä meitä vaivaa? Sen pitäisi olla kaikille selvä, ja kaikkien suomalaisten pitäisi tietää miten erityinen kansanpsyyke meillä on kohtalonamme. Kysymys kuuluu: miksi emme pysty pysähtymään tällä kahtiajakoja kasvattavalla, sosiaalista hajoamista ruokkivalla itsetuhoon johtavalla tiellä? Eikö todellakaan ole mitään tervettä vaihtoehtoa totalitaristiselle ilmianto- ja irtisanoutumiskierteelle, jonka kurimukseen hyppäämme rasisminvastaisia iskulauseita kiljuen?

Totalitarismi on jo todellisuutta. Ne jotka sen ovat jo omaksuneet, eivät tietenkään sitä totalitarismiksi tunnista eivätkä tunnusta. Totalitarismissa ei ole totalitaristeja, vaan oikeassaolijoita. Oikeassa oleminen on totalitarismin vahvin vallassaoleva olemassaolonkokemus. Totalitarismissa vallitsee vaihtoehtoisiin totuuksiin nähden nollatoleranssi. Totalitarismi tarjoaa esimerkiksi niin sanotulle ”rasismille” lopullista ratkaisua. Se ei milloinkaan tule hyväksymään sitä että niin sanotut rasistit voisivat olla jossakin asiassa aivan oikeassa. Esimerkiksi siinä durkheimilaisen sosiologian perusasiassa, ettei siitä, että kaikilla on ’ihmisarvo’, mitenkään seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat keskenään.

Elämme nyt orwellilaisia aikoja. Yhteiskunnan julkispinta on irtoamassa siitä mitä ihmiset yksityisesti tuntevat ja ajattelevat. Olemme menettämässä oman ihmisyytemme. Emme pysty julkispinnalla sietämään edes sitä että ihmisiä kohdeltaisiin niinkuin ihmisiä kohdellaan – ihmisinä eikä ihanteellisten ideologioiden abstraktisina todistuskappaleina, joista saa näkyä vain hyveelliset silmät.

Orwellilaisen uuskielen maailmassa ilmiantokulttuurin nimi on ”journalismi”. Sitä tehdään toimittaja edellä – toimittaja on orwellilaisen aikamme sankari, tosiasiassa aikamme narsisti. Individualismin sokein aste on narsismi, ja ääri-individualistin itseidentiteetti rakentuu aivan erityisellä kiihkolla omaksutuista ideologioista. Narsistiselle toimittajalle maailma näyttäytyy ideologioiden peilipintoina. Mikäpä olisi ideologiselle totuudentorvelle käyttökelpoisempi ase kuin ylevöitetty ihmisoikeusideologia? Ylikulttuurinen, ylikansallinen, yliyhteisöllinen ideologia – sellaisen hallitsija on totisesti yli-ihminen.

”Pahan” kimppuun hän hyökkää, tuo ritari peloton ja nuhteeton, ja alustakseen hän tarvitsee kovan totalitarismin jossa kova kahtiajako hyvään ja pahaan vallitsee.

 

 

 

 

 

 

 

]]>
0 George Orwell Narsismi Sosiologia Taloususkonto Yhteiskunnan kahtiajakautuminen Tue, 06 Jun 2017 04:45:34 +0000 Seppo Oikkonen http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/238014-totalitarismi-ilmiantokulttuuri-journalismi
Narsismin Epidemia http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237729-narsismin-epidemia <p align="justify">Luin Imatralainen-lehdessä teologin Veli-Pekka Kososen kirjoituksen, Lauantai 6.5.2017, "<a href="http://www.imatralainen.fi/blogi/516382-narsissi-narsisti-ja-noyryys" title="Keittiöpsykologin on helppoa löytää narsistisia piirteitä itseä inhottavissa ihmisissä. Lähempääkin saattaisi löytyä. Peilistä." target="_blank">Narsissi, Narsisti ja Nöyryys</a>".</p> <p align="justify">Kosonen kirjoittaa:</p> <ul> <p align="justify"><em>Pohjolan keikkuvassa keväässä narsissi on ihme kasvi. Sen kukat kestävät pakkasenkin puraisut. Myrkyllinen sipuli torjuu maassa myös myyrien hyökkäykset. Narsissi on lumoava mutta vaarallinen.</em></p> <p align="justify"><em>Narsistinen ihminen on samanlainen. Hänet voi bongata kaikkialla kuten narsisseja keväällä. Silmää miellyttää päällepäin sujuvakäytöksinen, sanavalmis ja vakuuttava persoona, hetkittäin jopa muut huomioiva ja avulias. Todellisuudessa hän kuitenkin on oman erinomaisen egonsa vanki. Häkkiinsä hän haluaa muitakin houkutella tai pakottaa. Siellä loppuu lopulta happi...Narsissi-kukka kertoo kevään tulosta. Narsistinen ihminen taasen tuo tullessaan takatalven. Hänen lähellään paleltaa. Paratiisi muuttuu helvetiksi...</em></p> </ul> <p align="justify">Tämä kirjoitus antoi minulle vinkin etsiä netistä enemmän tietoa ja sieltä löytyikin aika paljon niin narsismista kuin narsistista. Niin videoita kuin ja erilaisia mielipiteitä keskustelupalstoilla. Monet kertovat omista kokemuksistaan niin liike elämässä kuin ihmissuhteissakin.</p> <p align="justify">Lieneekö narsismi puhjennut erityisen voimakkaasti kukkaan nyt täällä nykyisellä ihmiskunnan aikakaudella vai onko se vasta nyt tunnistettu? Onko sille avautunut uudet mahdollisuudet niin bisnes-elämässä kuin pari- tai ihmissuhteissa yleensäkin? Kuinka paljon lieneekään puhjennut kukkaan narsistisia ihmisiä myrkyllisine sipuleineen nyt keskellämme?</p> <h2>Asia Kiinnostaa Tutkijoita</h2> <p align="justify">Asia kiinnostaa tutkijoita ympäri maailmaa. Toisten mukaan eletään narsismin kautta ja jopa on tunnistettu ilmiö "kollektiivinen narsismi" ja toiset taas ovat jo sitä mieltä, että ihmiskunnassa on levinnyt jo "narsismin epidemia"!</p> <p align="justify">Olemmeko kaikki niin rakastuneet itseemme, että loppujen lopuksi kuihdumme siihen omahyväiseen rakkauteen, niin kuin kreikkalainen <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Narkissos" title="Lopulta ... Narkissoksen kuihtunut ruumis muuttui narsissiksi, Narkissoksen mukaan nimetyksi keltavalkoiseksi kukaksi." target="_blank">Narkissos</a>?</p> <h2>Kollektiivinen Narsismi</h2> <p align="justify">Kollektiivinen narsismi on yksi narsismin alalaji ja tutkijoitten mukaan se liittyy etnosentrismiin.</p> <ul> <p align="justify">Etnosentrismi on taipumusta uskoa oman etnisen ryhmän olevan keskeisesti tärkeä, ja arvioida kaikkia muita ryhmiä suhteessa omaan. Etnosentrinen yksilö tuomitsee muita ryhmiä suhteessa omaan erityiseen ryhmänsä tai kulttuuriinsa, kantaen erityisesti huolta kielestä, käyttäytymisestä, tavoista ja uskonnosta... – <a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Etnosentrismi" title="Etnosentrinen yksilö tuomitsee muita ryhmiä suhteessa omaan erityiseen ryhmänsä tai kulttuuriinsa, kantaen erityisesti huolta kielestä, käyttäytymisestä, tavoista ja uskonnosta." target="_blank">Wikipedia</a>.</p> </ul> <p align="justify">Mutta kollektiivinen narsismi on laajempi ja kattaa kaikentyyppiset in-group / suljetut ryhmät yli kulttuurien ja etnisten ryhmien ja voi olla kokonaisuudessa narsistinen. Sellaisessa narsistisessa ryhmässä katsotaan, että siihen sopivat vain tietynlaiset henkilöt, joista sitten tämä ryhmä koostuu.</p> <h2>Narsismin Epidemia</h2> <p align="justify">Nykypäivänä eletään narsismikulttuurin kukoistuskautta, <a href="https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/are-we-more-narcissistic-than-ever-before-9696775.html" title="Selfies, social media and video challenges – society is becoming inundated with the me, myself and I">kirjoittaa Independent sivuillaan</a> (käännös Inopressa.ru) Georgian yliopiston professori W. Keith Campbell (<a href="http://hist-etnol.livejournal.com/651042.html" title="Эпоха нарциссизма bolivar_s wrote in hist_etnol September 9th, 2014 Эпоха нарциссизма">профессор Университета Джорджии У. Кейт Кэмпбелл</a>), joka on kirjoittanut kirjan "<a href="http://www.narcissismepidemic.com/index.html" title="The Narcissism Epidemic – Living in the Age of Entitlement – by Jean M. Twenge and W. Keith Campbell – Published in April 2009 by Free Press, – a division of Simon &amp; Schuster, Inc." target="_blank">Narsismin epidemia</a>".</p> <p align="justify">Hänen mukaansa on olemassa kolme erilaista narsismia.</p> <ul> <li>"mahtipontinen narsismi",</li> <li>"haavoittava narsismi" ja</li> <li>kolmas joka on sekoitus näitä.</li> </ul> <p align="justify">Kun narsismin takia hajoavat avioliitot, rikkoutuvat ystävyssuhteet ja romahtaa liike elämä, niin silloin voi sanoa, että on kyse jo diagnoosista "<a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Narsistinen_persoonallisuushäiriö" title="Narsistinen persoonallisuushäiriö on persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö. Se hyväksyttiin psykiatriseen diagnostiseen DSM-järjestelmään vuonna 1980" target="_blank">narsistinen persoonallisuushäiriö</a>".</p> <h2>Kuinka Selviytyä Narsissista?</h2> <p align="justify">Jos joutuu tekemisiin narsistin kanssa, niin selviytymiseen siitä tarvitaan useimmiten ulkopuolista apua. Kirjailija ja terapeutti <a href="http://www.tommyhellsten.com/" title="Mitä suurempi tarve meillä on tuomita, halveksia tai kritisoida toista ihmistä, sitä ohuempi on itsetuntemuksemme. – Rakkaus. Et voi ansaita sitä, et vaatia etkä ostaa sitä. Mutta voit avautua sille. Rakkauden suuruutta ei nykyään juurikaan ymmärretä. Rakkaus on viihteellistetty, romantisoitu ja erotisoitu. Ehkä jopa tivolisoitu. Sen syvää mysteeristä luonnetta ei enää tavoiteta." target="_blank">Tommy Hellstenillä</a> on paljon kokemuksia asian hoidossa, joita hän on jakanut Yuotube videoissaan.</p> <p align="justify">Kuin narsissi kukallakin on myrkyllinen sipuli, joka torjuu maassa myyrienkin hyökkäykset, niin narsistikin juottaa ihmisille pikaristaan myrkkyä ja houkuttelee heidät hoviinsa.</p> <p align="justify">Tässä videossa terapeutti Hellsten vastaa haastattelussa kysymykseen:</p> <ul> <p align="justify">Kuinka haastavaa on korjata narsistin jälkiä työyhteisössä jos sattuu olemaan esimerkiksi niin, että toimitusjohtaja oli narsisti?</p> </ul> <p align="center">Tommy Hellsten <br /> narsisti työpaikalla ja parisuhteessa <object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m-pmqVymQS8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/m-pmqVymQS8?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p> <ul> <p align="justify"><em>... Vähän riippuu siitä kuinka kauan se sai siellä riehua. Jos se on riehunut siellä kauan ja saanut hallituksen sumutettua ... se on juottanut niitä myrkkypikareita aika paljon ja synnyttänyt hurjan määrän sellaista "hallitse ja hajota" mentaliteettia ja saanut aika rumaa jälkeä ... luonut sinne sellaisia konflikteja jotka elää ja muhii siellä...</em></p> <p align="justify"><em>Pahimmassa tapauksessa kyllä tällainen toimitusjohtaja, jos sillä on valtaa riittävästi niin voi tuhota koko yhteisön... Se valuu lopulta sinne koko asiakaspinnalle ja menee asiakkaisiin... Jos se on mennyt liian pitkälle se on kova työ korjata...</em></p> </ul> <h2>Miten Tunnistaa Narsisti?</h2> <p align="justify">Narsistin tunnistaminen onkin aika vaikeata. Niin kuin kirjoittaa teologi Kosonen Imatralainen-lehdessä:</p> <ul> <p align="justify"><em>Narsisti on naamioitumisen mestari, vaikea tunnistettava.</em></p> <p align="justify"><em>Narsistin tavoitteena on tehdä vaikutus ja manipuloida muut ihailemaan hänen erinomaisuuttaan. Narsistin jutut sisältävät sen verran faktaa, että ne kuulostavat tosilta. Hänellä on totuuden avain. Kaikki muut ovat sen hukanneet. Siksi hänen on näitä muita alati moitittava. Alistamalla, kiusaamalla ja rustaamalla kanteluita hän kantaa muiden tekemiä vääryyksiä tuomiolle. Hän saa muut uskomaan ja tuntemaan olonsa syylliseksi...</em></p> </ul> <h2>Lopuksi</h2> <p align="justify">Yksi maailman johtavista narsismin tutkijoista ja tuntijoista on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Vaknin" title="Shmuel Ben David Sam Vaknin born April 21, 1961 is an Israeli writer. He is the author of Malignant Self Love Narcissism Revisited.">tohtori Sam Vakninin</a>. <a href="http://www.healingeagle.net/Fin/Vaknin/Vaknin.html" title="Tohtori Sam Vaknin on yksi maailman johtavista narsismin tutkijoista ja tuntijoista. Hänen aineistonsa taustalla on satojen narsistien ja tuhansien heidän perheenjäsentensä kokemuksia. Olen saanut luvan suomentaa hänen laajaa työtään, ja yritän valikoida siitä osia, jotka helpottavat narsistin kanssa elävien ihmisten elämää - toivottavasti myös narsistien." target="_blank">Hänen mukaansa toisin kuin yleisesti luullaan</a>, <em>narsisti ei rakasta itseään, vaan sitä heijastusta itsestään</em>, jonka hän näkee muissa ihmisissä. Itse asiassa hän itse on tämä heijastus. Muut ihmiset ovat hänelle peilejä, joista hän toteaa olevansa olemassa. Mutta peilin pitää näyttää sopiva kuva - tai edes jotakin. Siksi narsisti ottaa muut ihmiset vahvaan pihtiotteeseen. Narsisti hakeutuu (usein alitajuisesti) läheisriippuvien ihmisten luokse ja lopulta kykenee muuttamaan heidän elämänsä helvetiksi tavalla, joka jättää ikuiset jäljet. </p> <p align="justify">Noin <strong>1 % ihmisistä</strong> on patologisia (piintyneitä) narsisteja, mutta narsismi vähäisemmässä määrin on huomattavasti yleisempää ja yleistymässä.</p> <p align="justify">Hänen aineistonsa taustalla on satojen narsistien ja tuhansien heidän perheenjäsentensä kokemuksia.</p> <h2>Oma Kauneutemme Näkyy Peilissä!</h2> <p align="justify">Älä kuitenkaan ihaile omaa kuvaasi liikaa, ettei tapahtuisi vahinkoa!</p> <p align="center">Näin loppukeveykseksi Rakastunut Narciskoss <br /> Влюбленный Нарцисс – In love with Narcissus <br /> <object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X6AhkGbmHjQ?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/X6AhkGbmHjQ?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p> <p align="justify">Oikein hyvä alkanutta kesää kaikille!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>

Luin Imatralainen-lehdessä teologin Veli-Pekka Kososen kirjoituksen, Lauantai 6.5.2017, "Narsissi, Narsisti ja Nöyryys".

Kosonen kirjoittaa:

  Pohjolan keikkuvassa keväässä narsissi on ihme kasvi. Sen kukat kestävät pakkasenkin puraisut. Myrkyllinen sipuli torjuu maassa myös myyrien hyökkäykset. Narsissi on lumoava mutta vaarallinen.

  Narsistinen ihminen on samanlainen. Hänet voi bongata kaikkialla kuten narsisseja keväällä. Silmää miellyttää päällepäin sujuvakäytöksinen, sanavalmis ja vakuuttava persoona, hetkittäin jopa muut huomioiva ja avulias. Todellisuudessa hän kuitenkin on oman erinomaisen egonsa vanki. Häkkiinsä hän haluaa muitakin houkutella tai pakottaa. Siellä loppuu lopulta happi...Narsissi-kukka kertoo kevään tulosta. Narsistinen ihminen taasen tuo tullessaan takatalven. Hänen lähellään paleltaa. Paratiisi muuttuu helvetiksi...

Tämä kirjoitus antoi minulle vinkin etsiä netistä enemmän tietoa ja sieltä löytyikin aika paljon niin narsismista kuin narsistista. Niin videoita kuin ja erilaisia mielipiteitä keskustelupalstoilla. Monet kertovat omista kokemuksistaan niin liike elämässä kuin ihmissuhteissakin.

Lieneekö narsismi puhjennut erityisen voimakkaasti kukkaan nyt täällä nykyisellä ihmiskunnan aikakaudella vai onko se vasta nyt tunnistettu? Onko sille avautunut uudet mahdollisuudet niin bisnes-elämässä kuin pari- tai ihmissuhteissa yleensäkin? Kuinka paljon lieneekään puhjennut kukkaan narsistisia ihmisiä myrkyllisine sipuleineen nyt keskellämme?

Asia Kiinnostaa Tutkijoita

Asia kiinnostaa tutkijoita ympäri maailmaa. Toisten mukaan eletään narsismin kautta ja jopa on tunnistettu ilmiö "kollektiivinen narsismi" ja toiset taas ovat jo sitä mieltä, että ihmiskunnassa on levinnyt jo "narsismin epidemia"!

Olemmeko kaikki niin rakastuneet itseemme, että loppujen lopuksi kuihdumme siihen omahyväiseen rakkauteen, niin kuin kreikkalainen Narkissos?

Kollektiivinen Narsismi

Kollektiivinen narsismi on yksi narsismin alalaji ja tutkijoitten mukaan se liittyy etnosentrismiin.

  Etnosentrismi on taipumusta uskoa oman etnisen ryhmän olevan keskeisesti tärkeä, ja arvioida kaikkia muita ryhmiä suhteessa omaan. Etnosentrinen yksilö tuomitsee muita ryhmiä suhteessa omaan erityiseen ryhmänsä tai kulttuuriinsa, kantaen erityisesti huolta kielestä, käyttäytymisestä, tavoista ja uskonnosta... – Wikipedia.

Mutta kollektiivinen narsismi on laajempi ja kattaa kaikentyyppiset in-group / suljetut ryhmät yli kulttuurien ja etnisten ryhmien ja voi olla kokonaisuudessa narsistinen. Sellaisessa narsistisessa ryhmässä katsotaan, että siihen sopivat vain tietynlaiset henkilöt, joista sitten tämä ryhmä koostuu.

Narsismin Epidemia

Nykypäivänä eletään narsismikulttuurin kukoistuskautta, kirjoittaa Independent sivuillaan (käännös Inopressa.ru) Georgian yliopiston professori W. Keith Campbell (профессор Университета Джорджии У. Кейт Кэмпбелл), joka on kirjoittanut kirjan "Narsismin epidemia".

Hänen mukaansa on olemassa kolme erilaista narsismia.

 • "mahtipontinen narsismi",
 • "haavoittava narsismi" ja
 • kolmas joka on sekoitus näitä.

Kun narsismin takia hajoavat avioliitot, rikkoutuvat ystävyssuhteet ja romahtaa liike elämä, niin silloin voi sanoa, että on kyse jo diagnoosista "narsistinen persoonallisuushäiriö".

Kuinka Selviytyä Narsissista?

Jos joutuu tekemisiin narsistin kanssa, niin selviytymiseen siitä tarvitaan useimmiten ulkopuolista apua. Kirjailija ja terapeutti Tommy Hellstenillä on paljon kokemuksia asian hoidossa, joita hän on jakanut Yuotube videoissaan.

Kuin narsissi kukallakin on myrkyllinen sipuli, joka torjuu maassa myyrienkin hyökkäykset, niin narsistikin juottaa ihmisille pikaristaan myrkkyä ja houkuttelee heidät hoviinsa.

Tässä videossa terapeutti Hellsten vastaa haastattelussa kysymykseen:

  Kuinka haastavaa on korjata narsistin jälkiä työyhteisössä jos sattuu olemaan esimerkiksi niin, että toimitusjohtaja oli narsisti?

Tommy Hellsten
narsisti työpaikalla ja parisuhteessa http://www.youtube.com/watch?v=m-pmqVymQS8

  ... Vähän riippuu siitä kuinka kauan se sai siellä riehua. Jos se on riehunut siellä kauan ja saanut hallituksen sumutettua ... se on juottanut niitä myrkkypikareita aika paljon ja synnyttänyt hurjan määrän sellaista "hallitse ja hajota" mentaliteettia ja saanut aika rumaa jälkeä ... luonut sinne sellaisia konflikteja jotka elää ja muhii siellä...

  Pahimmassa tapauksessa kyllä tällainen toimitusjohtaja, jos sillä on valtaa riittävästi niin voi tuhota koko yhteisön... Se valuu lopulta sinne koko asiakaspinnalle ja menee asiakkaisiin... Jos se on mennyt liian pitkälle se on kova työ korjata...

Miten Tunnistaa Narsisti?

Narsistin tunnistaminen onkin aika vaikeata. Niin kuin kirjoittaa teologi Kosonen Imatralainen-lehdessä:

  Narsisti on naamioitumisen mestari, vaikea tunnistettava.

  Narsistin tavoitteena on tehdä vaikutus ja manipuloida muut ihailemaan hänen erinomaisuuttaan. Narsistin jutut sisältävät sen verran faktaa, että ne kuulostavat tosilta. Hänellä on totuuden avain. Kaikki muut ovat sen hukanneet. Siksi hänen on näitä muita alati moitittava. Alistamalla, kiusaamalla ja rustaamalla kanteluita hän kantaa muiden tekemiä vääryyksiä tuomiolle. Hän saa muut uskomaan ja tuntemaan olonsa syylliseksi...

Lopuksi

Yksi maailman johtavista narsismin tutkijoista ja tuntijoista on tohtori Sam Vakninin. Hänen mukaansa toisin kuin yleisesti luullaan, narsisti ei rakasta itseään, vaan sitä heijastusta itsestään, jonka hän näkee muissa ihmisissä. Itse asiassa hän itse on tämä heijastus. Muut ihmiset ovat hänelle peilejä, joista hän toteaa olevansa olemassa. Mutta peilin pitää näyttää sopiva kuva - tai edes jotakin. Siksi narsisti ottaa muut ihmiset vahvaan pihtiotteeseen. Narsisti hakeutuu (usein alitajuisesti) läheisriippuvien ihmisten luokse ja lopulta kykenee muuttamaan heidän elämänsä helvetiksi tavalla, joka jättää ikuiset jäljet.

Noin 1 % ihmisistä on patologisia (piintyneitä) narsisteja, mutta narsismi vähäisemmässä määrin on huomattavasti yleisempää ja yleistymässä.

Hänen aineistonsa taustalla on satojen narsistien ja tuhansien heidän perheenjäsentensä kokemuksia.

Oma Kauneutemme Näkyy Peilissä!

Älä kuitenkaan ihaile omaa kuvaasi liikaa, ettei tapahtuisi vahinkoa!

Näin loppukeveykseksi Rakastunut Narciskoss
Влюбленный Нарцисс – In love with Narcissus
http://www.youtube.com/watch?v=X6AhkGbmHjQ

Oikein hyvä alkanutta kesää kaikille!

]]>
7 http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237729-narsismin-epidemia#comments Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö Narsismi Persoonallisuus Psyko-narsismi Wed, 31 May 2017 19:54:25 +0000 Viola Heistonen http://viovio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/237729-narsismin-epidemia
Mitä on narsismi? http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230602-mita-on-narsismi <p>&rdquo;Narsismiin&rdquo; viitataan silloin tällöin poliittisessa retoriikassa. Viimeksi &rdquo;narsismilla&rdquo; pöhäytti Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja psykiatri Claes Andersson, joka <a href="https://svenska.yle.fi/artikel/2017/01/30/claes-andersson-trump-ar-narcissistisk-psykopat">julisti</a> ruotsinkielisen Yleisradion säestämänä, että Donald Trump on &rdquo;narstistinen psykopaatti &rdquo;(<em>narcissistisk psykopat</em>).</p><p>En ota kantaa Trumpin terveydentilaan, mutta siitä olen varma, että Claes Andersson rikkoi lääkärin etiikkaa antaessaan julkisen lausunnon ihmisen terveydentilasta tapaamatta potilasta ja perustelematta kannanottoaan millään tieteellisellä kokeella tai tutkimuksella.</p><p>Hänen näkemystään voidaan pitää yhtä vakavasti otettavana kuin toisen poliitikkolääkärin, Päivi Räsäsen, mielipiteitä. Räsänen tosin ei ole esittänyt poliittisia mielipiteitään diagnooseina. Sen sijaan Anderssonin tapauksesta tekee raskauttavan se, että hän esitti poliittisen mielipiteensä diagnoosina pyrkien ehkä suojautumaan sen taakse, että hän on jo eläkkeellä, eikä lääkärin oikeuksien pidättämisellä häneltä itseltään olisi enää merkitystä.</p><p>Anderssonin kannanotot voivat kuitenkin olla vahingollisia siksi, että ne heikentävät luottamusta psykiatrikuntaan laajemmin. On muistettava, että lääkärit, psykologit ja vastaavilla aloilla toimivat ovat asemassa, jossa ei pitäisi eikä voisi huitoa kovin mielivaltaisesti, sillä se alentaa koko ammattikunnan uskottavuutta ja vie pohjaa työssä onnistumiselta jatkossa.</p><p>Täysin koulutettuna filosofina ja sosiaalipsykologina toteankin, että &rdquo;narsismiin&rdquo; viittaavaa argumenttia käytetään aivan liikaa, huolimattomasti ja panettelevasti arkielämässä. Tosiasiassa narsismille ovat ominaisia tietyt kriteerit.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Yhdysvalloissa narsissivallankumous?</strong></p><p>Narsismi ei ole vain yksilön itseihailua, omahyväisyyttä tai Narkissos-nimisen nuorukaisen onnetonta pulahtamista lampeen (voi kurjuutta!). Narsistisen persoonallisuushäiriön esiintymät voidaan paikantaa myös sosiaalipsykologisesti: ihmisten ihmissuhteisiin ja narsismin esiintymiseen niissä.</p><p>Tyypillistä narsismille on ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin sekä heidän taivuttelunsa toisiaan vastaan. Narsistit ehdollistavat ja suostuttelevat ihmisiä jakautumaan joukkueisiin pidättämällä tai myöntämällä omia huomionosoituksiaan. Tätä narsismin tunnusmerkkiä sanotaan halkomiseksi.</p><p>Anderssonin kannanotto Trumpista näyttää kovin puolueelliselta, ja edellä mainitut tunnusmerkit sopivatkin myös vihervasemmiston omiin toimintatapoihin. Trumpin päätyminen presidentiksi ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, jolloin vihervasemmistolaiset jakavat koko kansakuntaa joukkueisiin voimatta hyväksyä kansanvaltaista äänestystulosta.</p><p>Esimerkkinä mainittakoon nyt vaikka &rdquo;dokumenttiohjaajaksi ja vasemmistoaktivistiksi&rdquo; Ilta-Sanomissa tituleeratun Michael Mooren <a href="http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000005068834.html">mielipide</a>, jonka mukaan &rdquo;Yhdysvalloissa on meneillään Donald Trumpin johtama vallankaappaus&rdquo;!</p><p>Kummallisia nuo demokraatit, jotka eivät kunnioita demokraattisesti valittua presidenttiä, mikäli hänen puoluekantansa on republikaani. Sangen omituisia ovat myös&nbsp; &rdquo;dokumentaristit&rdquo;, joiden todellisuustaju hipoo fiktioiden rajoja muistuttaen deluusioista.</p><p>Narsismin tunnusmerkit täyttyvät vasemmistolaisten omalla kohdalla usein myös siksi, että he pitävät yksinoikeutenaan haukkua kanssaan eri mieltä olevia anteliaasti &rdquo;natseiksi&rdquo; ja &rdquo;fasisteiksi&rdquo; mielenosoituksissaan. Mutta jos heistä itsestään esittää vähäistäkin arvostelua, he aloittavat valtavan julkisen vyörytyksen ja herjaamisen sinänsä järkeviä ihmisiä vastaan. Tämä jos mikä on omahyväisyyden ja narsismin tunnusmerkki, aivan kuten jatkuva raivoaminenkin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Voiko nainen olla narsisti?</strong></p><p>&rdquo;Narsismiin&rdquo; ovat viitanneet usein myös feministit, jolloin &rdquo;narsismista&rdquo; arvostellaan yleensä miehiä. Jos mies osoittaa huomiota naiselle nais&ndash;mies-suhteissa, feministit voivat väittää, että mies pyrkii tyydyttämään naista vain toteuttaakseen narsistisia yllykkeitään ja omia intohimojaan sekä vakuutellen sitä kautta olevansa todella hyvä ja suorituskykyinen! Jos taas mies vetäytyy kuin hiiri koloonsa ja muuttuu lapatossuksi, feministit syyttävät häntä siitä, että hän on itsekäs ja ajattelee vain omaa tyydytystään!</p><p>Tästä huomataan vähintäänkin se, että psykologiset argumentit ovat hyvin tulkinnanvaraisia, ja siksi ne voidaan kääntää kuin kaleidoskoopeissa päälaelleen, aivan niin kuin monet muutkin psykoanalyyttisen teorian viisastelut, joiden piiristä myös narsismin käsitteen tieteellinen käyttö on lähtöisin (muistattehan Sigmund Freudin, joka lanseerasi termin esseessään <em>Johdatus narsismiin</em>, 1914). Juuri siksi tätä käsitettä pitäisi käyttää hyvin harkitusti &ndash; myös Anderssonin. Voidaankin vain kuvitella, minkälaisen jupakan media olisi aloittanut Anderssonin hiillostamiseksi, mikäli hänen takataskussaan olisi ollut Perussuomalaisten jäsenkirja, mutta nyt Vasemmistoliiton jäsenyys näyttää pelastaneen hänet.</p><p>Narsismin merkkinä pidetään usein myös &rdquo;mustasukkaisuutta&rdquo;, kuten <a href="https://kotiliesi.fi/puheenaiheet/kotiliesi-kysyy/oletko-narsistin-otteessa">tässä</a> Kotilieden keittiöpsykologiaa edustavassa artikkelissa. Todellisuudessa kyseiset voimakkaita tuntemuksia ja sitoumuksia koskevat asiat ovat juuri sellaisia, joissa selvänäkijän tai meedion lahjoista ei ole apua. &rdquo;Mustasukkaisuudeksi&rdquo; ja &rdquo;sairaalloiseksi narsismiksi&rdquo; voidaan leimata mikä tahansa luottamuksen tai sitoutumisen kaipuu, kun taas mustasukkaisuudesta arvostelijan oma sohvasurffaus saattaa täyttää narsistisen omahyväisyyden ja toisten ihmisten mitätöinnin tunnusmerkit.</p><p>Ehkä juuri näistä syistä narsismia ei olekaan määritelty WHO:n kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa lainkaan, vaan se pannaan &rdquo;muiden persoonallisuushäiriöiden&rdquo; (F60.8) pirtaan. Psykiatrisessa DSM-IV-luokituksessa narsismi kyllä on, mutta sen kriteerit ovat melko laveat ja sopivat muuhunkin kuin psykopatologiseen käyttäytymiseen. Huhut, joiden mukaan narsismi oltaisiin sisällyttämässä ensi vuonna voimaan astuvaan <a href="http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/">ICD-11</a> -luokitukseen, saattavat kertoa yhtä hyvin narsismin yleistymisestä kuin halusta rajoittaa tämän käsitteen käyttöä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Narsismi ja oikeus</strong></p><p>Asianajaja ja Narsistien uhrien tuki ry:n varapuheenjohtaja Markku Salo kirjoitti narsismista perheoikeuden ja huoltajuuskiistojen kannalta teokset nimeltä <a href="http://www.rosebud.fi/2011/kirja_2010.php?ean=9789510364321"><em>Varo narsistia!</em></a> (WSOY 2009) ja <em><a href="http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=721">Narsisti parisuhteessa, työpaikalla, naapurissa ja oikeussalissa</a></em> (Minerva 2011). Hänen kirjoistaan selviää, että noin 90 prosenttia huoltajuusriitojen &rdquo;vieraannuttamisoireyhtymistä&rdquo; (PAS) on esiintynyt oikeudenkäynneissä miehillä ja vain 10 prosenttia naisilla.</p><p>Professori Svenn Torgersenin tutkimuksen <em><a href="http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3129499">Personlighet og personlighetsforstyrrelser</a> </em>(useita painoksia) mukaan persoonallisuushäiriöitä esiintyy kuitenkin naisilla ja miehillä suunnilleen saman verran, naisilla hieman enemmän. Tämä indikoi, että oikeudessa miehiä lavastetaan persoonallisuushäiriöisiksi enemmän kuin naisia tai että narsistiset naiset onnistuvat välttämään oikeuskäsittelyt.</p><p>Salo tilittää kirjassaan naisten tapaa vyöryttää puolelleen huoltajuuskiistoissa sekä tuomarit että sosiaaliviranomaiset, jotka naisvaltaisena ammattikuntana usein antavat tukea naisille solidaarisuutensa merkiksi. Pahimpien poliitikkojen tavoin he pyrkivät luomaan jo etukäteen ilmapiirin, jonka mukaan kaikesta vallitsee täysi selvyys ja yksimielisyys ja että mies on aivan ehdottomasti syyllinen ja rikollinen, ja nyt vain pitäisi saada tuomioistuimet tottelemaan narsistinaisten tahtoa.</p><p>Eikö tämä tuokin elävästi mieleen myös sananvapaudesta käydyt sensuurikäräjät ja muut poliittiset oikeudenkäynnit? Narsismi on yhteiskunnassamme laajalle levinnyt ilmiö, joka esiintyy usein vaikeasti tunnistettavissa muodoissa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Onko Donald Trump narsisti?</strong></p><p>Entä sitten Donald Trumpin väitetty narsismi? Onko hän narsisti? Nähdäkseni hänen toimintaansa ei voida luonnehtia millään persoonallisuustypologialla, koska poliitikot työskentelevät niin laajassa viitekehyksessä, että olisi mahdotonta sanoa, mitkä hänen motiivinsa ovat persoonallisuuden ilmauksia ja mitkä poliittisia tavoitteita, jotka määräytyvät olosuhteiden tai pelkän järjen sanelemina.</p><p>Voidaankin sanoa, että Trump ainoastaan jättää taka-alalle politiikan yhden <em>modus operandin</em>. Tämä instrumentti on <em>ennakolta vaikuttavuuden suhde</em>. Sekä politiikassa että juridiikassa operoidaan paljon mahdollisilla ajatuskuluilla ja seurausvaikutuksilla. Niiden huomiotta jättäminen ei välttämättä kerro narsismille tyypillisestä välinpitämättömyydestä vaan ainoastaan tietoisesta linjanmuutoksesta, jonka tuloksena kansakunnan omaa tulevaisuutta ei ainakaan pariin seuraavaan kuukauteen haluta uhrata jatkuvalle maahanmuuttovirralle.</p><p>Ennakolta vaikuttavuus on tärkeä ajatussuhde, mutta se myös liisteröi ihmiset elämään pelossa ja uhkausten alla. Linjanmuutosta ei koskaan tule ilman tekoja ja päätöksiä. Olen myös itse sitä mieltä, että kehitysmaiden väestöjen liikehdintää Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan tulisi yleismaailmallisesti vähentää, hidastaa ja vaikeuttaa, koska siitä johtuvat haitat ovat osoittautuneet tuhoisiksi sekä hyvinvointiyhteiskunnillemme että kansalaisten luottamuspääomalle länsimaissa. Tämä linjanmuutos ei ole narsismia tai omahyväisyyteen käpertymistä, mutta vieraiden kansakuntien asteleminen rajojen yli ilman kantaväestöjen suostumusta saattaa sitä olla.</p><p>On myös syytä palauttaa mieleen tärkeä <em>factum</em>. Donald Trumpin paljon poruttaneessa <a href="https://www.documentcloud.org/documents/3431228-Extreme-Vetting-EO.html" target="_blank">maahantulokiellossa</a> <em>ei mainita lainkaan muslimeja, kristittyjä eikä muitakaan uskontoja</em>, joten eurooppalaisen valhemedian, <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9430294" target="_blank">ulkoministerimme</a>, ulkomaankauppaministerimme ja jopa <a href="http://yle.fi/uutiset/3-9432029" target="_blank">presidenttimme</a> parkuminen &rdquo;uskonnollisesta syrjinnästä&rdquo; on silkkaa palturia.</p><p>Tietyt seitsemän Lähi-idän maata <a href="http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/order%20preference-60852" target="_blank">valikoituivat</a> listalle <em>Barack Obaman </em>joulukuussa 2015 allekirjoittaman ja siihen helmikuussa 2016 tehdyn lisäyksen pohjalta. Maahantulokieltoja ovat asettaneet yhtä hyvin Obama (vuonna 2011 irakilaisille) kuin Jimmy Carterkin (iranilaisille 1981), eikä vasemmisto protestoinut niitä vastaan. Mutta kun kiellon asetti republikaaninen Trump, myös Euroopan vallassa olevat liberaalipoliitikot hurahtivat läpikotaisin valheellisen kommunistimedian kelkkaan ja alkoivat rääkyä &rdquo;ihmisoikeuksista&rdquo;. Maahantulokieltoja ovat omasta puolestaan asettaneet vuosikymmenten kuluessa esimerkiksi Israel ja Iran.</p><p>Totuus asiassa on seuraava: Trumpin asettama <em>Executive order</em> nimeltään <a href="https://www.documentcloud.org/documents/3431228-Extreme-Vetting-EO.html" target="_blank"><em>Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States</em></a> asettaa <em>uskonnollisista syistä vainotut etusijalle, jos heidän uskontonsa kotimaassaan on vähemmistönä</em>, kuten kristinusko Irakissa. Täten Trump suojelee länsimaisten kristittyjen ja muiden maltillisten tahojen oikeuksia Yhdysvaltain suurella kädellä. Tapa, jolla eurooppalainen media ja ihmisoikeusteollisuus puolestaan suojelevat terrorismia ja tukevat Lähi-idän maiden etnovaltiopolitiikkaa, ei ole narsistista. Se on masokistisella tavalla sairasta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> ”Narsismiin” viitataan silloin tällöin poliittisessa retoriikassa. Viimeksi ”narsismilla” pöhäytti Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja ja psykiatri Claes Andersson, joka julisti ruotsinkielisen Yleisradion säestämänä, että Donald Trump on ”narstistinen psykopaatti ”(narcissistisk psykopat).

En ota kantaa Trumpin terveydentilaan, mutta siitä olen varma, että Claes Andersson rikkoi lääkärin etiikkaa antaessaan julkisen lausunnon ihmisen terveydentilasta tapaamatta potilasta ja perustelematta kannanottoaan millään tieteellisellä kokeella tai tutkimuksella.

Hänen näkemystään voidaan pitää yhtä vakavasti otettavana kuin toisen poliitikkolääkärin, Päivi Räsäsen, mielipiteitä. Räsänen tosin ei ole esittänyt poliittisia mielipiteitään diagnooseina. Sen sijaan Anderssonin tapauksesta tekee raskauttavan se, että hän esitti poliittisen mielipiteensä diagnoosina pyrkien ehkä suojautumaan sen taakse, että hän on jo eläkkeellä, eikä lääkärin oikeuksien pidättämisellä häneltä itseltään olisi enää merkitystä.

Anderssonin kannanotot voivat kuitenkin olla vahingollisia siksi, että ne heikentävät luottamusta psykiatrikuntaan laajemmin. On muistettava, että lääkärit, psykologit ja vastaavilla aloilla toimivat ovat asemassa, jossa ei pitäisi eikä voisi huitoa kovin mielivaltaisesti, sillä se alentaa koko ammattikunnan uskottavuutta ja vie pohjaa työssä onnistumiselta jatkossa.

Täysin koulutettuna filosofina ja sosiaalipsykologina toteankin, että ”narsismiin” viittaavaa argumenttia käytetään aivan liikaa, huolimattomasti ja panettelevasti arkielämässä. Tosiasiassa narsismille ovat ominaisia tietyt kriteerit.

 

Yhdysvalloissa narsissivallankumous?

Narsismi ei ole vain yksilön itseihailua, omahyväisyyttä tai Narkissos-nimisen nuorukaisen onnetonta pulahtamista lampeen (voi kurjuutta!). Narsistisen persoonallisuushäiriön esiintymät voidaan paikantaa myös sosiaalipsykologisesti: ihmisten ihmissuhteisiin ja narsismin esiintymiseen niissä.

Tyypillistä narsismille on ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin sekä heidän taivuttelunsa toisiaan vastaan. Narsistit ehdollistavat ja suostuttelevat ihmisiä jakautumaan joukkueisiin pidättämällä tai myöntämällä omia huomionosoituksiaan. Tätä narsismin tunnusmerkkiä sanotaan halkomiseksi.

Anderssonin kannanotto Trumpista näyttää kovin puolueelliselta, ja edellä mainitut tunnusmerkit sopivatkin myös vihervasemmiston omiin toimintatapoihin. Trumpin päätyminen presidentiksi ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, jolloin vihervasemmistolaiset jakavat koko kansakuntaa joukkueisiin voimatta hyväksyä kansanvaltaista äänestystulosta.

Esimerkkinä mainittakoon nyt vaikka ”dokumenttiohjaajaksi ja vasemmistoaktivistiksi” Ilta-Sanomissa tituleeratun Michael Mooren mielipide, jonka mukaan ”Yhdysvalloissa on meneillään Donald Trumpin johtama vallankaappaus”!

Kummallisia nuo demokraatit, jotka eivät kunnioita demokraattisesti valittua presidenttiä, mikäli hänen puoluekantansa on republikaani. Sangen omituisia ovat myös  ”dokumentaristit”, joiden todellisuustaju hipoo fiktioiden rajoja muistuttaen deluusioista.

Narsismin tunnusmerkit täyttyvät vasemmistolaisten omalla kohdalla usein myös siksi, että he pitävät yksinoikeutenaan haukkua kanssaan eri mieltä olevia anteliaasti ”natseiksi” ja ”fasisteiksi” mielenosoituksissaan. Mutta jos heistä itsestään esittää vähäistäkin arvostelua, he aloittavat valtavan julkisen vyörytyksen ja herjaamisen sinänsä järkeviä ihmisiä vastaan. Tämä jos mikä on omahyväisyyden ja narsismin tunnusmerkki, aivan kuten jatkuva raivoaminenkin.

 

Voiko nainen olla narsisti?

”Narsismiin” ovat viitanneet usein myös feministit, jolloin ”narsismista” arvostellaan yleensä miehiä. Jos mies osoittaa huomiota naiselle nais–mies-suhteissa, feministit voivat väittää, että mies pyrkii tyydyttämään naista vain toteuttaakseen narsistisia yllykkeitään ja omia intohimojaan sekä vakuutellen sitä kautta olevansa todella hyvä ja suorituskykyinen! Jos taas mies vetäytyy kuin hiiri koloonsa ja muuttuu lapatossuksi, feministit syyttävät häntä siitä, että hän on itsekäs ja ajattelee vain omaa tyydytystään!

Tästä huomataan vähintäänkin se, että psykologiset argumentit ovat hyvin tulkinnanvaraisia, ja siksi ne voidaan kääntää kuin kaleidoskoopeissa päälaelleen, aivan niin kuin monet muutkin psykoanalyyttisen teorian viisastelut, joiden piiristä myös narsismin käsitteen tieteellinen käyttö on lähtöisin (muistattehan Sigmund Freudin, joka lanseerasi termin esseessään Johdatus narsismiin, 1914). Juuri siksi tätä käsitettä pitäisi käyttää hyvin harkitusti – myös Anderssonin. Voidaankin vain kuvitella, minkälaisen jupakan media olisi aloittanut Anderssonin hiillostamiseksi, mikäli hänen takataskussaan olisi ollut Perussuomalaisten jäsenkirja, mutta nyt Vasemmistoliiton jäsenyys näyttää pelastaneen hänet.

Narsismin merkkinä pidetään usein myös ”mustasukkaisuutta”, kuten tässä Kotilieden keittiöpsykologiaa edustavassa artikkelissa. Todellisuudessa kyseiset voimakkaita tuntemuksia ja sitoumuksia koskevat asiat ovat juuri sellaisia, joissa selvänäkijän tai meedion lahjoista ei ole apua. ”Mustasukkaisuudeksi” ja ”sairaalloiseksi narsismiksi” voidaan leimata mikä tahansa luottamuksen tai sitoutumisen kaipuu, kun taas mustasukkaisuudesta arvostelijan oma sohvasurffaus saattaa täyttää narsistisen omahyväisyyden ja toisten ihmisten mitätöinnin tunnusmerkit.

Ehkä juuri näistä syistä narsismia ei olekaan määritelty WHO:n kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa lainkaan, vaan se pannaan ”muiden persoonallisuushäiriöiden” (F60.8) pirtaan. Psykiatrisessa DSM-IV-luokituksessa narsismi kyllä on, mutta sen kriteerit ovat melko laveat ja sopivat muuhunkin kuin psykopatologiseen käyttäytymiseen. Huhut, joiden mukaan narsismi oltaisiin sisällyttämässä ensi vuonna voimaan astuvaan ICD-11 -luokitukseen, saattavat kertoa yhtä hyvin narsismin yleistymisestä kuin halusta rajoittaa tämän käsitteen käyttöä.

 

Narsismi ja oikeus

Asianajaja ja Narsistien uhrien tuki ry:n varapuheenjohtaja Markku Salo kirjoitti narsismista perheoikeuden ja huoltajuuskiistojen kannalta teokset nimeltä Varo narsistia! (WSOY 2009) ja Narsisti parisuhteessa, työpaikalla, naapurissa ja oikeussalissa (Minerva 2011). Hänen kirjoistaan selviää, että noin 90 prosenttia huoltajuusriitojen ”vieraannuttamisoireyhtymistä” (PAS) on esiintynyt oikeudenkäynneissä miehillä ja vain 10 prosenttia naisilla.

Professori Svenn Torgersenin tutkimuksen Personlighet og personlighetsforstyrrelser (useita painoksia) mukaan persoonallisuushäiriöitä esiintyy kuitenkin naisilla ja miehillä suunnilleen saman verran, naisilla hieman enemmän. Tämä indikoi, että oikeudessa miehiä lavastetaan persoonallisuushäiriöisiksi enemmän kuin naisia tai että narsistiset naiset onnistuvat välttämään oikeuskäsittelyt.

Salo tilittää kirjassaan naisten tapaa vyöryttää puolelleen huoltajuuskiistoissa sekä tuomarit että sosiaaliviranomaiset, jotka naisvaltaisena ammattikuntana usein antavat tukea naisille solidaarisuutensa merkiksi. Pahimpien poliitikkojen tavoin he pyrkivät luomaan jo etukäteen ilmapiirin, jonka mukaan kaikesta vallitsee täysi selvyys ja yksimielisyys ja että mies on aivan ehdottomasti syyllinen ja rikollinen, ja nyt vain pitäisi saada tuomioistuimet tottelemaan narsistinaisten tahtoa.

Eikö tämä tuokin elävästi mieleen myös sananvapaudesta käydyt sensuurikäräjät ja muut poliittiset oikeudenkäynnit? Narsismi on yhteiskunnassamme laajalle levinnyt ilmiö, joka esiintyy usein vaikeasti tunnistettavissa muodoissa.

 

Onko Donald Trump narsisti?

Entä sitten Donald Trumpin väitetty narsismi? Onko hän narsisti? Nähdäkseni hänen toimintaansa ei voida luonnehtia millään persoonallisuustypologialla, koska poliitikot työskentelevät niin laajassa viitekehyksessä, että olisi mahdotonta sanoa, mitkä hänen motiivinsa ovat persoonallisuuden ilmauksia ja mitkä poliittisia tavoitteita, jotka määräytyvät olosuhteiden tai pelkän järjen sanelemina.

Voidaankin sanoa, että Trump ainoastaan jättää taka-alalle politiikan yhden modus operandin. Tämä instrumentti on ennakolta vaikuttavuuden suhde. Sekä politiikassa että juridiikassa operoidaan paljon mahdollisilla ajatuskuluilla ja seurausvaikutuksilla. Niiden huomiotta jättäminen ei välttämättä kerro narsismille tyypillisestä välinpitämättömyydestä vaan ainoastaan tietoisesta linjanmuutoksesta, jonka tuloksena kansakunnan omaa tulevaisuutta ei ainakaan pariin seuraavaan kuukauteen haluta uhrata jatkuvalle maahanmuuttovirralle.

Ennakolta vaikuttavuus on tärkeä ajatussuhde, mutta se myös liisteröi ihmiset elämään pelossa ja uhkausten alla. Linjanmuutosta ei koskaan tule ilman tekoja ja päätöksiä. Olen myös itse sitä mieltä, että kehitysmaiden väestöjen liikehdintää Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan tulisi yleismaailmallisesti vähentää, hidastaa ja vaikeuttaa, koska siitä johtuvat haitat ovat osoittautuneet tuhoisiksi sekä hyvinvointiyhteiskunnillemme että kansalaisten luottamuspääomalle länsimaissa. Tämä linjanmuutos ei ole narsismia tai omahyväisyyteen käpertymistä, mutta vieraiden kansakuntien asteleminen rajojen yli ilman kantaväestöjen suostumusta saattaa sitä olla.

On myös syytä palauttaa mieleen tärkeä factum. Donald Trumpin paljon poruttaneessa maahantulokiellossa ei mainita lainkaan muslimeja, kristittyjä eikä muitakaan uskontoja, joten eurooppalaisen valhemedian, ulkoministerimme, ulkomaankauppaministerimme ja jopa presidenttimme parkuminen ”uskonnollisesta syrjinnästä” on silkkaa palturia.

Tietyt seitsemän Lähi-idän maata valikoituivat listalle Barack Obaman joulukuussa 2015 allekirjoittaman ja siihen helmikuussa 2016 tehdyn lisäyksen pohjalta. Maahantulokieltoja ovat asettaneet yhtä hyvin Obama (vuonna 2011 irakilaisille) kuin Jimmy Carterkin (iranilaisille 1981), eikä vasemmisto protestoinut niitä vastaan. Mutta kun kiellon asetti republikaaninen Trump, myös Euroopan vallassa olevat liberaalipoliitikot hurahtivat läpikotaisin valheellisen kommunistimedian kelkkaan ja alkoivat rääkyä ”ihmisoikeuksista”. Maahantulokieltoja ovat omasta puolestaan asettaneet vuosikymmenten kuluessa esimerkiksi Israel ja Iran.

Totuus asiassa on seuraava: Trumpin asettama Executive order nimeltään Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States asettaa uskonnollisista syistä vainotut etusijalle, jos heidän uskontonsa kotimaassaan on vähemmistönä, kuten kristinusko Irakissa. Täten Trump suojelee länsimaisten kristittyjen ja muiden maltillisten tahojen oikeuksia Yhdysvaltain suurella kädellä. Tapa, jolla eurooppalainen media ja ihmisoikeusteollisuus puolestaan suojelevat terrorismia ja tukevat Lähi-idän maiden etnovaltiopolitiikkaa, ei ole narsistista. Se on masokistisella tavalla sairasta.

]]>
50 http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230602-mita-on-narsismi#comments Donald Trump Maahantulokielto Narsismi Ulkopolitiikka Yhdysvaltain presidentti Wed, 01 Feb 2017 10:38:21 +0000 J. Sakari Hankamäki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230602-mita-on-narsismi
Suomalaisen journalismin kujanjuoksu http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227927-suomalaisen-journalismin-kujanjuoksu <p>Aina kun suomalaisesta journalismista puhutaan pitäisi nostaa esiin se historiallinen tosiasia, että yhden suvun omistama yksi lehti on meillä käytännössä määrittänyt koko mediakenttää. Se on olut todellinen kakanialainen omaisuuden ja sivistyksen liitto.</p><p>Suomen rikkain mies ja mediamoguli, todellinen tycoon, joka toki itse kuulemma epäili henkisiä kykyjään -- kukaan muu ei niitä sitten uskaltanutkaan epäillä -- perusti jopa oman toimittajakoulun ja stipendi- ja palkintoinstituutioita sivuuttaakseen alalla annetun yliopistollisen koulutuksen.</p><p>Kuinka tällaisissa oloissa olisi koskaan voinut kehittyä mitään kunnollista journalismia? Kunnollista -- siis kunniallista. Tai edes missään mielessä laadukasta. Minä vaan kysyn. &nbsp;</p><p>Historia ei ole antanut tälle kansalle ainoatakaan valttikorttia. Mediapeliä on pelattu suurilla seteleillä. Tilanne ei koskaan ole olennaisesti muuksi muuttunut. Johtaja- ja toimittajavirta Helsingin Sanomista YLEen kertoo miten yhtiöitetyn yhteiskunnallisen infran yksityistäminen etenee. &nbsp;</p><p>Kuka muistuttaisi siitä, että kun kaikki on käytännössä yksityistetty, myös Totuus on yksityistetty.</p><p>Sisällöt seuraavat siitä kenen lauluja lauletaan. Eikä siinä ole kysymys vain päiväkohtaisista eduista, vaan koko kansallisesta kahtiajakautumasta. Journalismillamme on yhä tuo suoraan kansallisesta alistushistoriasta ja alamaisasenteista nouseva taakka. On asennoiduttava joko konformistisesti yläkerran väkeä ja sen sivistyskäsityksiä myötäilemään, tai hyökättävä tyylittömästi ja paheksuntaa aikaansaaden eliitin kimppuun.</p><p>Jälkimmäisen vaihtoehdon valinneet saavat pian tuta ettei tarvittavaa tukea alhaaltapäin löydy. Kaikki haluavat mieluummin samaistua &quot;sosiaalisesti ylöspäin&quot;. Se on kahtiajakautuvan kansan syvin kansallinen tragedia.</p><p>No, kolmaskin vaihtoehto on. Se on se joka on toteutunut. Sen nimi on narsismi, ja se on todellakin kokonainen ismi. Se ei tarkoita ainoastaan sitä että journalismia tehdään tomittaja edellä -- toimittajan nimi ja potretti leimataan suuremmalla kuin otsikko -- vaan myös sitä, että aiheet valikoituvat sen perusteella miten ne julkisuudenkipeän toimittajan itserefleksiota palkitsevat.</p><p>Ja narsistinen itserefleksiohan on palkitsevimmillaan esimerkiksi päästessään tekemisiin ekstriimien ja eksoottisten teemojen kanssa. Tai ei niinkään teemojen -- kokonaisuudet eivät elämyksenmetsästäjiä kiinnosta. Vain yksilöt kiinnostavat. Mitä poikkeavampi ihminen, sitä yleisempi esimerkkitapaus siitä tehdään.</p><p>Narsistinen itserefleksio on mekanismi jonka varassa todellisuusefektit muuttuvat totuudellisuusefekteiksi.</p><p>Narsismin kyydissä matkataan täältä ympäri maailman. Puhuttelevimmat kulttuuriohjelmat ovat niitä joissa rämäpäätoimittajat matkustavat maapallon toiselle puolelle syömään matoja. Vieraskulttuurien ihannointi lankeaa kuin luonnostaan. Muunmaalaisia kohdatessaan Liisa saa elää hetken kuin peilimaailmassa. Mikään oma rajoittuneisuus ei vaivaa kun lähteestä heijastuu ihan sitä mikä vastaa tarpeisiin.</p><p>Ei ole ihme että kriisiin ajaudutaan ensimmäiseksi siellä missä pitäisi pitää yllä uskoa oikeaan tietoon ja sen merkitykseen. Siksi uutistoiminta karahtaa kiville näyttävimmin.</p><p>YLE:n tilanne talon sisällä taitaa olla läpikotaisin tulehtunut. Siinä mielessä tilanne on tavallaan tragikoominen. Sen median pitäisi edustaa kansaa, mutta siellä vallitsee vain kriisitilaan kärjistyneenä sama sairaus joka kansaa jakaa kahtia. En mielelläni kuvittele niitä nuoleskelun, mieliskelyn ja väistelyn rintamia joita talon sisällä nyt pystytetään.</p><p>Itse journalismin tavoitteiden ja moraalin kannalta kysymys on hyvinkin yksinkertainen. Se on se kysymys, jonka tv-draaman muotoja maailmassa ehkä eniten kehittänyt brittinäytelmäkirjailija Dennis Potter esitti ennen kuolemaansa jäähyväishaastattelussaan.</p><p>&quot;On vain kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdään ennestään tyhmistä ihmisista vielä tyhmempiä, tai sitten edes yritetään tehdä heistä viisaampia.&quot; --</p><p>Yksinkertaisesta ohjeesta on helppo livetä kun ryhtyy saivartelemaan. Moraalia kierretään nimenomaan tekemällä siitä teoriaa ja periaatteita. Kuunnelkaapa miten hyvin päättäjät perustelevat ratkaisunsa. Hyvin johdonmukaisesti. Johto on aina johdonmukainen.</p><p>Käytännössä valinnat ovat yksinkertaisia. Pimittämällä tietoja tuskin tehdään kenestäkään viisaampaa. Mutta traagista on, että ihmiset joilta olennaisia asioita on pimitetty, eivät osaa edes kaivata sitä mitä eivät tiedä olevan olemassakaan. He voivat hyvinkin kokea omaavansa kaiken tiedon, ja kysyttäessä vastaavat, että Suomessa vallitsee maailman paras sananvapaus eikä lehdistö tai YLE sensuroi mitään.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>----------------------</p><p>&nbsp;</p><p><em>Lisäys 16.12.2016 </em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Sekä filosofiasta että sosiaalipsykologiasta väitellyt Jukka Hankamäki on kirjoittanut YLE-kriisistä <a href="http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227974-yle-kiistan-syvin-olemus">blogin</a>, jossa hän nostaa esille myös maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskritiikin ja islamin sellaisina aihealueina, jotka YLE:ssa ovat muodostuneet tabuiksi ja tulehduttavat toimituksellista tilannetta.</em></p><p><em>Noiden aiheiden tabuluonne on tosiasia. Niiden ympärillä on kaikessa tiedonvälityksessä ammottavia valkoisia aukkoja. Eikä niitä ole pelkästään YLE:ssa, eikä ainoastaan Suomessa. Koko eurooppalaisella individualistisella ja yksilötasolle ongelmansa sijoittavalla ajatteluperinteellä on vaikeuksia tajuta millaisten makrotason uhkien kanssa massamaahanmuutossa ja kansainvaelluksissa ollaan tekemisissä.</em></p><p><em>Tulevalla vuosisadalla mahdollisesti satojen miljoonien suuruusluokkaan kasvavat kansainvaellukset kehittymättömistä maista tulevat romauttamaan vanhat eurooppalaiset valtiot sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Tällä hetkellä meillä on vielä varaa suhtautua niihin kuin kysymys olisi &quot;ihmisoikeuksista&quot;. Kukaan ei kysy, miten siitä, että kaikilla on &quot;ihmisarvo&quot; seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat keskenään. Nehän eivät sopeudu. Päinvastoin, ne saattavat vain kääntää toistensa kielteisimmät puolet esille ja aiheuttaa molemminpuolisen moraaliromahduksen. &nbsp;</em></p><p><em>Makrotason ongelmat ovat yhteisöongelmia, jotka eivät ole palautettavissa yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin. Journalismi uskoo ja luottaa siihen että kun tunkeudutaan kameran kanssa tapahtumapaikalle ja haastatellaan osallisia silmästä silmään, saadaan todellisuudesta todistusvoimaisin kuva. Mutta asia on täsmälleen päinvastoin: lähikuva johtaa pahasti harhaan luodessaan illuusion siitä että se voidaan laajentaa kokokuvaksi. Yksilötaso ei ole siten skaalattavissa, vaan <a href="http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201753-kuoleman-kokokuva">kokokuva </a>on nimenomaan laadultaan kokonaan muuta kuin yksilötaso.</em></p><p><em>Kun tabuaiheita ei pystytä käsittelemään ja tiedollisia valkoisia aukkoja jää, ainoa vaihtoehto on takertua entistä lujemmin älyllisiin väistöliikkeisiin ja ennakkoluuloihin. Valtamedian valta nojaa vallalla oleviin ennakkoluuloihin. Niin sanotun &quot;suvaitsevuuden&quot; tunnustaminen kuin se olisi moraaliarvo, eikä vain älyllistä epärehellisyyttä jolla makrotason ongelmat sivuutetaan, on suuri yhteinen valhe. Samoin &quot;monikulttuurisuuden&quot; tulkitseminen jonkinlaisena yleisesti hyväksyttävänä yhteiskuntanormina, vaikka siinä on kyse pelkästä poliittisesta ideologiasta ja propagandasta.</em></p><p><em>Näitä laidasta laitaan vallalla olevia ennakkoluuloja YLE ei pysty mitenkään edes käsittelemään. Siellä pannaan pää pensaaseen kuten muuallakin mediassa. Mikrotasolle -- yksilöihin -- keskittyminen ja yksilötason peilaaminen puhuttelee ja onnistuu, koska se ruokkii toimittajille ominaista narsismia.&nbsp;</em></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Aina kun suomalaisesta journalismista puhutaan pitäisi nostaa esiin se historiallinen tosiasia, että yhden suvun omistama yksi lehti on meillä käytännössä määrittänyt koko mediakenttää. Se on olut todellinen kakanialainen omaisuuden ja sivistyksen liitto.

Suomen rikkain mies ja mediamoguli, todellinen tycoon, joka toki itse kuulemma epäili henkisiä kykyjään -- kukaan muu ei niitä sitten uskaltanutkaan epäillä -- perusti jopa oman toimittajakoulun ja stipendi- ja palkintoinstituutioita sivuuttaakseen alalla annetun yliopistollisen koulutuksen.

Kuinka tällaisissa oloissa olisi koskaan voinut kehittyä mitään kunnollista journalismia? Kunnollista -- siis kunniallista. Tai edes missään mielessä laadukasta. Minä vaan kysyn.  

Historia ei ole antanut tälle kansalle ainoatakaan valttikorttia. Mediapeliä on pelattu suurilla seteleillä. Tilanne ei koskaan ole olennaisesti muuksi muuttunut. Johtaja- ja toimittajavirta Helsingin Sanomista YLEen kertoo miten yhtiöitetyn yhteiskunnallisen infran yksityistäminen etenee.  

Kuka muistuttaisi siitä, että kun kaikki on käytännössä yksityistetty, myös Totuus on yksityistetty.

Sisällöt seuraavat siitä kenen lauluja lauletaan. Eikä siinä ole kysymys vain päiväkohtaisista eduista, vaan koko kansallisesta kahtiajakautumasta. Journalismillamme on yhä tuo suoraan kansallisesta alistushistoriasta ja alamaisasenteista nouseva taakka. On asennoiduttava joko konformistisesti yläkerran väkeä ja sen sivistyskäsityksiä myötäilemään, tai hyökättävä tyylittömästi ja paheksuntaa aikaansaaden eliitin kimppuun.

Jälkimmäisen vaihtoehdon valinneet saavat pian tuta ettei tarvittavaa tukea alhaaltapäin löydy. Kaikki haluavat mieluummin samaistua "sosiaalisesti ylöspäin". Se on kahtiajakautuvan kansan syvin kansallinen tragedia.

No, kolmaskin vaihtoehto on. Se on se joka on toteutunut. Sen nimi on narsismi, ja se on todellakin kokonainen ismi. Se ei tarkoita ainoastaan sitä että journalismia tehdään tomittaja edellä -- toimittajan nimi ja potretti leimataan suuremmalla kuin otsikko -- vaan myös sitä, että aiheet valikoituvat sen perusteella miten ne julkisuudenkipeän toimittajan itserefleksiota palkitsevat.

Ja narsistinen itserefleksiohan on palkitsevimmillaan esimerkiksi päästessään tekemisiin ekstriimien ja eksoottisten teemojen kanssa. Tai ei niinkään teemojen -- kokonaisuudet eivät elämyksenmetsästäjiä kiinnosta. Vain yksilöt kiinnostavat. Mitä poikkeavampi ihminen, sitä yleisempi esimerkkitapaus siitä tehdään.

Narsistinen itserefleksio on mekanismi jonka varassa todellisuusefektit muuttuvat totuudellisuusefekteiksi.

Narsismin kyydissä matkataan täältä ympäri maailman. Puhuttelevimmat kulttuuriohjelmat ovat niitä joissa rämäpäätoimittajat matkustavat maapallon toiselle puolelle syömään matoja. Vieraskulttuurien ihannointi lankeaa kuin luonnostaan. Muunmaalaisia kohdatessaan Liisa saa elää hetken kuin peilimaailmassa. Mikään oma rajoittuneisuus ei vaivaa kun lähteestä heijastuu ihan sitä mikä vastaa tarpeisiin.

Ei ole ihme että kriisiin ajaudutaan ensimmäiseksi siellä missä pitäisi pitää yllä uskoa oikeaan tietoon ja sen merkitykseen. Siksi uutistoiminta karahtaa kiville näyttävimmin.

YLE:n tilanne talon sisällä taitaa olla läpikotaisin tulehtunut. Siinä mielessä tilanne on tavallaan tragikoominen. Sen median pitäisi edustaa kansaa, mutta siellä vallitsee vain kriisitilaan kärjistyneenä sama sairaus joka kansaa jakaa kahtia. En mielelläni kuvittele niitä nuoleskelun, mieliskelyn ja väistelyn rintamia joita talon sisällä nyt pystytetään.

Itse journalismin tavoitteiden ja moraalin kannalta kysymys on hyvinkin yksinkertainen. Se on se kysymys, jonka tv-draaman muotoja maailmassa ehkä eniten kehittänyt brittinäytelmäkirjailija Dennis Potter esitti ennen kuolemaansa jäähyväishaastattelussaan.

"On vain kaksi vaihtoehtoa. Joko tehdään ennestään tyhmistä ihmisista vielä tyhmempiä, tai sitten edes yritetään tehdä heistä viisaampia." --

Yksinkertaisesta ohjeesta on helppo livetä kun ryhtyy saivartelemaan. Moraalia kierretään nimenomaan tekemällä siitä teoriaa ja periaatteita. Kuunnelkaapa miten hyvin päättäjät perustelevat ratkaisunsa. Hyvin johdonmukaisesti. Johto on aina johdonmukainen.

Käytännössä valinnat ovat yksinkertaisia. Pimittämällä tietoja tuskin tehdään kenestäkään viisaampaa. Mutta traagista on, että ihmiset joilta olennaisia asioita on pimitetty, eivät osaa edes kaivata sitä mitä eivät tiedä olevan olemassakaan. He voivat hyvinkin kokea omaavansa kaiken tiedon, ja kysyttäessä vastaavat, että Suomessa vallitsee maailman paras sananvapaus eikä lehdistö tai YLE sensuroi mitään.

 

 

----------------------

 

Lisäys 16.12.2016

 

Sekä filosofiasta että sosiaalipsykologiasta väitellyt Jukka Hankamäki on kirjoittanut YLE-kriisistä blogin, jossa hän nostaa esille myös maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskritiikin ja islamin sellaisina aihealueina, jotka YLE:ssa ovat muodostuneet tabuiksi ja tulehduttavat toimituksellista tilannetta.

Noiden aiheiden tabuluonne on tosiasia. Niiden ympärillä on kaikessa tiedonvälityksessä ammottavia valkoisia aukkoja. Eikä niitä ole pelkästään YLE:ssa, eikä ainoastaan Suomessa. Koko eurooppalaisella individualistisella ja yksilötasolle ongelmansa sijoittavalla ajatteluperinteellä on vaikeuksia tajuta millaisten makrotason uhkien kanssa massamaahanmuutossa ja kansainvaelluksissa ollaan tekemisissä.

Tulevalla vuosisadalla mahdollisesti satojen miljoonien suuruusluokkaan kasvavat kansainvaellukset kehittymättömistä maista tulevat romauttamaan vanhat eurooppalaiset valtiot sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Tällä hetkellä meillä on vielä varaa suhtautua niihin kuin kysymys olisi "ihmisoikeuksista". Kukaan ei kysy, miten siitä, että kaikilla on "ihmisarvo" seuraa se, että kaikki kulttuurit sopeutuisivat keskenään. Nehän eivät sopeudu. Päinvastoin, ne saattavat vain kääntää toistensa kielteisimmät puolet esille ja aiheuttaa molemminpuolisen moraaliromahduksen.  

Makrotason ongelmat ovat yhteisöongelmia, jotka eivät ole palautettavissa yksilöiden ominaisuuksiin ja pyrkimyksiin. Journalismi uskoo ja luottaa siihen että kun tunkeudutaan kameran kanssa tapahtumapaikalle ja haastatellaan osallisia silmästä silmään, saadaan todellisuudesta todistusvoimaisin kuva. Mutta asia on täsmälleen päinvastoin: lähikuva johtaa pahasti harhaan luodessaan illuusion siitä että se voidaan laajentaa kokokuvaksi. Yksilötaso ei ole siten skaalattavissa, vaan kokokuva on nimenomaan laadultaan kokonaan muuta kuin yksilötaso.

Kun tabuaiheita ei pystytä käsittelemään ja tiedollisia valkoisia aukkoja jää, ainoa vaihtoehto on takertua entistä lujemmin älyllisiin väistöliikkeisiin ja ennakkoluuloihin. Valtamedian valta nojaa vallalla oleviin ennakkoluuloihin. Niin sanotun "suvaitsevuuden" tunnustaminen kuin se olisi moraaliarvo, eikä vain älyllistä epärehellisyyttä jolla makrotason ongelmat sivuutetaan, on suuri yhteinen valhe. Samoin "monikulttuurisuuden" tulkitseminen jonkinlaisena yleisesti hyväksyttävänä yhteiskuntanormina, vaikka siinä on kyse pelkästä poliittisesta ideologiasta ja propagandasta.

Näitä laidasta laitaan vallalla olevia ennakkoluuloja YLE ei pysty mitenkään edes käsittelemään. Siellä pannaan pää pensaaseen kuten muuallakin mediassa. Mikrotasolle -- yksilöihin -- keskittyminen ja yksilötason peilaaminen puhuttelee ja onnistuu, koska se ruokkii toimittajille ominaista narsismia. 

 

]]>
0 Journalismi Kansallinen analyysi Lehdistö Narsismi Yleisradio Thu, 15 Dec 2016 12:30:09 +0000 Seppo Oikkonen http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227927-suomalaisen-journalismin-kujanjuoksu
Narsistinen ihminen sopeutuu suosiota tavoitellen http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222998-narsistinen-ihminen-sopeutuu-suosiota-tavoitellen <p>Olen miettinyt jo siitä asti kun aloin nettikirjoittajaksi vuonna 2004 usein ihmisen käyttäytymistä ohjaavia motiiveja.<br /><br />Foorumikirjoittajan ja hieman toisenlaisen ihmisen yhdistävä motiivi on yleensä se että molemmat haluavat laajempaa suosiota itselleen. Suosiota voi saada foorumilla mukautumalla joukkoon ja esittämällä juuri niitä mielipiteitä joita väki haluaa kuulla. Lisäksi foorumilla voi järjestyä myös toisten foorumilaisten kanssa, jolloin voi saada helpommin toiselta kirjoittajalta tukea omille mielipiteilleen.<br /><br />Nettifoorumit ovat nykyään aika paljon korvanneet keskustelut sosiaalisen median palveluissa kuten Facebookissa, Whatsupissa ja Twitterissä. Mielestäni edelleen lähes julkisia kirjoittajia yhdistää se että kaikki haluavat saada suuremman suosion ja siten painavamman sanan, joten liittyykö tämä kaikki paljon narsistiseen olemukseen, joka motivoi aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä mukautumaan toisten joukkoon. Olisi parempi ennemmin altistaa itseään ärsyttäville mielipiteille jos haluaa oikeasti kehittyä ihmisenä.<br /><br />Suuri vaara on olemassa kun pyörii samanmielisten joukoissa, koska silloin ryhmä tulee sokeaksi ympäristön suhteen. Joskus sokeuteen voi teoriassa mennä jopa lähes koko yhteiskunta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen miettinyt jo siitä asti kun aloin nettikirjoittajaksi vuonna 2004 usein ihmisen käyttäytymistä ohjaavia motiiveja.

Foorumikirjoittajan ja hieman toisenlaisen ihmisen yhdistävä motiivi on yleensä se että molemmat haluavat laajempaa suosiota itselleen. Suosiota voi saada foorumilla mukautumalla joukkoon ja esittämällä juuri niitä mielipiteitä joita väki haluaa kuulla. Lisäksi foorumilla voi järjestyä myös toisten foorumilaisten kanssa, jolloin voi saada helpommin toiselta kirjoittajalta tukea omille mielipiteilleen.

Nettifoorumit ovat nykyään aika paljon korvanneet keskustelut sosiaalisen median palveluissa kuten Facebookissa, Whatsupissa ja Twitterissä. Mielestäni edelleen lähes julkisia kirjoittajia yhdistää se että kaikki haluavat saada suuremman suosion ja siten painavamman sanan, joten liittyykö tämä kaikki paljon narsistiseen olemukseen, joka motivoi aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä mukautumaan toisten joukkoon. Olisi parempi ennemmin altistaa itseään ärsyttäville mielipiteille jos haluaa oikeasti kehittyä ihmisenä.

Suuri vaara on olemassa kun pyörii samanmielisten joukoissa, koska silloin ryhmä tulee sokeaksi ympäristön suhteen. Joskus sokeuteen voi teoriassa mennä jopa lähes koko yhteiskunta.

]]>
0 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222998-narsistinen-ihminen-sopeutuu-suosiota-tavoitellen#comments Mediavaikuttaminen Narsismi Sosiaalinen media Vaikuttaminen Mon, 19 Sep 2016 07:55:21 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/222998-narsistinen-ihminen-sopeutuu-suosiota-tavoitellen
Minulla on oikeus http://veikkamattila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220200-minulla-on-oikeus <p>&nbsp;</p><ol><li>Minulla on oikeus elämään.</li><li>Minulla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen.</li><li>Minulla on oikeus koskemattomuuteen.</li><li>Minulla on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.</li><li>Minulla on oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.</li><li>Minulla on oikeus hankkia toimeentuloni valitsemallani työllä, ammatilla tai elinkeinolla.</li><li>Minulla on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.</li><li>Minulla on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.</li><li>Minulla on oikeus äänestää kannattamaani ehdokasta ja asettua ehdolle vaaleissa.</li><li>Minulla on vapaasti liikkua Suomessa ja valita asuinpaikkani.</li><li>Minulla on oikeus yksityiselämään ja kotirauhaan.</li><li>Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin ilmaisiin kirjastopalveluihin.</li><li>Minulla on oikeus julkiseen terveydenhoitoon.</li><li>Minulla on oikeus Kela-korvaukseen erikseen määrätyistä lääketuotteista.</li><li>Minulla on oikeus puhtaaseen ilmaan.</li><li>Minulla on oikeus puhtaaseen veteen.</li><li>Minulla on oikeus valittaa poliisin ja viranomaisten päätöksistä.</li><li>&nbsp;Minulla on oikeus ilmaiseen alempaan ja ylempään korkeatutkintoon.</li><li>Minulla on oikeus matkustaa VR:n junissa puoleen hintaan opiskelija-alennuksella.</li><li>Minulla on oikeus opintotukeen ja sen avulla matkustamiseen ulkomaille.</li><li>Minulla on oikeus Suomen ulkoministeriön tarjoamiin konsulipalveluihin, minne tahansa matkustankin.</li><li>Minulla on oikeus asua opiskelijasäätiön asunnoissa niin kauan kuin haluan.</li><li>Minulla on opintojeni päätettyä oikeus saada asua halvalla yhteiskunnan järjestämässä asunnossa niin kauan kuin haluan.</li><li>Minulla on oikeus halpaan sähköön ja energiaan.</li><li>Minulla on oikeus juoksevaan veteen ja viemäröintiin.</li><li>Minulla on oikeus suomenkieliseen palveluun Ahvenanmaalla.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan Sony 32&quot; LED-TV KDL-32R403CBAE:een.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan MacBook Pro 13.3&quot; Retinaan MF839-kannettavaan tietokoneeseen.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan iPad Pro 9.7&quot; 128 GB WiFi + LTE (harmaa)-taulutietokoneeseen.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan Mercedes-Benz GL350 BlueTec 4Matic-autoon.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan iPhone 6S 64GB (kulta)-matkapuhelimeen.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin Ikean huonekaluihin.</li><li>Minulla on oikeus päästää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään niin paljon kuin haluan.</li><li>Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin olueisiin, viineihin ja viinoihin joka kuukausi.</li><li>Minulla on oikeus säilyttää käsiaseita kotonani niin useita kuin haluan itsepuolustuksen nimissä.</li><li>Minulla on oikeus julkisissa uimahalleissa omaan yksityiseen uimahallivuoroon, jolloin niiden käyttö on muilta kielletty.</li><li>Minulla on oikeus määrittää itse oma ikäni ja syntymävuoteni.</li><li>Minulla on oikeus määrittää itse oma (eläin)lajini menettämättä silti (ihmis)oikeuksiani.</li><li>Minulla on oikeus käyttää kaikkia vessoja, joita haluan.</li><li>Minulla on oikeus olla kuulematta mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka loukkaavat tunteitani, aiheuttavat minussa pahaa mieltä ja henkistä epämukavuutta, toisin sanoen siis vihapuhetta.</li><li>Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemysten esittäjien erottamista viroistaan tai työpaikoistaan heidän väärien mielipiteidensä takia.</li><li>Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemyksien esittäjien erottamista heidän luottamustehtävistään heidän väärien mielipiteidensä takia.</li><li>Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemysten ja mielipiteiden tekemistä laittomaksi ja niiden esittäjien tuomitsemista sakkoihin ja vankeuteen niin kauas aikaa, kunnes luopuvat vääristä mielipiteistään ja asettuvat kannalleni.</li><li>Minulla on oikeus vaatia vääriä mielipiteitä esittäneen uskollisen yhdyskunnan sulkemista ja heidän uskonharjoittamisen tekemistä laittomaksi.</li></ol><p>Kaikkiin näihin minulla on oikeus. Oikeuksieni vastustaminen on yksiselitteistä syrjintää, jonka jo yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää. Vuorostaan velvollisuuksia, niitä minulla ei ole.</p><p>&nbsp;</p><p>*****</p><p>Koska Suomessa esiintyy nykyään yllättävän paljon heikkoa luetun ymmärtämisen taitoa, sanottakoon, että en ole kirjoittanut omien oikeuksieni julistusta vaan olen kuvannut &rdquo;minulla on oikeus&rdquo;-ihmistyypin, jota tavataan varsinkin oman ikäisteni keskuudessa. Oletko sinä törmännyt kyseiseen ihmistyyppiin?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

 1. Minulla on oikeus elämään.
 2. Minulla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen.
 3. Minulla on oikeus koskemattomuuteen.
 4. Minulla on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin.
 5. Minulla on oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.
 6. Minulla on oikeus hankkia toimeentuloni valitsemallani työllä, ammatilla tai elinkeinolla.
 7. Minulla on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.
 8. Minulla on oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.
 9. Minulla on oikeus äänestää kannattamaani ehdokasta ja asettua ehdolle vaaleissa.
 10. Minulla on vapaasti liikkua Suomessa ja valita asuinpaikkani.
 11. Minulla on oikeus yksityiselämään ja kotirauhaan.
 12. Minulla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.
 13. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin ilmaisiin kirjastopalveluihin.
 14. Minulla on oikeus julkiseen terveydenhoitoon.
 15. Minulla on oikeus Kela-korvaukseen erikseen määrätyistä lääketuotteista.
 16. Minulla on oikeus puhtaaseen ilmaan.
 17. Minulla on oikeus puhtaaseen veteen.
 18. Minulla on oikeus valittaa poliisin ja viranomaisten päätöksistä.
 19.  Minulla on oikeus ilmaiseen alempaan ja ylempään korkeatutkintoon.
 20. Minulla on oikeus matkustaa VR:n junissa puoleen hintaan opiskelija-alennuksella.
 21. Minulla on oikeus opintotukeen ja sen avulla matkustamiseen ulkomaille.
 22. Minulla on oikeus Suomen ulkoministeriön tarjoamiin konsulipalveluihin, minne tahansa matkustankin.
 23. Minulla on oikeus asua opiskelijasäätiön asunnoissa niin kauan kuin haluan.
 24. Minulla on opintojeni päätettyä oikeus saada asua halvalla yhteiskunnan järjestämässä asunnossa niin kauan kuin haluan.
 25. Minulla on oikeus halpaan sähköön ja energiaan.
 26. Minulla on oikeus juoksevaan veteen ja viemäröintiin.
 27. Minulla on oikeus suomenkieliseen palveluun Ahvenanmaalla.
 28. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan Sony 32" LED-TV KDL-32R403CBAE:een.
 29. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan MacBook Pro 13.3" Retinaan MF839-kannettavaan tietokoneeseen.
 30. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan iPad Pro 9.7" 128 GB WiFi + LTE (harmaa)-taulutietokoneeseen.
 31. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan Mercedes-Benz GL350 BlueTec 4Matic-autoon.
 32. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamaan iPhone 6S 64GB (kulta)-matkapuhelimeen.
 33. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin Ikean huonekaluihin.
 34. Minulla on oikeus päästää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään niin paljon kuin haluan.
 35. Minulla on oikeus yhteiskunnan kustantamiin olueisiin, viineihin ja viinoihin joka kuukausi.
 36. Minulla on oikeus säilyttää käsiaseita kotonani niin useita kuin haluan itsepuolustuksen nimissä.
 37. Minulla on oikeus julkisissa uimahalleissa omaan yksityiseen uimahallivuoroon, jolloin niiden käyttö on muilta kielletty.
 38. Minulla on oikeus määrittää itse oma ikäni ja syntymävuoteni.
 39. Minulla on oikeus määrittää itse oma (eläin)lajini menettämättä silti (ihmis)oikeuksiani.
 40. Minulla on oikeus käyttää kaikkia vessoja, joita haluan.
 41. Minulla on oikeus olla kuulematta mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka loukkaavat tunteitani, aiheuttavat minussa pahaa mieltä ja henkistä epämukavuutta, toisin sanoen siis vihapuhetta.
 42. Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemysten esittäjien erottamista viroistaan tai työpaikoistaan heidän väärien mielipiteidensä takia.
 43. Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemyksien esittäjien erottamista heidän luottamustehtävistään heidän väärien mielipiteidensä takia.
 44. Minulla on oikeus vaatia itseäni loukkaavien näkemysten ja mielipiteiden tekemistä laittomaksi ja niiden esittäjien tuomitsemista sakkoihin ja vankeuteen niin kauas aikaa, kunnes luopuvat vääristä mielipiteistään ja asettuvat kannalleni.
 45. Minulla on oikeus vaatia vääriä mielipiteitä esittäneen uskollisen yhdyskunnan sulkemista ja heidän uskonharjoittamisen tekemistä laittomaksi.

Kaikkiin näihin minulla on oikeus. Oikeuksieni vastustaminen on yksiselitteistä syrjintää, jonka jo yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää. Vuorostaan velvollisuuksia, niitä minulla ei ole.

 

*****

Koska Suomessa esiintyy nykyään yllättävän paljon heikkoa luetun ymmärtämisen taitoa, sanottakoon, että en ole kirjoittanut omien oikeuksieni julistusta vaan olen kuvannut ”minulla on oikeus”-ihmistyypin, jota tavataan varsinkin oman ikäisteni keskuudessa. Oletko sinä törmännyt kyseiseen ihmistyyppiin?

]]>
12 http://veikkamattila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220200-minulla-on-oikeus#comments Egoismi Ihmisoikeusinflaatio Itsekkyys Narsismi Tue, 19 Jul 2016 14:21:44 +0000 Veikka Mattila http://veikkamattila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220200-minulla-on-oikeus
Paatuneet, peruuttamattomasti narsistiset poliitikot http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213980-paatuneet-peruuttamattomasti-narsistiset-poliitikot <p>Poliitikot, kuten muutkin kirjan kirjoittajat pyrkivät edistämään kirjojensa huomioarvoa ja ehkäpä niiden myyntiäkin, keksimällä kirjoihinsa sellaisia juttuja jotka, kenties kuivan asiallisuuden ja asiatiedon joukossa voisivat herättää edes jotain keskustelua.</p><p>Myös Jan Vapaavuori oli keksinyt kirjaansa tällaisia huomionherättämis-juttuja. Yksi niistä oli tämä otsikon väite, jonka mukaan poliitikkojen joukossa &nbsp;olisi narsisteja,</p><p>Asiahan &nbsp;ei tietenkään ole mikään uusi eikä yllättävä. Tottakai poliitikot ovat muita narsistisempia, sillä kyllähän tuollainen itsensä esille nostaminen vaatii luonnollisesti narsismia. Jotkut politikot vain tuovat sen narsisminsa selvemmin esille kuin toiset. Eivätkä muutkaan ihmiset tietenkään ole vapaita narsismista. Narsismia voi toteuttaa niin monella tavoin, vaikkapa osallistumalla näihin TV:n tosi-TV juttuihin, tai vaikkapa kirjoittelemalla blogeja, kuten minä,</p><hr /><p>Mutta olisiko Jan Vapaavuoren huomionherättämis- kamppanjassa kenties jotain muutakin sisältöä kuin huomion hankkiminen kirjalle? Mahtaako Vapaavuoren kritiikki kohdistua erityisesti joihinkin politikkoihin, joihinkin Vapaavuoren henkilökohtaisesti tuntemiin narsismitapauksiin?</p><p>Varmasti ulkopuolisen onkin vaikea erottaa poliitikkojen joukoista median välityksellä ne erityisen narsistiset tapaukset. Poliitikot ja politiikkojen kanssa henkilökohtaisesti tekemisiin joutuvat median edustajat varmaan ovat paremmissa asemissa kuin tavallinen median kuluttaja arvioimaan näitä tapauksia.</p><p>Narsistinen politikko tietenkin pyrkii peittämään narsisminsa ja varmasti osaa tehdä sen varsin hyvin, ainakin silloin kun media on paikalla.</p><hr /><p>Keitähän politikkoja Vapaavuori siis oikein mahtaa tarkoittaa?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Poliitikot, kuten muutkin kirjan kirjoittajat pyrkivät edistämään kirjojensa huomioarvoa ja ehkäpä niiden myyntiäkin, keksimällä kirjoihinsa sellaisia juttuja jotka, kenties kuivan asiallisuuden ja asiatiedon joukossa voisivat herättää edes jotain keskustelua.

Myös Jan Vapaavuori oli keksinyt kirjaansa tällaisia huomionherättämis-juttuja. Yksi niistä oli tämä otsikon väite, jonka mukaan poliitikkojen joukossa  olisi narsisteja,

Asiahan  ei tietenkään ole mikään uusi eikä yllättävä. Tottakai poliitikot ovat muita narsistisempia, sillä kyllähän tuollainen itsensä esille nostaminen vaatii luonnollisesti narsismia. Jotkut politikot vain tuovat sen narsisminsa selvemmin esille kuin toiset. Eivätkä muutkaan ihmiset tietenkään ole vapaita narsismista. Narsismia voi toteuttaa niin monella tavoin, vaikkapa osallistumalla näihin TV:n tosi-TV juttuihin, tai vaikkapa kirjoittelemalla blogeja, kuten minä,


Mutta olisiko Jan Vapaavuoren huomionherättämis- kamppanjassa kenties jotain muutakin sisältöä kuin huomion hankkiminen kirjalle? Mahtaako Vapaavuoren kritiikki kohdistua erityisesti joihinkin politikkoihin, joihinkin Vapaavuoren henkilökohtaisesti tuntemiin narsismitapauksiin?

Varmasti ulkopuolisen onkin vaikea erottaa poliitikkojen joukoista median välityksellä ne erityisen narsistiset tapaukset. Poliitikot ja politiikkojen kanssa henkilökohtaisesti tekemisiin joutuvat median edustajat varmaan ovat paremmissa asemissa kuin tavallinen median kuluttaja arvioimaan näitä tapauksia.

Narsistinen politikko tietenkin pyrkii peittämään narsisminsa ja varmasti osaa tehdä sen varsin hyvin, ainakin silloin kun media on paikalla.


Keitähän politikkoja Vapaavuori siis oikein mahtaa tarkoittaa?

]]>
5 http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213980-paatuneet-peruuttamattomasti-narsistiset-poliitikot#comments Jan Vapaavuori Narsismi Sun, 20 Mar 2016 10:56:36 +0000 Arto Vihavainen http://artoartovihavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213980-paatuneet-peruuttamattomasti-narsistiset-poliitikot
Narsisti ei pysty useimmiten puhumaan muusta kuin itsestään http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208489-narsisti-ei-pysty-useimmiten-puhumaan-muusta-kuin-itsestaan <p>Narsisti pystyy toisinaan vähäisessä määrin häpeämään tekojaan, mutta se on vain lyhyt ja pian ohimenevä hetki hänen ja muiden ihmisten elämässä.&nbsp;Narsisti ei pysty useimmiten &nbsp;puhumaan muusta kuin itsestään. Toiset ihmiset ovat olemassa hänelle vain silloin, kun he suostuvat ihailemaan hänen persoonaansa, tai jos heistä on jotakin muuta hyötyä aineellisesti tai välineellisesti. Ylimielinen puhe- ja suhtautumistapa sekä sellainen käsitys, että toisten ihmisten täytyy riemuiten toteuttaa hänen toiveensa ja vaatimuksensa, ovat muilta varauksetonta ihailua vaativalle narsistille itsestäänselvyys kaikessa arkipäiväisessä elämässä.&nbsp;</p><p>Narsistin manipulaation kohteita ovat usein tarpeettoman kiltit ihmiset, joiden ominaisuuksiin yleensä kuuluu velvollisuudentunto erityisesti heikkoja kohtaan, ystävällisyys sekä yleinen empaattisuus. Siis juuri &nbsp;ne ihmiset, jotka pyrkivät auttamaan toisia ihmisiä. Narsisti määrittelee ja tulkitsee liian kiltin ja ystävällisen ihmisen sen mukaan mitä hän itse kulloinkin tarvitsee, siksi hän muuttaa oman totuutensa yhteiseksi ja yleiseksi totuudeksi. Tämä on helppoa, sillä narsisti saa puheillaan haluamansa ihmiset puolelleen näyttämällä heille vain valoisan puolensa persoonastaan. Uhrit saavat kokea muiden tietämättä narsistin pimeän puolen kaikki kauheudet.</p><p>Asiallisessa katsannossa voidaan sanoa, että ihminen aina tietää puheensa todenperäisyyden hyvin suurella varmuudella. Mutta on olemassa jonkinmoinen joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita oleilemaan ihmisolennon&nbsp;mattapintaisella alueella seurauksista piittaamatta.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Narsisti pystyy toisinaan vähäisessä määrin häpeämään tekojaan, mutta se on vain lyhyt ja pian ohimenevä hetki hänen ja muiden ihmisten elämässä. Narsisti ei pysty useimmiten  puhumaan muusta kuin itsestään. Toiset ihmiset ovat olemassa hänelle vain silloin, kun he suostuvat ihailemaan hänen persoonaansa, tai jos heistä on jotakin muuta hyötyä aineellisesti tai välineellisesti. Ylimielinen puhe- ja suhtautumistapa sekä sellainen käsitys, että toisten ihmisten täytyy riemuiten toteuttaa hänen toiveensa ja vaatimuksensa, ovat muilta varauksetonta ihailua vaativalle narsistille itsestäänselvyys kaikessa arkipäiväisessä elämässä. 

Narsistin manipulaation kohteita ovat usein tarpeettoman kiltit ihmiset, joiden ominaisuuksiin yleensä kuuluu velvollisuudentunto erityisesti heikkoja kohtaan, ystävällisyys sekä yleinen empaattisuus. Siis juuri  ne ihmiset, jotka pyrkivät auttamaan toisia ihmisiä. Narsisti määrittelee ja tulkitsee liian kiltin ja ystävällisen ihmisen sen mukaan mitä hän itse kulloinkin tarvitsee, siksi hän muuttaa oman totuutensa yhteiseksi ja yleiseksi totuudeksi. Tämä on helppoa, sillä narsisti saa puheillaan haluamansa ihmiset puolelleen näyttämällä heille vain valoisan puolensa persoonastaan. Uhrit saavat kokea muiden tietämättä narsistin pimeän puolen kaikki kauheudet.

Asiallisessa katsannossa voidaan sanoa, että ihminen aina tietää puheensa todenperäisyyden hyvin suurella varmuudella. Mutta on olemassa jonkinmoinen joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita oleilemaan ihmisolennon mattapintaisella alueella seurauksista piittaamatta.

 

]]>
2 http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208489-narsisti-ei-pysty-useimmiten-puhumaan-muusta-kuin-itsestaan#comments Häiriökäyttäytyminen Narsismi Uhriutuminen Tue, 15 Dec 2015 23:08:06 +0000 Kai Backman http://kaibackman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208489-narsisti-ei-pysty-useimmiten-puhumaan-muusta-kuin-itsestaan
Rikoslain suoja herkille masennuspotilaille! http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199526-rikoslain-suoja-herkille-masennuspotilaille <p>Minulla on vielä yksi toive tälle illalle ja se koskee masennuspotilaiden suojelua psykopaattisilta narsisteilta. Rikoslakiin pitäisi kirjata merkintä, että omatunnoltaan herkkien ja masennustaipuvaisten ihmisten kiusaamisesta ja se tulisi olla rangaistava teko. Kun psykopaattinen narsisti sanoo masennustaipuvaiselle syyllistävään sävyyn asioita, niin se on sama kuin kehottaisi masennustaipuvaista tekemään itsemurhan. Tämä on erittäin vakava asia.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sama vielä videona:</p><p><a href="https://www.facebook.com/kimmo.hoikkala/videos/vb.100001091109503/935439473169081/?type=2&amp;theater" title="https://www.facebook.com/kimmo.hoikkala/videos/vb.100001091109503/935439473169081/?type=2&amp;theater">https://www.facebook.com/kimmo.hoikkala/videos/vb.100001091109503/935439...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Minulla on vielä yksi toive tälle illalle ja se koskee masennuspotilaiden suojelua psykopaattisilta narsisteilta. Rikoslakiin pitäisi kirjata merkintä, että omatunnoltaan herkkien ja masennustaipuvaisten ihmisten kiusaamisesta ja se tulisi olla rangaistava teko. Kun psykopaattinen narsisti sanoo masennustaipuvaiselle syyllistävään sävyyn asioita, niin se on sama kuin kehottaisi masennustaipuvaista tekemään itsemurhan. Tämä on erittäin vakava asia. 

 

Sama vielä videona:

https://www.facebook.com/kimmo.hoikkala/videos/vb.100001091109503/935439473169081/?type=2&theater

]]>
2 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199526-rikoslain-suoja-herkille-masennuspotilaille#comments Masennus Narsismi Omatunto Psykopaatit Syyllistäminen Sun, 02 Aug 2015 19:16:31 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/199526-rikoslain-suoja-herkille-masennuspotilaille
Näillä vinkeillä teet lapsestasi narsistin! http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198696-nailla-vinkeilla-teet-lapsestasi-narsistin <p>Miten kasvatat lapsestasi narsistisen henkilön? Älä aseta mitään rajoja lapselle ja anna kaikessa periksi lapsellesi. Kehu lastasi jumaloivaan sävyyn vertaamalla lapsesi kehitystä joihinkin idioottilapsiin. Vaikka lapsesi tekee väärin, niin hae syitä joiden mukaan hän tekikin oikein. Älä opeta sanoja kiitos ja anteeksi ollenkaan. Anteeksiannon merkityskään ei kannata opettaa, vaan kosto elää!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miten kasvatat lapsestasi narsistisen henkilön? Älä aseta mitään rajoja lapselle ja anna kaikessa periksi lapsellesi. Kehu lastasi jumaloivaan sävyyn vertaamalla lapsesi kehitystä joihinkin idioottilapsiin. Vaikka lapsesi tekee väärin, niin hae syitä joiden mukaan hän tekikin oikein. Älä opeta sanoja kiitos ja anteeksi ollenkaan. Anteeksiannon merkityskään ei kannata opettaa, vaan kosto elää!

 

]]>
0 http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198696-nailla-vinkeilla-teet-lapsestasi-narsistin#comments Kasvatus Mielenterveys Narsismi Tue, 21 Jul 2015 08:49:32 +0000 Kimmo Hoikkala http://kimmohoikkala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198696-nailla-vinkeilla-teet-lapsestasi-narsistin
Sosiaalitoimi narsistien pelikenttänä http://veramiettinen001.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188350-sosiaalitoimi-narsistien-pelikenttana <p>Kahdeksanvuotiaan Eerikaan liittyvissä virkarikosepäilyjen oikeuskäsittelyissä kuultiin tytön omaa sosiaalityöntekijää.</p><p>&nbsp;</p><p>Kuulustelusta jäi mieleen päällimmäisenä se, kuinka sosiaalityöntekijä oli luottanut isän sanaan. Kun Eerikasta tehtiin lastensuojeluilmoituksia, sosiaalityöntekijä kysyi niistä ensimmäisenä isältä. Ja koska tarinat olivat viranomaisen mielestä luotettavia, niitä ei useissa tapauksissa tarkistettu muualta. Esimerkkinä: kun selitettiin, että Eerikan poskessa ollut mustelma oli tullut &rdquo;vahingollisesti urheiluharrastuksessa isän veljen kanssa&rdquo;, asiaa ei koskaan tarkistettu veljeltä.</p><p>Lisäksi Eerikan äitipuolen selitykset hänen ulkomaalaistaustastaan ja tulevista kolmosista menivät läpi yli kymmenelle viranomaiselle. Sama pajunköysi syötiin myös isän vahvistamien tietojen avulla. Olen miettinyt, miten tämä voi olla mahdollista. Siis uskovat tällaisia juttuja ihmisestä, joka näyttää niin paljon keski-ikäiseltä suomalaiselta naiselta kuin vain voi olla mahdollista. Saati sitten sitä, että nainen olisi raskaana.</p><p>&nbsp;</p><p>Viranomaiset ovat narsistille herkullinen pelikenttä. Asianajaja Markku Salon kirja <em>Varo narsistia</em> (WSOY, 2009) on hyvä kuvaus siitä, kuinka häiriöisten (termi, jota käytetään, koska ilman lääkärintutkintoa emme voi ketään sairaaksi diagnosoida) helpoin kohde on sosiaaliviranomaiset. Jo pelkästään sen takia, koska heidän perusajatus on uskoa asiakkaan kertomusta sitä epäilemättä.</p><p>Olen työni takia lukenut narsismista kasan kirjallisuutta ja tutkimuksia, jutellut asiantuntijoiden, uhrien ja narsistien kanssa, joten persoonallisuushäiriö on tuttu käsite.</p><p>Häiriöiset ovat käytökseltään niin mairittelevia, yliystävällisiä ja uskottavia, että hämmennyksen jälkeen useimmat ovat kuin sulaa vahaa heidän käsittelyssään. Häiriöisillä on myös äärimmäinen kyky muuntaa käytöksensä ja ulospäin näkyvät tunteensa sellaisiksi, joista he uskovat hyötyvänsä jotenkin itse. Kaiken häiriökäyttäytymisen syynä on heikon &ndash; usein lapsena kolauksen saaneen &ndash; itsetunnon ruokkiminen.</p><p>&nbsp;</p><p>Kun Eerikan murhaa käsiteltiin oikeudessa, isä vaikutti helposti manipuloitavalta. Myöhemmin kuulin, että erityisesti työtehtävissään hän on ollut äärimmäisen karismaattinen ja pidetty.</p><p>Isä esitti myös alusta loppuun asti vanhempaa, joka välitti tyttärestään viemällä häntä lääkäristä toiseen &rdquo;psyykkisten oireiden takia&rdquo;.</p><p>Eerikan äitipuoli on taas oma lukunsa. Kun vuonna 2012 oikeudessa käsiteltiin murhaa, hän oli hyvin itsevarma, häpeilemätön ja hämmentävän iloinen. Hänen röyhkeytensä ja empatian kyvyn puute näyttivät menevän yli äärirajojen.</p><p>Eerikaan liittyvät asiat ja nyt esillä olevien virkarikossyytteiden käsittelyt eivät ole niin yksinkertaisia. Vaikka ongelmat ovat selkeästi byrokratian epäkohdissa ja viranomaisten maalaisjärjen puutteessa, mielestäni häiriöisten mahdollisuuksien rajattomuus on myös keskeinen asia.</p><p>Puhun viranomaisten puolesta sen verran, että on vain inhimillisyyden merkki, jos häiriöisten koukkuun tartutaan. Ja mitä hauraampi ihminen itse on, sitä syvemmälle koukku uppoaa.</p><p>Eerikan kuolema on pakottanut viranomaiset katsomaan tulevaisuuteen kriittisesti. Uskoisin, että yksi merkittävä askel parempaan lastensuojeluun saavutetaan, jos henkilökunta koulutetaan tunnistamaan ja kohtaamaan mahdolliset persoonallisuushäiriöiset. Silloin narsistille jäisi vain tyhjä koukku.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kahdeksanvuotiaan Eerikaan liittyvissä virkarikosepäilyjen oikeuskäsittelyissä kuultiin tytön omaa sosiaalityöntekijää.

 

Kuulustelusta jäi mieleen päällimmäisenä se, kuinka sosiaalityöntekijä oli luottanut isän sanaan. Kun Eerikasta tehtiin lastensuojeluilmoituksia, sosiaalityöntekijä kysyi niistä ensimmäisenä isältä. Ja koska tarinat olivat viranomaisen mielestä luotettavia, niitä ei useissa tapauksissa tarkistettu muualta. Esimerkkinä: kun selitettiin, että Eerikan poskessa ollut mustelma oli tullut ”vahingollisesti urheiluharrastuksessa isän veljen kanssa”, asiaa ei koskaan tarkistettu veljeltä.

Lisäksi Eerikan äitipuolen selitykset hänen ulkomaalaistaustastaan ja tulevista kolmosista menivät läpi yli kymmenelle viranomaiselle. Sama pajunköysi syötiin myös isän vahvistamien tietojen avulla. Olen miettinyt, miten tämä voi olla mahdollista. Siis uskovat tällaisia juttuja ihmisestä, joka näyttää niin paljon keski-ikäiseltä suomalaiselta naiselta kuin vain voi olla mahdollista. Saati sitten sitä, että nainen olisi raskaana.

 

Viranomaiset ovat narsistille herkullinen pelikenttä. Asianajaja Markku Salon kirja Varo narsistia (WSOY, 2009) on hyvä kuvaus siitä, kuinka häiriöisten (termi, jota käytetään, koska ilman lääkärintutkintoa emme voi ketään sairaaksi diagnosoida) helpoin kohde on sosiaaliviranomaiset. Jo pelkästään sen takia, koska heidän perusajatus on uskoa asiakkaan kertomusta sitä epäilemättä.

Olen työni takia lukenut narsismista kasan kirjallisuutta ja tutkimuksia, jutellut asiantuntijoiden, uhrien ja narsistien kanssa, joten persoonallisuushäiriö on tuttu käsite.

Häiriöiset ovat käytökseltään niin mairittelevia, yliystävällisiä ja uskottavia, että hämmennyksen jälkeen useimmat ovat kuin sulaa vahaa heidän käsittelyssään. Häiriöisillä on myös äärimmäinen kyky muuntaa käytöksensä ja ulospäin näkyvät tunteensa sellaisiksi, joista he uskovat hyötyvänsä jotenkin itse. Kaiken häiriökäyttäytymisen syynä on heikon – usein lapsena kolauksen saaneen – itsetunnon ruokkiminen.

 

Kun Eerikan murhaa käsiteltiin oikeudessa, isä vaikutti helposti manipuloitavalta. Myöhemmin kuulin, että erityisesti työtehtävissään hän on ollut äärimmäisen karismaattinen ja pidetty.

Isä esitti myös alusta loppuun asti vanhempaa, joka välitti tyttärestään viemällä häntä lääkäristä toiseen ”psyykkisten oireiden takia”.

Eerikan äitipuoli on taas oma lukunsa. Kun vuonna 2012 oikeudessa käsiteltiin murhaa, hän oli hyvin itsevarma, häpeilemätön ja hämmentävän iloinen. Hänen röyhkeytensä ja empatian kyvyn puute näyttivät menevän yli äärirajojen.

Eerikaan liittyvät asiat ja nyt esillä olevien virkarikossyytteiden käsittelyt eivät ole niin yksinkertaisia. Vaikka ongelmat ovat selkeästi byrokratian epäkohdissa ja viranomaisten maalaisjärjen puutteessa, mielestäni häiriöisten mahdollisuuksien rajattomuus on myös keskeinen asia.

Puhun viranomaisten puolesta sen verran, että on vain inhimillisyyden merkki, jos häiriöisten koukkuun tartutaan. Ja mitä hauraampi ihminen itse on, sitä syvemmälle koukku uppoaa.

Eerikan kuolema on pakottanut viranomaiset katsomaan tulevaisuuteen kriittisesti. Uskoisin, että yksi merkittävä askel parempaan lastensuojeluun saavutetaan, jos henkilökunta koulutetaan tunnistamaan ja kohtaamaan mahdolliset persoonallisuushäiriöiset. Silloin narsistille jäisi vain tyhjä koukku.

 

 

 

 

 

 

 

]]>
25 http://veramiettinen001.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188350-sosiaalitoimi-narsistien-pelikenttana#comments Lastensuojelu Narsismi Vilja Eerika Sat, 28 Feb 2015 16:30:50 +0000 Vera Miettinen http://veramiettinen001.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188350-sosiaalitoimi-narsistien-pelikenttana
Heikoin lenkki http://elinajamsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/178901-heikoin-lenkki <p>Sanotaan, että ketju on juurikin niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Sanotaan, että yhteiskunnan hyvyyden määrittää se, kuinka se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia. Vanhemmuudesta voisi sanoa ihan samalla tavalla. Vanhemmuutta ei määritä onnistuneet synttärijuhlat, materia, lomamatkat tai kauniit perhepotretit. Vanhemmuus testataan silloin, kun olet valvonut aamuviiteen kiukuttelevan lapsen kanssa, nälkä polttelee vatsanpohjassa ja tiedät että sinua odottaa pitkä päivä yksin vilkkaiden lasten kanssa.</p><p>Armeijassa opetetaan, että taistelijan on kyettävä kahden viikon yhtä mittaiseen taisteluun, joka sisältää jopa 72 tuntia yhtämittaista valvomista. Kukaan ei opeta tuleville vanhemmille, että heiltä vaaditaan yli 18 vuoden yhtä mittaista taistelua ja vuosien ajan jatkuvaa unenpuutetta, jonka aikana heidän on kyettävä olemaan&nbsp; empaattisia. Sen sijaan sotilaan vaatimuslistalta puuttuu empaattisuus, joka jo sillä muutaman vuorokauden valvomisella ja parin viikon taistelujaksolla on lähes mahdoton ominaisuus. Väitän, että lähes mahdoton se empaattisuuvaatimus on väsyneille vanhemmillekin.</p><p>Katri Manninen kirjoitti tärkeän puheenvuoron vanhempien (tai no äitien) uupumisesta ja siitä kuinka yleisiä loppujen lopuksi onkaan mustat ajatukset, joita vanhemmuuden syövereissä väsyneenä ja uupuneena kohtaa. Hienoa, että tästäkin puhutaan ja nyt vielä näin laajasti.</p><p>Mutta voi elämän kevät tätä jeesustelun ja ymmärtämisen määrää, joka Katrin tekstistä syntyi. Vielä enemmän ärsytti toinen Katrin teksti:<a href="http://kutri.net/blog/2014/10/haluatko-estaa-perhesurmia-tapahtumasta/"> &quot;Haluatko estää perhesurmia tapahtumasta?&quot;</a> Miksi kaikki pitää ulkoistaa? Miksi syy pitää vierittää muiden niskaan? Miten voi edes väittää tietävänsä miksi joku päätyy tuollaiseen tekoon? Miksi lähteä spekuloimaan yksittäisellä tapahtumalla, joista meillä ei loppupeleissä ole mitään tietoa?</p><p>Ärsyttää, että meidän &quot;ulkopuolisten&quot; täytyy ruotia tällaisia ja olla tietävinään ja ymmärtävinään. Mutta ehkä se on se sisäsyntyinen tarve selittää itselleen tapahtumia, jotka koskettavat ja jotka kaikessa kauheudessaan ovat kertakaikkisen käsittämättömiä ja surullisia. Ehkä pohtiminen ja ruotimen on inhimmillistä? Ehkä se tekee meistä ihmisiä - empaattisia ihmisiä?</p><p>Katri väittää, että jos ajattelemme äidin olleen kontrolloiva ja mustasukkainen narsisti, meidän ei tarvitsisi huolehtia omasta tai lähipiirin äitien (entäs isät?) jaksamisesta ja mielenterveydestä. &quot;Case closed.&quot; Minusta siinä ei ole mitään helpottavaa, jos ajattelee äidin olleen narsisti. Ei kerta kaikkisesti mitään helpottavaa. Pikemminkin päinvastoin. Ahdistaa ihan pirusti.</p><p>Tarvitseeko meidän auttaa lähimmäistä ja kehittää yhteiskunnan turvaverkkoa? Tarvitsee. Tarvitseeko meidän ymmärtää lasten surmaajaa? Ei. Etenkinkään, kun emme tiedä emmekä koskaan saa tietää mitä toisen päässä on liikkunut. Ei meidän tarvitse leikkiä besserwissereitä.</p><p>Olen myös erimieltä Katrin kanssa siitä, onko jokainen meistä vanhemmista potentiaalinen lapsensurmaaja uupuneena, univelkaisena ja/tai (synnytyksen jälkeisessä) masennuksessa rämpivänä. Mustat ajatukset ovat yleisiä ja univelka, uupumus ja masennus ovat oikeasti vakavasti otettaviaja ilman murha-aikeitakin vaikuttavat koko perheenhyvinvointiin ja lasten kehitykseen ja kasvuun (kuten myös narsismi ja muut vanhempien persoonallisuushäiriöt).</p><p>Mielestäni eräs psykiatri sanoi masentuneelle tuttavalleni varsin fiksusti. Masentunut ja uupunut äiti kertoi omista mustista ajatuksistaan ja mielikuvistaan, jotka olivat tulleet hänen mieleen hyvinkin elävinä lasten kanssa touhutessa. Psykiatri kumminkin totesi äidin toimineen esimerkillisen hienosti jättäessään lapsensa niille sijoilleen ja lähtiessään itse itkemään ja rauhoittumaan eri paikkaan.&nbsp;</p><p>Kuulemma tuo mielikuva on se, joka erottaa niistä, jotka todella päätyvät tekemään jotain kamalaa. Tuo hetkellinen ajatus on se, joka tarvitaan siihen, että ehtii myös tajuamaan ettei niin pidä tehdä. Ne, joilta mielikuva puuttuu välistä, toimivat ennen kuin ehtivät miettiä mitä tekevät.</p><p>Niin. On siis hyvä tietää ja muistaa, että meiltä vanhemmilta vaaditaan yli 18 vuoden taisteluvalmiutta ja on kestettävä vuosien ajan jatkuvaa unenpuutetta, jonka aikana niin järki ja empatiakyky on koetuksella. Vanhempi voi murtua, olla se heikoin lenkki. Vanhemmuus testataan silloin, kun olet valvonut aamuviiteen kiukuttelevan lapsen kanssa, nälkä polttelee vatsanpohjassa ja tiedät että sinua odottaa pitkä päivä yksin vilkkaiden lasten kanssa. Vanhemmuus testataan silloin, kun se musta ajatus tulee mieleen.</p><p>Toimitko vai käännytkö pois?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Sanotaan, että ketju on juurikin niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Sanotaan, että yhteiskunnan hyvyyden määrittää se, kuinka se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia. Vanhemmuudesta voisi sanoa ihan samalla tavalla. Vanhemmuutta ei määritä onnistuneet synttärijuhlat, materia, lomamatkat tai kauniit perhepotretit. Vanhemmuus testataan silloin, kun olet valvonut aamuviiteen kiukuttelevan lapsen kanssa, nälkä polttelee vatsanpohjassa ja tiedät että sinua odottaa pitkä päivä yksin vilkkaiden lasten kanssa.

Armeijassa opetetaan, että taistelijan on kyettävä kahden viikon yhtä mittaiseen taisteluun, joka sisältää jopa 72 tuntia yhtämittaista valvomista. Kukaan ei opeta tuleville vanhemmille, että heiltä vaaditaan yli 18 vuoden yhtä mittaista taistelua ja vuosien ajan jatkuvaa unenpuutetta, jonka aikana heidän on kyettävä olemaan  empaattisia. Sen sijaan sotilaan vaatimuslistalta puuttuu empaattisuus, joka jo sillä muutaman vuorokauden valvomisella ja parin viikon taistelujaksolla on lähes mahdoton ominaisuus. Väitän, että lähes mahdoton se empaattisuuvaatimus on väsyneille vanhemmillekin.

Katri Manninen kirjoitti tärkeän puheenvuoron vanhempien (tai no äitien) uupumisesta ja siitä kuinka yleisiä loppujen lopuksi onkaan mustat ajatukset, joita vanhemmuuden syövereissä väsyneenä ja uupuneena kohtaa. Hienoa, että tästäkin puhutaan ja nyt vielä näin laajasti.

Mutta voi elämän kevät tätä jeesustelun ja ymmärtämisen määrää, joka Katrin tekstistä syntyi. Vielä enemmän ärsytti toinen Katrin teksti: "Haluatko estää perhesurmia tapahtumasta?" Miksi kaikki pitää ulkoistaa? Miksi syy pitää vierittää muiden niskaan? Miten voi edes väittää tietävänsä miksi joku päätyy tuollaiseen tekoon? Miksi lähteä spekuloimaan yksittäisellä tapahtumalla, joista meillä ei loppupeleissä ole mitään tietoa?

Ärsyttää, että meidän "ulkopuolisten" täytyy ruotia tällaisia ja olla tietävinään ja ymmärtävinään. Mutta ehkä se on se sisäsyntyinen tarve selittää itselleen tapahtumia, jotka koskettavat ja jotka kaikessa kauheudessaan ovat kertakaikkisen käsittämättömiä ja surullisia. Ehkä pohtiminen ja ruotimen on inhimmillistä? Ehkä se tekee meistä ihmisiä - empaattisia ihmisiä?

Katri väittää, että jos ajattelemme äidin olleen kontrolloiva ja mustasukkainen narsisti, meidän ei tarvitsisi huolehtia omasta tai lähipiirin äitien (entäs isät?) jaksamisesta ja mielenterveydestä. "Case closed." Minusta siinä ei ole mitään helpottavaa, jos ajattelee äidin olleen narsisti. Ei kerta kaikkisesti mitään helpottavaa. Pikemminkin päinvastoin. Ahdistaa ihan pirusti.

Tarvitseeko meidän auttaa lähimmäistä ja kehittää yhteiskunnan turvaverkkoa? Tarvitsee. Tarvitseeko meidän ymmärtää lasten surmaajaa? Ei. Etenkinkään, kun emme tiedä emmekä koskaan saa tietää mitä toisen päässä on liikkunut. Ei meidän tarvitse leikkiä besserwissereitä.

Olen myös erimieltä Katrin kanssa siitä, onko jokainen meistä vanhemmista potentiaalinen lapsensurmaaja uupuneena, univelkaisena ja/tai (synnytyksen jälkeisessä) masennuksessa rämpivänä. Mustat ajatukset ovat yleisiä ja univelka, uupumus ja masennus ovat oikeasti vakavasti otettaviaja ilman murha-aikeitakin vaikuttavat koko perheenhyvinvointiin ja lasten kehitykseen ja kasvuun (kuten myös narsismi ja muut vanhempien persoonallisuushäiriöt).

Mielestäni eräs psykiatri sanoi masentuneelle tuttavalleni varsin fiksusti. Masentunut ja uupunut äiti kertoi omista mustista ajatuksistaan ja mielikuvistaan, jotka olivat tulleet hänen mieleen hyvinkin elävinä lasten kanssa touhutessa. Psykiatri kumminkin totesi äidin toimineen esimerkillisen hienosti jättäessään lapsensa niille sijoilleen ja lähtiessään itse itkemään ja rauhoittumaan eri paikkaan. 

Kuulemma tuo mielikuva on se, joka erottaa niistä, jotka todella päätyvät tekemään jotain kamalaa. Tuo hetkellinen ajatus on se, joka tarvitaan siihen, että ehtii myös tajuamaan ettei niin pidä tehdä. Ne, joilta mielikuva puuttuu välistä, toimivat ennen kuin ehtivät miettiä mitä tekevät.

Niin. On siis hyvä tietää ja muistaa, että meiltä vanhemmilta vaaditaan yli 18 vuoden taisteluvalmiutta ja on kestettävä vuosien ajan jatkuvaa unenpuutetta, jonka aikana niin järki ja empatiakyky on koetuksella. Vanhempi voi murtua, olla se heikoin lenkki. Vanhemmuus testataan silloin, kun olet valvonut aamuviiteen kiukuttelevan lapsen kanssa, nälkä polttelee vatsanpohjassa ja tiedät että sinua odottaa pitkä päivä yksin vilkkaiden lasten kanssa. Vanhemmuus testataan silloin, kun se musta ajatus tulee mieleen.

Toimitko vai käännytkö pois?

]]>
12 http://elinajamsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/178901-heikoin-lenkki#comments Kotimaa Äiti Lapsensurma Narsismi Vanhemmuus Wed, 29 Oct 2014 23:16:16 +0000 Elina Lappalainen http://elinajamsa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/178901-heikoin-lenkki
NARSISMIN KUOLEMA http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174411-narsismin-kuolema <p>Aikamme symboli on sosiaalisessa mediassa itse omasta itsestä otettuja kuvia narsistisesti jakava ihminen. Omakuvia täydentävät ikuistukset tilanteista, joissa pääsankari ITSE on kokenut jotakin mieleenpainuvaa. Illallinen ravintolassa, lomamatka, julkkiksen kohtaaminen, perhejuhla, harrastus tai uusi ostos sopivat muille esiteltäviksi asioiksi. Kaiken ydin on siinä, kuka MINÄ olen tai mitä MINÄ olen kokenut. Meistä on tullut ihmisiä, joita kiinnostaa oma napa. Omaa napaammekin enemmän meitä kiinnostaa vain tietää, mitä mieltä muut ovat meidän navastamme. Tätä muutosta nimitetään uudeksi ja avoimeksi viestintäkulttuuriksi. Olen itsekin osa tätä kulttuuria.</p> <p>Vuosien ajan meille on opetettu, että RYHMÄSSÄ on voimaa. Suomi pärjäsi sodassa ja nousi sen jälkeen yhteisin ponnistuksin. Suomalainen jääkiekkojoukkue on voittanut maailmanmestaruuden, koska se on ollut JOUKKUE, ei satunnainen kasa lahjakkaita kiekkoilijoita. Työpaikoilla on ratkaistu ongelmia miettimällä YHDESSÄ, mitä pitää tehdä. Tämän ajattelun suhteen on tapahtunut jotakin erikoista sosiaalisen median kasvun myötä. Nimestään huolimatta SOSIAALINEN media onkin yhä enemmän YKSILÖLLISEN ja ITSEKKÄÄN ajattelun kenttä. Sosiaalinen media jakaa meitä yhä pienempiin ryhmiin sen sijaan, että se yhdistäisi enemmän.</p> <p>Keskellä suurta yhteiskunnallista muutosta, on suuri ryhmä ihmisiä menettänyt uskonsa johtajiin. Vanhassa maailmassa patruuna tai poliitikko oli etuoikeutetusta asemastaan huolimatta nöyrä. Kaikki tiesivät, että he elivät täysin erilaisessa maailmassa, kuin suuri osa kansasta, mutta etuoikeutetut kuuntelivat myös tarkalla korvalla kansan tuntoja. Heillä ei ollut käytössään BIG DATA-ANALYYSEJÄ, eikä asioita suunniteltu algoritmeillä. Heillä oli tuntuma ihmisiin, koska he kohtasivat muut ihmiset aidoissa tilanteissa. Nyt olemme luokkayhteiskunnassa, jossa menestyvien johtajien kosketuspinta ja empatiakyky eri kansanosia kohtaan on huolestuttavan ohut.</p> <p>Yksi menestyjien mieliajatuksista on se, että riippumatta siitä, miksi ihminen on joutunut huono-osaiseksi, se on yleensä hänen oma vikansa. Joko et ole ollut riittävän ahkera koulussa, olet elänyt epäterveellistä elämää, hoitanut asioitasi huonosti tai sitten olet vain tyhmä. Menestyjän ajatteluun kuuluu myös se, että negatiivisilla asioilla ei kannata vaivata päätään, sillä se vain vie energiaa uuden loistokkaamman tulevaisuuden luomiselta. Siksi moni menestyjä tai sellaiseksi aikova keskittyy kertomaan vain siitä, kuinka kivaa hänellä ja hänen kavereillaan on.</p> <p>Sen sijaan että sosiaalinen media olisi yhdistänyt meitä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, se onkin jakanut meitä entistä enemmän. Sosiaalinen media on RYHMÄYTYMISEN kenttää. Ihmiset eivät toimi vapaasti yli viiteryhmien, vaan muodostavat yhä enemmän samanmielisten ryhmiä. Facebookissa ei kannata esittää kovin vasemmistolaisia kommentteja, jos mielii pitää kaverinaan Kokoomuslaisia ystäviä. Muutamissa suosituissa julkisissa keskusteluryhmissä ei kannata esittää oikeistolaisia kommentteja, ellei halua tulla pikalynkkauksen uhriksi. Myös viestintävälineiden valinta jakaa meitä ryhmiin. Twitter ja Linkedin ovat etupäässä aktiivisten ammattilaisten tiedon jakamisen kovaa ydintä. Facebook ja Instagram puolestaan ovat erinomaisia kasvualustoja kaikelle hömpälle. Kannatan myös hömpän tekemistä. Kyllä elämässä pitää hauskaakin olla.</p> <p>Olen jäänyt odottamaan sitä hetkeä, kun opimme käyttämään sosiaalista mediaa aidosti sosiaalisella tavalla. Sen sijaan että se johtaisi yhä pienempien viiteryhmien syntymiseen, se toimisikin yhteiskuntaa kokoavana voimana. Odotan enemmän aitoa, vilpitöntä kanssakäymistä, ilman ennakkoasenteita, mustamaalaamista, vähättelyä, liioittelua, yksisilmäisyyttä ja itsekkyyttä. En halua uskoa, että sosiaalisen median ydin on omien kokemusten jakaminen. Uskon että seuraavassa vaiheessa ymmärrämme uudelleen, että narsismi oli ohimenevä ilmiö viestinnässä. Ehkä kymmenen vuoden kuluttua nauramme sille, että meidän oli pakko laittaa se peppukuva kaikkien näkyville. Tai sille, että otimme yhden syksyn aikana kymmenen kertaa kuvan loppuun syödystä rapuvadista. Unelmissani on Suomi, jossa asiat kehittyvät sosiaalisesti, keskustelemalla, useita näkemyksiä kokoamalla ja yhteisellä agendalla paremman tulevaisuuden puolesta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Aikamme symboli on sosiaalisessa mediassa itse omasta itsestä otettuja kuvia narsistisesti jakava ihminen. Omakuvia täydentävät ikuistukset tilanteista, joissa pääsankari ITSE on kokenut jotakin mieleenpainuvaa. Illallinen ravintolassa, lomamatka, julkkiksen kohtaaminen, perhejuhla, harrastus tai uusi ostos sopivat muille esiteltäviksi asioiksi. Kaiken ydin on siinä, kuka MINÄ olen tai mitä MINÄ olen kokenut. Meistä on tullut ihmisiä, joita kiinnostaa oma napa. Omaa napaammekin enemmän meitä kiinnostaa vain tietää, mitä mieltä muut ovat meidän navastamme. Tätä muutosta nimitetään uudeksi ja avoimeksi viestintäkulttuuriksi. Olen itsekin osa tätä kulttuuria.

Vuosien ajan meille on opetettu, että RYHMÄSSÄ on voimaa. Suomi pärjäsi sodassa ja nousi sen jälkeen yhteisin ponnistuksin. Suomalainen jääkiekkojoukkue on voittanut maailmanmestaruuden, koska se on ollut JOUKKUE, ei satunnainen kasa lahjakkaita kiekkoilijoita. Työpaikoilla on ratkaistu ongelmia miettimällä YHDESSÄ, mitä pitää tehdä. Tämän ajattelun suhteen on tapahtunut jotakin erikoista sosiaalisen median kasvun myötä. Nimestään huolimatta SOSIAALINEN media onkin yhä enemmän YKSILÖLLISEN ja ITSEKKÄÄN ajattelun kenttä. Sosiaalinen media jakaa meitä yhä pienempiin ryhmiin sen sijaan, että se yhdistäisi enemmän.

Keskellä suurta yhteiskunnallista muutosta, on suuri ryhmä ihmisiä menettänyt uskonsa johtajiin. Vanhassa maailmassa patruuna tai poliitikko oli etuoikeutetusta asemastaan huolimatta nöyrä. Kaikki tiesivät, että he elivät täysin erilaisessa maailmassa, kuin suuri osa kansasta, mutta etuoikeutetut kuuntelivat myös tarkalla korvalla kansan tuntoja. Heillä ei ollut käytössään BIG DATA-ANALYYSEJÄ, eikä asioita suunniteltu algoritmeillä. Heillä oli tuntuma ihmisiin, koska he kohtasivat muut ihmiset aidoissa tilanteissa. Nyt olemme luokkayhteiskunnassa, jossa menestyvien johtajien kosketuspinta ja empatiakyky eri kansanosia kohtaan on huolestuttavan ohut.

Yksi menestyjien mieliajatuksista on se, että riippumatta siitä, miksi ihminen on joutunut huono-osaiseksi, se on yleensä hänen oma vikansa. Joko et ole ollut riittävän ahkera koulussa, olet elänyt epäterveellistä elämää, hoitanut asioitasi huonosti tai sitten olet vain tyhmä. Menestyjän ajatteluun kuuluu myös se, että negatiivisilla asioilla ei kannata vaivata päätään, sillä se vain vie energiaa uuden loistokkaamman tulevaisuuden luomiselta. Siksi moni menestyjä tai sellaiseksi aikova keskittyy kertomaan vain siitä, kuinka kivaa hänellä ja hänen kavereillaan on.

Sen sijaan että sosiaalinen media olisi yhdistänyt meitä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, se onkin jakanut meitä entistä enemmän. Sosiaalinen media on RYHMÄYTYMISEN kenttää. Ihmiset eivät toimi vapaasti yli viiteryhmien, vaan muodostavat yhä enemmän samanmielisten ryhmiä. Facebookissa ei kannata esittää kovin vasemmistolaisia kommentteja, jos mielii pitää kaverinaan Kokoomuslaisia ystäviä. Muutamissa suosituissa julkisissa keskusteluryhmissä ei kannata esittää oikeistolaisia kommentteja, ellei halua tulla pikalynkkauksen uhriksi. Myös viestintävälineiden valinta jakaa meitä ryhmiin. Twitter ja Linkedin ovat etupäässä aktiivisten ammattilaisten tiedon jakamisen kovaa ydintä. Facebook ja Instagram puolestaan ovat erinomaisia kasvualustoja kaikelle hömpälle. Kannatan myös hömpän tekemistä. Kyllä elämässä pitää hauskaakin olla.

Olen jäänyt odottamaan sitä hetkeä, kun opimme käyttämään sosiaalista mediaa aidosti sosiaalisella tavalla. Sen sijaan että se johtaisi yhä pienempien viiteryhmien syntymiseen, se toimisikin yhteiskuntaa kokoavana voimana. Odotan enemmän aitoa, vilpitöntä kanssakäymistä, ilman ennakkoasenteita, mustamaalaamista, vähättelyä, liioittelua, yksisilmäisyyttä ja itsekkyyttä. En halua uskoa, että sosiaalisen median ydin on omien kokemusten jakaminen. Uskon että seuraavassa vaiheessa ymmärrämme uudelleen, että narsismi oli ohimenevä ilmiö viestinnässä. Ehkä kymmenen vuoden kuluttua nauramme sille, että meidän oli pakko laittaa se peppukuva kaikkien näkyville. Tai sille, että otimme yhden syksyn aikana kymmenen kertaa kuvan loppuun syödystä rapuvadista. Unelmissani on Suomi, jossa asiat kehittyvät sosiaalisesti, keskustelemalla, useita näkemyksiä kokoamalla ja yhteisellä agendalla paremman tulevaisuuden puolesta.

]]>
23 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174411-narsismin-kuolema#comments Hyvinvointiyhteiskunta Narsismi Nettiviestintä Politiikka Sosiaalinen media Sun, 24 Aug 2014 09:47:02 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174411-narsismin-kuolema
Stubbilaisella narsismilla peitetään ongelmat http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173652-stubbilaisella-narsismilla-peitetaan-ongelmat <p>Wikipedian mukaan<strong> narsismi</strong> tarkoittaa itserakkautta, -ihailua ja <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Vietti" title="Vietti"><u>viettienergian</u></a> kohdistumista omaan itseen. Stubbilaisena ilmiönä olemme saaneet sitä median myötävaikutuksella tuutin täydeltä&nbsp;päivästä toiseen muutaman kuukauden ajan. Viimeksi eilen Seinäjoelta.</p><p>Pahimmillaan narsismi on jopa vaikea sairaus, josta kärsivät eniten&nbsp;läheiset henkilöt. Parhaimmillaan se on myönteinen ilmiö. Narsismia on siis monenasteista.</p><p>Vaikuttaa siltä, että puoluesihteeri <strong>Taru Tujusen</strong> tarkassa ohjauksessa Kokoomus puolueena käyttää määrätietoisesti hyväkseen stubbilaista narsismia. Politiikasta tehdään viihdettä ja siten peitetään tämän maan ajautuminen pahaan lamaan. Voidaan puhua jopa kriisistä, sillä tilanteemme on jo etelän ongelmamaihin verrattava.</p><p>Jos todellinen tilanne olisi esillä mediassa ja keskusteluissa, niin siitä seuraisi Kokoomuksen galluplukujen romahtaminen. Nyt kokoomusjohtoisen hallituksen täydellinen epäonnistuminen halutaan peittää narsistisen viihteen avulla.</p><p>Mielestäni tällainen toiminta on tarkkaan harkittua ja siksi poikkeuksellisen edesvastuutonta. Nyt tarvittaisiin rehellistä tosiasioiden tunnustamista ja tarvittavien päätösten tekemistä.</p><p>Niin ei kuitenkaan tapahdu. Stubbin hallitus on eräänlainen toimitusministeriö, jonka ainoana tehtävänä on peitellä Kataisen-Urpilaisen hallituksen&nbsp;epäonnistumisia ja kiillottaa julkikuvaa tulevia vaaleja varten.</p><p>Vaaleihin on kuitenkin vielä&nbsp;kahdeksan kuukautta. Pidän todennäköisenä, että sitä ennen tilanne kriisiytyy vielä nykyistä pahemmin. Silloin stubbilaisuuden kupla puhkeaa.</p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Jos haluat, että muutkin lukevat blogin, niin paina allaolevia Facebookin ja Twitterin painikkeita.</strong></em></p><p><a href="http://www.reijotossavainen.net" title="www.reijotossavainen.net">www.reijotossavainen.net</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Wikipedian mukaan narsismi tarkoittaa itserakkautta, -ihailua ja viettienergian kohdistumista omaan itseen. Stubbilaisena ilmiönä olemme saaneet sitä median myötävaikutuksella tuutin täydeltä päivästä toiseen muutaman kuukauden ajan. Viimeksi eilen Seinäjoelta.

Pahimmillaan narsismi on jopa vaikea sairaus, josta kärsivät eniten läheiset henkilöt. Parhaimmillaan se on myönteinen ilmiö. Narsismia on siis monenasteista.

Vaikuttaa siltä, että puoluesihteeri Taru Tujusen tarkassa ohjauksessa Kokoomus puolueena käyttää määrätietoisesti hyväkseen stubbilaista narsismia. Politiikasta tehdään viihdettä ja siten peitetään tämän maan ajautuminen pahaan lamaan. Voidaan puhua jopa kriisistä, sillä tilanteemme on jo etelän ongelmamaihin verrattava.

Jos todellinen tilanne olisi esillä mediassa ja keskusteluissa, niin siitä seuraisi Kokoomuksen galluplukujen romahtaminen. Nyt kokoomusjohtoisen hallituksen täydellinen epäonnistuminen halutaan peittää narsistisen viihteen avulla.

Mielestäni tällainen toiminta on tarkkaan harkittua ja siksi poikkeuksellisen edesvastuutonta. Nyt tarvittaisiin rehellistä tosiasioiden tunnustamista ja tarvittavien päätösten tekemistä.

Niin ei kuitenkaan tapahdu. Stubbin hallitus on eräänlainen toimitusministeriö, jonka ainoana tehtävänä on peitellä Kataisen-Urpilaisen hallituksen epäonnistumisia ja kiillottaa julkikuvaa tulevia vaaleja varten.

Vaaleihin on kuitenkin vielä kahdeksan kuukautta. Pidän todennäköisenä, että sitä ennen tilanne kriisiytyy vielä nykyistä pahemmin. Silloin stubbilaisuuden kupla puhkeaa.

 

Jos haluat, että muutkin lukevat blogin, niin paina allaolevia Facebookin ja Twitterin painikkeita.

www.reijotossavainen.net

 

]]>
30 http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173652-stubbilaisella-narsismilla-peitetaan-ongelmat#comments Aleksander Stubb Lama Media Narsismi Taru Tujunen Tue, 12 Aug 2014 04:42:33 +0000 Reijo Tossavainen http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173652-stubbilaisella-narsismilla-peitetaan-ongelmat
Stubbin puheet ja teot ristiriitaisia ja narsistisia http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173502-stubbin-puheet-ja-teot-ristiriitaisia-ja-narsistisia <p>Kun EU taannoin asetti Venäjälle talouspakotteita, niin A. Stubb kiirehti lausumaan, että niiden vaikutus maamme tilanteeseen on vähäinen. Kun Venäjä hieman myöhemmin asetti vastapakotteita, niin Stubb loihe lausumaan päinvastaista eli vaikutukset Suomelle on merkittävät.</p><p>Miksi tasavaltamme pääministeri on näin sinisilmäinen? Johtuuko se pelkästään siitä, että kaikkea toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan mahdollisimman hyvän julkikuvan luominen Kokoomuksesta,&nbsp;hallituksesta ja sen toimintaympäristöstä?</p><p>Sen lisäksi Stubbia huolettaa oma julkikuva. Ja ei vain oman egon pönkittäminen, sillä maamme vaikeasta tilanteesta huolimatta Stubbille jää aikaa huolehtia tapaamansa kansanedustajan pukeutumisesta. Sen piti olla yhteensopiva Stubbin pukeutumisen kanssa. Narsismin yksi ilmenemismuoto tämäkin.</p><p>Jälleen pitää arvostella myös mediaa. Se on kertonut Stubbin Jopolla ajosta ja muusta pukeutumisesta ylen määrin. Stubbin ohella Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen on tyytyväinen. Kansalaisten huomio saadaan kiinnittymään epäolennaiseen ja ikävät asiat, kuten tämän maan vajoaminen yhä syvemmälle lamaan, jäävät vähemmälle huomiolle.</p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>Jos haluat, että muutkin lukevat blogin, niin paina allaolevia Facebookin ja Twitterin painikkeita.</strong></em></p><p><a href="http://www.reijotossavainen.net" title="www.reijotossavainen.net">www.reijotossavainen.net</a></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun EU taannoin asetti Venäjälle talouspakotteita, niin A. Stubb kiirehti lausumaan, että niiden vaikutus maamme tilanteeseen on vähäinen. Kun Venäjä hieman myöhemmin asetti vastapakotteita, niin Stubb loihe lausumaan päinvastaista eli vaikutukset Suomelle on merkittävät.

Miksi tasavaltamme pääministeri on näin sinisilmäinen? Johtuuko se pelkästään siitä, että kaikkea toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan mahdollisimman hyvän julkikuvan luominen Kokoomuksesta, hallituksesta ja sen toimintaympäristöstä?

Sen lisäksi Stubbia huolettaa oma julkikuva. Ja ei vain oman egon pönkittäminen, sillä maamme vaikeasta tilanteesta huolimatta Stubbille jää aikaa huolehtia tapaamansa kansanedustajan pukeutumisesta. Sen piti olla yhteensopiva Stubbin pukeutumisen kanssa. Narsismin yksi ilmenemismuoto tämäkin.

Jälleen pitää arvostella myös mediaa. Se on kertonut Stubbin Jopolla ajosta ja muusta pukeutumisesta ylen määrin. Stubbin ohella Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen on tyytyväinen. Kansalaisten huomio saadaan kiinnittymään epäolennaiseen ja ikävät asiat, kuten tämän maan vajoaminen yhä syvemmälle lamaan, jäävät vähemmälle huomiolle.

 

Jos haluat, että muutkin lukevat blogin, niin paina allaolevia Facebookin ja Twitterin painikkeita.

www.reijotossavainen.net

 

]]>
24 http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173502-stubbin-puheet-ja-teot-ristiriitaisia-ja-narsistisia#comments hallitus Lama Narsismi Sat, 09 Aug 2014 13:36:32 +0000 Reijo Tossavainen http://reijotossavainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173502-stubbin-puheet-ja-teot-ristiriitaisia-ja-narsistisia