Kuinka Karl Marx tavataan

Rasistijahdin taustalla enemmistön syyllisyys?


1.

Rasismia ei ole Suomen lain mukaan määritelty rikolliseksi. Tämä on ollut lainsäätäjän kannalta paras ratkaisu, koska rasismin kriminalisoiminen olisi edellyttänyt rasismin määrittelemistä. Eikä rasismia pystytä pätevästi määrittelemään.


2.

Ei ole edes varmuutta siitä mistä suunnasta tai miten kaukaa rasismin mahdollinen määritelmä voisi lähteä liikkeelle. Ehkä kannattaa ensin määritellä rasismi mahdollisimman väljästi. Milloin ihmislajin aggressiot alkoivat? Historiallisesti varhaisin lähtökohta voisivat olla ihmisen alkulaumat, ensimmäiset alkuyhteisöt. Suvut, klaanit ja heimot saattoivat jo silloin vihata toisiaan. Raamatullisina aikoina kansojen vihat olivat historian keskeisin sisältö. Ihmislajin historiassa ei tasa-arvosta ole tietoakaan.


3.

Voidaan ajatella että rasismi on eräänlaista harhaoppisuutta. Suomalaisetkin käännytettiin miekan voimalla. Uskonsotien aikaan taisteltiin Euroopassa ja rajoilla vääräuskoisia vastaan, ja uskontojen sisällä vainottiin harhaoppisia. Noitaoikeudenkäynnit olivat silloin jonkinlaisia rasistijahteja.


4.

Jokin rasismin kynnys ylitettiin, kun uudella ajalla maailmankartan rajat reunoistaan repeilivät ja löydettiin vieraita kansoja ja kulttuureja. Niiden kukistaminen oli ensimmäinen roturasistinen teko. Maailman ääristä rahdattiin myös villi-ihmisiä häkeissä näyttelyesineiksi sivistyneeseen Eurooppaan.

Sanoisin että jotain historian ironiaa on tavassa, jolla nykyinen "sivistyneistö" haluaa panna "rasisteja" häkkiin kaikkien kauhisteltavaksi.


5.

Suorat ja käyrät miekat olivat sotineet, puhkoneet ja halkoneet eriuskoisia. Kristittyjen viha juutalaisia kohtaan oli syvää ja jatkuvaa. Sitten tulivat tiedoksi maailman pakanat, jotka piti käännyttää taikauskoistaan ainoaan oikeaan uskontoon. Mitä se kaikki oli ellei rasismia? Eriuskoisten, erinäköisten, erirotuisten ihmisten keskinäistä väkivaltaa ja vihanpitoa?


6.

Uudella ajalla individualismi valtasi ihmisten mielet. Silloin se kaikki mikä aiemmin oli ollut vain rasismia muuttui yksilöä koskevaksi. Historiassa tuli mahdolliseksi olla rasisti. Uuden ajan suurin yksilöllisyyden julistaja, filosofi Nietzsche, ylevöitti yli-ihmisen ja suhtautui massoihin vain ylikäveltävänä mattona. Se oli rasismin uusi ajatusmuotorakenne. Kansan halveksiminen.


7.

Tieteen puolella kehiteltiin rotuoppeja osana biologiaa ja ihmistieteellistä ihmiskuvaa. Niihin sisältyi arvovarauksia, mutta ne olivat aikansa legitiimiä tiedettä. Biologia, kansatiede, yhteiskuntatiede ja psykologisten ominaisuuksien määritteleminen elivät vielä eriytymättöminä ja toisiaan tukien. Rasismi oli osa biologian ja ihmiskuvan tieteellistä liittoa.


8.

Yhtä hyväksytty kuin oli biologian ja rasismin opillinen kytkentä, yhtä laillinen oli Hitlerin valtaannousu. Kolmas valtakunta oli uuden ajan kansallisvaltion täydellistymä. Se oli psykologisen ihmiskuvan ruumiillistuma -- yksi suuri orgaani, vahva ja virheetön. Kuin atleetti, jolla oli nietzschelainen yli-ihmisen tahto ja muiden kansojen matto tallattavanaan.

Rivisaksalaisetkin antoivat tukensa natsivallalle. Vasta sodan jälkeen paljastunut rasistinen joukkotuhonta kauhistutti kaikki ihmiset. Siitä lähtien kaikella pahuudella on ollut vain yksi nimi -- "Hitler" -- ja tämän nimen demonisoiminen vapautti kaikki rivikansalaiset vastuusta.

Maailmanhistorian hirvittävintä rasistista tuhontaa seurasi syyllisten -- suuren enemmistön -- syyllisyyden täydellinen poispyyhkiminen ja viattomuuden laillistaminen. Tapahtui sellainen tajunnallinen taikatemppu, että rasismi, joka kautta historian oli ollut enemmistöjen harjoittamaa vähemmistöjen vainoa, metamorfoitui enemmistön itsepuolustuskeinoksi, ulkoistukseksi, sormella osoittamiseksi, kun yksi Paha Paholainen noituu kansan populismillaan ja tuhoaa viattomia rotuja.


9.

Toisen maailmansodan jälkeen kirjoitettiin YK:n Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus, jossa kaikki huomio fokusoitiin puolustettavaan yksilöön, jonka perustavanlaatuisia vapauksia ja oikeuksia määriteltiin. Se merkitsi uuden ajan yksilöihanteellisuuden huippua. Yksilö käsitettiin ja käsiteltiin täydellisesti omaehtoisena ja itseriittoisena -- eikä lainsäätäjää ollenkaan askarruttanut, kuinka tämä yksilö sitten käytännössä saa oikeutensa toteutumaan yhteiskunnassa, joka muodostuu yhtä itseoikeutetuista ja oikeuksiaan vaativista yksilöistä.

Tässä julistuksessa niin juridinen muotoilu kuin yksilöpsykologinen ihmiskuva alkavat pettää. Ihmisoikeuksien Julistus sijoittaa abstraktin yksilön jonkinlaiseen absoluuttiseen sosiaaliseen tyhjiöön.


10.

Kun yhteisö lakkasi mielikuvatasolla kokonaan olemasta, enemmistö ei enää voinut olla rasisti. Vähemmistökään ei nyt voinut olla rasisti, koska vähemmistöt muodostuvat vähistä yksilöistä, joita pitää suojella. Mistä sitten löydetään Paha Pahuus, joka uhkaa viatonta enemmistöä populismillaan? Pahuus jolle ei pidä antaa pikkusormeakaan, ettei se vie koko kättä ja vedä lopulta itseään häpeävää syyllistä kokonaan esiin.

Nyt rasistin löytämiseksi tarvitaan erityistä rasistijahtia. Vain niin voidaan oikeaoppisuutta ja oikeassaolemista puolustaa. Tarvitaan konkreettista näyttöä ja esimerkillisiä oikeustapauksia uskottavuuden saavuttamiseksi. Rasistijahdit ovat nykyajan noitaoikeudenkäyntejä.


11.

Rasismia ei voida määritellä rikokseksi, koska rasistin määritelmä jää tekemättä. Rasistiksi voidaan leimata joku ihminen, mutta kaikki rasistileimat ovat tosiasiassa pelkkiä enemmistön oman syyllisyyden ulkoistumia. Mistä enemmistö sitten tänä päivänä kokee kipeästi syyllisyyttä? Esimerkiksi siitä että köyhyys on tullut keskuuteemme ja kasvaa jatkuvasti? Sen täytyy kirjata köyhien omaksi viaksi? 

Ja, hämmästyttävää, kaikki rasistit ovatkin yhteiskunnan heikkoja vähäosaisia. Meillä ei ole yhtään yläluokkaista ökyrikasta rasistia. Mistähän se mahtaa johtua? Kenelle on oikeasti yllätys, että tyypillisesti rasisteiksi leimataan vain niitä jotka ovat muutenkin sosiaalisesti halveksittuja?

Ollaan käytännössä samassa henkisessä tilassa kuin kansalaiset olivat natsi-Saksan joukkotuhonnan paljastuttua. Enemmistön on löydettävä syylliseksi joku muu kuin itsensä. Suomi on nyt jakautunut hallitus-Suomeen ja perussuomalais-Suomeen, ja arvatkaapa kummasta rintamasta rasisteja vainoten kaivetaan? 


12.

Niin ovat historian kelkat kääntäneet suuntaansa. Rasisteiksi leimatut ovat nykyajan juutalaisia. Todellinen vainoaja on kuitenkin sama kuin se on ollut historiassa aina: enemmistö.

Juuri enemmistö, tai kokonaiset kansanryhmät, vainoavat vähemmistöjä ja yksilöitä, ei todellisuudessa koskaan päinvastoin. Tämän asian peittelemiseksi enemmistö on halukas laillistamaan viattomuutensa, kirjoittamaan lain jossa kansanryhmiä suojellaan kuvitteellisilta Pahaakin Pahemmilta rasistiyksilöiltä.

Enemmistön suuri osa on hiljaista enemmistöä. Sille äänen antavat omasta oikeassaolemisestaan vakuuttuneet "sivistyneet" leimakirveiden heiluttelijat. Elämme yhteiskunnallisen lynkkausmielialan reunalla, rasistijahdin ja vihapuhevainon äänensävyt kiihtyvät. Leimoja lätkitään päivittäin mm. YLE:n uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa sekä kaikissa suurissa päivälehdissä. 

Rasismia ei voi määritellä rikokseksi. Rasistinen motiivi on kuitenkin otettu lakiin rangaistusta koventavaksi seikaksi. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen  juridisen ajattelun häränpylly, koska "motiivi" on tällöin täytynyt käsittää teon attribuuttina eikä rasistisen psyyken ominaisuutena. Sekin on osoitus siitä miten julman tuomitsevaa voi enemmistön viattomuutta varjeleva juridinen ajattelu olla, ja miten hämärää yksilöpsykologinen käsitteenmuodostus on.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

21Suosittele

21 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (54 kommenttia)

Jyri Terttu

"Sivistyneellä" enemmistöllä on siis aina tarve vainota vähemmistöjä.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

"Sivistyneistö" haluaa nauttia oikeassaolemista ja enemmistön hyväksyntää ellei peräti kunnioitusta. Tämä on valtaeliitille aina ominaista -- jopa natsit voimapoliitikkoinakin olivat ylpeitä omista rotuteorioistaan ja halusivat loistaa "uuden sivistyksen" edelläkävijöinä.

Syyllisyys on sitten myös suuren enemmistön ongelma. Siis niiden rivikansalaisten, jotka hiljaa antoivat hyväksyntänsä ja ehkä kokivat vahvistautumistakin valtaeliitin opeista ja ohjelmista.

Jotain vikaa niissä opeissa on silloin, kun oikeassaoleminen saavutetaan vain projisoimalla Pahuus johonkin vähemmistöön tai muutamiin leimattaviin yksilöihin. Juuri nyt sellaista projisointitarvetta taitaa olla ilmassa.

Tulilinjalle ovat joutuneet suoraanpuhujat ja maahanmuuttokriitikot, ja koko "suvaitseva" ja "sivistynyt" yhteiskuntaeliitti on kiihottanut itsensä taistelumielialaan näitä Pahuuden Olkiukkoja vastaan. Sokea oikeuden miekka pudottelee päitä pian tihenevään tahtiin.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Laittamattomasti sanottu.

Kello on jo näin paljon; vastavoimat
hukkuneet typeryytensä suohon.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Matti Jalagin

Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että tätä mölymystöä yhdistää yksi selkeä yhteinen tekijä.

Tarve projisoida oma pahuus ("rasismi") selkeästi erotettavissa olevaan ja "muista" koostuvaan ryhmään eli tällä hetkellä yhteen puolueeseen ja sen kannattajiin.

Eikä tämä näytä olevan pelkästään Suomen mölymystön tarve.

Jostain kumman syystä pystyn muotoilemaan tämän ajatukseni parhaiten ruotsin kielellä ja teen sen tässä silläkin uhalla, että siihen ei kukaan tämän Palstan mölymystön aatelista vastaa; riittää, että joku edes lukee.

"En äkta humanist stänger ingen ut. Ingen. Då ondskan kan inte slås ner genom att vara ond sig själv." MJ

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

""Aito humanisti ei sulje ketään ulos. Ei ketään. Silloin pahuutta ei voida kukistaa olemalla itse paha. ""

Matti Jalagin

Kiitos Seppo ja pieni tarkennus päälle.

Tarkoitin tuon "Då......" muotoon "Sillä pahuutta ei voida...".

Taisto Merilä

"..mölymystöä yhdistää yksi selkeä yhteinen tekijä. Tarve projisoida oma pahuus.."

Mikä pettymys. Olen aina luullut, että täydellinen ennakkoluulottomuus on ylin hyve, ja ollut salaa kateellinen tuon piirteen omaaville. ;)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Kyllä minusta on olemassa rikkaita rasisteja. Heidän rasistisuutensa vaan näkyy pelkona tavallista elämää kohtaan ja siinä että he esim viettävät suuren osan aikaansa ulkomailla missä elämä on vielä segregoidumpaa kuin Suomessa. Sitä voi sanoa rakenteelliseksi rasismiksi jos esim eristäytyy hyväosaisten elinpiiriin ja suhtautuu tavallisiin ihmisiin kuin pelottavaan massaan.
Rakenteelliseen rasismiin osallistuvat eivät myöskään pidä itseään ajan tasalla siitä mistä ihmiset puhuvat. He saattavat hyvinkin olla todella tietämättömiä siitä mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Tämä tekee heidät vielä epävarmemmiksi ja pelokkaammaksi suhteessa tavallisiin ihmisiin.

Olli Pusa

Heitä ei mediassa kutsuta rasisteiksi. Mutta heidän toimeksiannostaan ihmisiä kutsutaan rasisteiksi.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Oispa kaikki noin yksinkertaista ; )

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #9

Kaikkeista köyhinkin voi kokee rikastuttavansa yhteiskuntaa ellei peräti tuntea itsensä upporikkaaksi hetkittäin. Pitää vain löytää joku jonka voi dissata itseään alemmas yhteiskunnan arvohierarkiassa. Tarvittaessa luodaan oma arvomaailma ja sille sopiva hierarkia. Tarvittaessa rikotaan vallitsevat arvot ja tuodaan tilalle uudet. Uusien arvojen avulla ystävästäkin voidaan tehdä ellei vihollinen niin ainakin epäilty jos se vaan sopii agendaan.

Olli Pusa

"Noitaoikeudenkäynnit olivat silloin jonkinlaisia rasistijahteja."

Ja nykyajan rasistijahdit ja vihapuheoikeudenkäynnit ovat nykyajan noitavainoja. Tavoiteena on tietenkin yrittää vaientaa vallankäyttäjille kriittisiä aineksia.

"Sanoisin että jotain historian ironiaa on tavassa, jolla nykyinen "sivistyneistö" haluaa panna "rasisteja" häkkiin kaikkien kauhisteltavaksi."

Vallankäytön perusmenetelmä. Yritetään leimata vastustajat halveksittaviksi olennoiksi, jotta kukaan ei samaistuisi heihin. Silloin vastustajia voi kohdella raaemmin.

"Ja, hämmästyttävää, kaikki rasistit ovatkin yhteiskunnan heikkoja vähäosaisia. Meillä ei ole yhtään yläluokkaista ökyrikasta rasistia. Mistähän se mahtaa johtua"

Ei kai entisaikojen noitaoikudenkäynneissäkään uhreina ollut vallassaolijoita kuin jos joku vielä isokenkäisempi halusi päästä hänestä eroon.

"Elämme yhteiskunnallisen lynkkausmielialan reunalla, rasistijahdin ja vihapuhevainon äänensävyt kiihtyvät. Leimoja lätkitään päivittäin mm. YLE:n uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa sekä kaikissa suurissa päivälehdissä."

Pelko vallan menetyksestä saa ihmiset agressiiviseksi. Yle ja suuret päivälehdet vain toteuttavat vallanpitäjien toiveita ja määräyksiä.

Johan Lom

Miksi rasismin määrittely olisi vaikeaa saatikka sitten mahdotonta?
Sehän on rotuun perustuvaa yksilöön kohdistuvaa ennakkoluuloisuutta.

Olli Pusa

Kyse oli ymmärtääkseni määritelmästä rikokseksi luokittelua varten. Ja nykyään rasismia ja vihapuhetta ei edes liitetä rotuun, vaan kansanryhmään, uskontoon, ym eli koko käsite on sekaisin.

Johan Lom

Rasismi tarkoittaa kutenkin nimenomaan rotuun perustuvaa ennakkoasennetta. Sanaa käytetään nykyään yleisesti myös muissa yhteyksissä, joissa puhutaan yksilöön kohdistuvasta syrjimisestä tai ennakkoluulosta hänen viiteryhmästään johtuen, esimerkiksi "ikärasismi", "sukupuolirasisimi", j.n.e.

Vaikka Oikkonen kuinka todistelee yhteisöllisyyttä ynnä muuta vastaavaa yksilön merkitystä vähättelevää, niin olen vakaasti sitä mieltä, että jokainen yksilö vastaa vain itsestään eikä lainkaan siitä viiteryhmästä, johon hän on sattunut syntymään tai johon hän jostain muusta itsestään riippumattomasta syystä kuuluu.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #12

""Vaikka Oikkonen kuinka todistelee yhteisöllisyyttä ynnä muuta vastaavaa yksilön merkitystä vähättelevää...""

Tämän blogin lähtökohtana oli tosiasia, ettei käsitettä "rasismi" pystytä määrittelemään niin että se voitaisiin laissa kriminalisoida. En epäile etteikö tähän olisi olemassa halua.

Voimme toki käyttää wikipedia-tyyppistä "viisautta" ja määritellä käsitteitä toisilla käsitteillä, mutta "rasismi"-käsitteen suhteen ollaan niin pahasti harhassa, että esimerkiksi lakitekstissä on päädytty käyttämään määrettä "rasistinen motiivi" ikään kuin kyse olisi teon attribuutista eikä rasistin psyyken ominaisuudesta.

Tämä täydellinen kätesekaannus on suoraa seurausta siitä, ettei käsitettä "rasismi" ole pystytty jäsentämään millään johdonmukaisella ja selvällä tavalla.

Voimme tehdä käsitteillämme juuri tuollaisia pinnallisia huitaisuja joihin sinäkin kommentissasi syyllistyt, mutta sellaisten kirjaaminen lakiin ei auta muuta kuin halki-, poikki- ja pinoon -juristeriaa. Siitä meillä on jo esimerkkejä ihan Korkeinta Oikeutta myöten.

Käsitteitä onkin selvitettävä aivan toisella tavalla -- jäljittämällä niiden tarkoittamat asiat historiallisessa käsiteanalyysissa. Kysymys kuuluu: kuinka olemme päätyneet niihin mielenmaisemiin -- sille psyykkiselle näyttämölle -- jonka nyt koemme "annettuna" ja "todellisena", vaikka se on voinut muodostua hyvinkin pitkän historiallisen prosessin tuloksena. Ja tässä tarkoituksessa halusin lavastaa tietä ihan alkulaumojen asteelta eurooppalaisen uuden ajan ratkaisevien käänteiden kautta nykyiseen psyykendynamiikkaamme.

Niin selviltä kuin arkiajattelussamme "annetut" käsitteet meistä vaikuttavatkin, niiden alla on kokonaan erilainen motiivi kuin miltä päälle näyttää. Jos emme ymmärrä mistä todellisuudessa on kyse, toimimme kuin sokeat kanat nokkien historiattomia, juurettomia ja irrallisia käsitteitä ja lätkien niitä milloin keskustelujen pelipöytiin, milloin siihen leivättömään pöytään.

Yhteisön merkityksen -- aivan samoin kuin yksilön vastuun -- vähätteleminen on tietysti virhe. Mutta aivan perustavanlaatuinen virhe on kuvitella, että sillä käsitteiden käytöllä jota harrastamme meidän olisi mahdollista tavoittaa mitään todellista vastuuta. Jos tyydymme tähän näennäiseen käsitetodellisuuteen, todelliset vastuut saa heittää tyhjään käsiteavaruuteen. Vastuuta on kannettava ensin sen selvittämisestä mistä puhumme kun puhumme vastuusta.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #12

Jos ennakkoasenne on rasismia, kaikki ovat rasisteja, sillä ihminen hahmottaa maailmaa stereotyyppiense kautta. On miltei mahdotonta käsittää, käsitellä tai ehkä edes toimia, jos ei lainkaan "oikaise" joissain kohdin. Oletan, että tarkimmat kategoriat ihmisillä on niistä asioista ja ilmiöissä, joiden kanssa he päivittäin toimivat. Epätarkimmat niiden kanssa, jotka eivät juuri heidän mieltään kuormita.

Rasismi on syrjintää. Ideologia siitä, että on olemassa toisia parempia ihmisryhmiä. Paino sanalla parempia. Ominaisuudet ihmisryhmien välillä toki vaihtelevat, ilmeisimpinä sukupuoli, kieli, ikä tai vaikka ihonväri. Tarkoitan sellaista jumalalta saatua maagista, ikuista paremmuutta, joka kiinnittyy johonkin näennäisen merkityksettömään symboliin, joka yhdistää riittävän suurta määrää ihmisiä. Ihonväriin perustuva syrjintä on jotakin niin ameebamaisen yksinkertaista, että sen tajuaa kuka tahansa, jolla on näkökyky. Ehkä juuri siksi se on lyönyt itsensä läpi kautta maailman, muokaten todellisuutta.

Ajatus siitä, että yksilö ei ole vastuussa viiteryhmästään on kaunis, yksinkertainenkin, mutta todellisuudenvastainen. Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Ehkä joku päivä tulee joku hirmudiktaattori ja raivaa kaikki "yksinkertaiset" ihmiset maailmasta, jonka jälkeen se jäljellä jäävä muutama prosentti ihmisiä voi suhtautua toisiinsa kaikella harmaalla kategoriattomuudella. Tokko edes huomaavat toistensa olemassaoloa.

Jouko Koskinen

Sekaisin? Eihän se ole mahdollista.
von Linné kehitteli rotuopin jossa alimpana olivat suomalaiset 'luonnonvastaiset' oliot. Sir Francis Galton perusti eugeniikan oppituolin Lontoon yliopistoon 1890 -luvulla.

Tänään suomalaiset pisa-opetetut katsovat kuuluvansa eliittiin joka hallitsee itseoikeutetusti työnjohtajalta vaadittavan tietotaidon. Maailma pelastuu kun alamaiset pelotellaan kuuliaisuuteen. Uusi rasismin kierre on vasta alkamassa.

Järjestys ennenkaikkea.

Käyttäjän SeppoHonkanen kuva
Seppo Honkanen

"Johan Lom: Rasismi on rotuun perustuvaa ennakkoluuloa". Mihin rotuun, ihmisrotuun?

Nykyisen genetiikan valossa mustat, aasialaiset, intiaanit tai valkoiset ovat samaa rotua.
Nigerialaisen tai norjalaisen genomi poikkeaa toisistaan yhtä vähän kuin savolaisen tai turkulaisen.

Maapallolla tallustelee nykyisin vain yksi ihmisrotu, Homo sapiens.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Se on kyllä kumma ettei ihminen usko vaikka omilla silmillään näkee, jos vain ideologia on riittävän vahva.

On aivan ilmeistä, että joissakin avaingeeneissä on rotujen välillä eroja. - Vai milloinkas savolainen ja turkulainen kanta-astuja ovat keskenään saaneet mustan lapsen, ellei kyseessä ole ns. ympäristötekijä ("talonmies").

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kolmas sanonta minkä kaikuja vieläkin kuuluu ihmisten puheissa:

"Sääli olisi vaarallisin heikkous, mihin voisimme langeta. Nyt on leikattava syvältä ja ilman armoa"

Vastassa vaikuttaisi aina olevan paha mahti,uskonto,ateismi, pakanauskonnot,kapitalismi,kommunismi ja erityisesti pahoja aikeita hautovat kansat,joita peläten meidän on varustauduttava sotaan,jotta pystyisimme nuo vihamieliset vieraat torjumaan.

Ihmisellä on kova tarve hahmotella,kategorisoida,"möhkälöittää" elämää ja se on mukana kaikkialla, missä ihmiset ryhmittyvät toisiaan vastaan kansallisesti,poliittisesti,ideologisesti,uskonnollisesti tai oikeastaan miten tahansa. Se antaa meille kyvyn eheästi ylistää meitä ja tuomita noita muita.

Kaikki tuntuu vain toistuvan,mutta uusiin vaatteisiin puettuna.

Mikä ihme meidät saa luomaan tällaisen riistämisen,pelon,jatkuvat sodat,vihan,luokkaerot,jaon ihmisen ja ihmisen välille?

Olenkin alkanut kehittelemään ajatuksissani jo teoriaa siitä,että mikään mitä olemme kuvitelleet ihmisen historiasta ei pidäkkään paikkaansa. Mitä jos olemmekin sotaisin ja muista piittaamattomin laji joka on kyennyt peittoamaan muut?

Kuitenkin juuri sellaista kunnioittavat meidän arvostustottumukset.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Tuossapa pohdinnassa olet syvien vesien äärellä.

Olen ajatellut sen näin: ihminen ei tarvitse mitään erityisiä perusteluja tehdessään toiselle hyvää -- sen sijaan tietoinen pahan tekeminen vaatii aina jonkin sitä oikeuttavan erityisen perustelun. Ihmistä ja elämää suuremmat perustelut voivat oikeuttaa vaikka minkälaiset teot. Kun jokin teko kirjataan jonkin uskonnon jumalan nimiin, yksikään toinen ihminen ei enää voi mennä väliin tuomaroimaan inhimillisillä eväillään mitään.

Maailmanhistorian joukkomittaiset pahuudet on tehty aina jonkin ihmistä ja elämää suuremman Oikeuttajan nimissä. Uskonnot, ideologiat, isänmaat, jne, ovat toimineet tällaisina oikeuttamiskäsitteistöinä. Oikeudenkäyttö ja tuomarointi ovat niinikään tyypillisesti jumalien suosiossa. Kukaan yksityinen ihminen ei voi ottaa kokonaan vastuuta jonkin teon rikollisuuden arvioimisesta ja rangaistuksen mitoittamisesta -- vastuu siirtyy aina yksilön ulkopuolelle, mutta ei keneenkään toiseen yksilöön, vaan aina johonkin määrittymättömään, nimettömään, kaikkien yksilöiden yläpuolella olevaan "depersonoituneeseen" instanssiin.

Voimme arvioida yhteiskuntajärjestelmiämme sen perusteella miten depersonoitunutta yleinen vallankäyttö siinä on. Totalitarismeissa valtahierarkiat ovat korostuneita ja voisi luulla, että niissä päätökset tehdään jossain selviä vastuualueita toteuttavassa koneistoissa. Totuus taitaa kuitenkin olla että tuollainen järjestelmä eliminoi kaiken yksilöllisen, ja päätöksetkin siinä syntyvät "kuin itsestään", aivan kuin asiat toteutuisivat omalla painollaan, vaihtoehdottomasti, jonkin välttämättömyyden pakosta.

Esimerkiksi koko natsi-Saksan kaikkein hirvein päätös "tehtiin" Wannseen konferenssissa, mutta vain näennäisesti. Tosiasiassa kukaan ei koskaan muotoillut päätöstä "juutalaiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta" -- silti kaikki konferenssista lähtevät kokivat päätöksen jossain tehdyksi.

Demokratia on hyvä järjestelmä niin kauan kun yhteiskunnallisesta läpinäkyvyydestä pidetään huolta. Ilman vallankäytön läpinäkyvyyttä demokraattinen järjestelmä muuttuu tosiasialliseksi totalitarismiksi. Sehän on nykyisellään taloustotalitarismi jo yksinomaan siitä syystä, että rahan suhteen sallitaan likimain kaikenlainen salailu.

Paras järjestelmä on tietenkin moniarvoinen demokratia, joka edellyttää kansalaisten pitkälle menevää yksilöllistä eriytymistä ja kykyä kantaa yksilöllistä vastuuta. Maailman moniarvoiset demokratiat eivät ole sotineet keskenään (Doylen laki) -- eriytyneet yksilöt eivät hyväksy psyykeensä mitään ihmistä ja elämää suurempia auktoriteetteja, eikä sellaisten nimissä sitten käydä sotiakaan.

Olemme toki kaukana kaikista kauniista tavoitteista. Mutta jos historia antaa meille edes jonkinlaista osviittaa siitä millaiseksi yhteisöjämme pitää kehittää, onhan sekin jotain.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Saitkin kuitattua melko hyvän vastauksen,kun en löydä kommentoitavaa juuri mitään siitä.

Luin juuri tänään blogisi demokratiasta ja sivistyksestä,kun sen nyt sitten sen blogin sanoman yhdistää noihin eriytyneisiin yksilöihin niin miten ihmeessä se raja saadaan pidettyä aloillaan ettei kallistuta sokeuden puolelle tuhoten itse demokratiaa?

Vaatii melkoista tasapainottelua,historian ymmärtämistä ja erityisesti ajattelua yksilöltä,että demokratia voisi toimia individualismin kukkiessa eikä karkaisi aina tuhoamaan yhteisöllisyyttä.

Aihe hieman karkaa aloituksestasi..

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #35

Hannah Arendtin väkivalta- ja totalitarismitutkielmat opettivat minulle nuo läksyt aidosta moniarvoisesta demokratiasta. Uskon aika vahvasti siihen, että yhteisöillä on kehitysasteensa -- se on historiaamme pedattu inhimillisen kehityksen tie alkuperäisistä hyvin ryhmäsidonnaisista yhteisöistä kohti lisääntyvää yksilöllistä eriytymistä ja autonomiaa ja moniarvoista demokratiaa.

Jokin kognitiomme rakenteessa on kerroksellista. Kun yksilö hypnotisoidaan ja siirretään ajassa taaksepäin kohti omaa lapsuuttaan, koko kognitio taantuu, eikä vain esimerkiksi tiettyjä asioita koskevat muistot. Ikään kuin kulkisimme hississä kehityksen kerroksia pohjalle, ja kullakin pysäkillä näkisimme juuri sen sielunmaiseman joka sen-ja-sen ikäiselle on ominainen.

Yksilöllinen eriytyminen voi tapahtua terveesti ja sokeaan individualismiin sortumatta nimenomaan yksilön oman kulttuurin piirissä. En usko että se on oikein mahdollista jos kasvukulttuuria jatkuvasti vaihdellaan. Anne Pylkkönen kirjoitti Konrad Lorenzin innoittamana ajatuksia herättävän kuvauksen kehityksessä ihan solutasollakin ilmenevistä "lähikytkennöistä" tuolla:

http://kuinkakarlmarxtavataan.puheenvuoro.uusisuom...

Tämä aihehan ei suinkaan karkaa raameista. Oman yhteisön ryhmäsidonnaisuuden aste, inhimillinen kehitys, kasvukulttuurin ensiarvoinen tärkeys jokaiselle -- kaikki seikkoja joita maahanmuuttokeskustelun sisällöissä tulisi jatkuvasti nostaa esille.

Peter Hallberg

"Rasismia ei ole Suomen lain mukaan määritelty rikolliseksi. Tämä on ollut lainsäätäjän kannalta paras ratkaisu, koska rasismin kriminalisoiminen olisi edellyttänyt rasismin määrittelemistä."

Todellisuus lienee yksinkertaisempi. Rasismia ei ole kriminalisoitu, koska rasismi ei ole teko. Ainoastaan tekoja voidaan kriminalisoida. Teko tarkoittaa toimintaa, johon liittyy jonkinlaista objektiivisesti havaittavaa lihastyötä. Ajattelu ei ole teko. Kirjoittaminen on.

Siinä olet kyllä oikeassa, että rasismin määrittely on vaikeaa.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Aihepiiriin liittyen esimerkiksi holokaustin kieltäminen on Saksassa rikos. Raja puheen, kirjoittamisen ja ajattelun välillä on vain käsitteellinen -- ne kaikki ovat tosiasiassa samaa kognition koherenssia. Laki voi tietysti lähteä siitä ettei todellisuudella ole merkitystä, vaan todellisuus rajautuu siten kuin lain kirjoittajat laativat.

Peter Hallberg

Raja puheen, kirjoittamisen ja ajattelun välillä on kyllä paljon enemmän kuin käsitteellinen. Voit yrittää puhua ilman äänihuulia tai kirjoitta ilman käsiä. On olemassa fyysisiä realiteetteja, jotka eivät sofismilla poistu.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen Vastaus kommenttiin #26

No ei. Tuo on vain käsitteellistä määrittelyä.

Kieli, sen käsitekoneistot ja ajattelu ovat sosiaalista evolutiivista muodostetta -- yksityinen kieli on mahdottomuus -- ja käsitetodellisuus on eräänlainen intersubjektiivinen kaikkien ihmisten päiden yläpuolella omaa elämäänsä elävä pilvi, joka määrää sen ajatusilmaston jossa kunkin ajan aikalaiset maailmansa ja elämänsä kokevat.

Käsitteet muuttuvat mutta ajattelussa toteutuu aina jokin kokonaisvaltainen koherenssi, sisäinen eheys. Et voi leikata rajoja käsitteiden, ajattelun ja koko sen historiallisen elämänmuodon väliltä jossa kulloinkin eletään. Todellisuudessa ei ole erikseen esimerkiksi ajattelua ja välineitä.

Mutta juristeriassa ne toki voivat olla käsitteellisesti erillään, ihan siitä riippumatta ettei ihmislajin evoluutiossa tuollaista leikkausta voida tehdä. Kyse näissä käsitesekaannuksissa on olennaisesti siitä ettei laki edes alkeellisella tavalla ota todellisuutta lähtökohdakseen vaan elää jonkinlaisen keskiaikaisen käsiterealismin maailmassa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Tuossahan on hyvä selitys sille miksi talousrikokset jäävät tuomitsematta.

Käyttäjän anitaorvokki kuva
Anita Koivu

Oikkoselta taas loistava teksti! Johanilla on yksinkertainen oletus yksilön vastuusta! Vastaako itsestään kehitysvammaisena syntynyt,joka tarvitsee koko elämänsä ajan yhteiskunnan tukea. Hänellä on inhimillinen oikeus elää täysipainoista elämää vaikka lähimmäisten tuella.
Mikäli eläisimme Johanin oppien mukaan yhteiskunnassa ei olisi syytä kantaa vastuuta muusta kuin itsestään.
Jokainen meistä syntyy johonkin viiteryhmään ja täysin itsestä riippumattomasta syystä. Kaikki eivät kasva yhtä vahvoiksi "yksilöiksi" kun oman kasvun "viiteympäristö" sattuu olemaan lapsen kasvun kannalta negatiivisvaikutteinen kun se ei aina onnistu silloinkaan kun se on "positiivisvaikutteinen"!!

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Melkein haluaisin muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että kun yhteiskunta lähtee totalitarismin tielle -- kuten juuri tällä hetkellä me olemme koko ajan painumassa kasvottoman kaikkivoivan rahan ja sen masinoiman taloustotalitarismin valtaan -- silloin tulinjalle ensimmäisinä joutuvat kaikki ne heikot joista jonkun on aina pidettävä huolta.

Niin käsittämättömältä kuin se tuntuukin, nimenomaan "sivistyneistö" -- eli käytännössä lääkäreiden ammattiliitto -- oli natsi-Saksassakin se joka ensimmäisenä otti viralliseen ohjelmaansa opin "elinkelvottoman elämän eliminoimisesta".

Kysykää tämän jälkeen kuka nyt kokee edustavansa "sivistyneistöä". Kuka haluaa siirtää yksilölliset vastuut "talouden" ratkaistavaksi? Kuka hokee yhdessä lauseessa että "Vaihtoehtoja ei ole" ja nostaa seuraavassa omaa häntäänsä: "Me kannamme vastuuta!"

Eero Tillanen

Fasistilla ja rasistilla ei ole kommunistien ja liberaalien kielenkäytössä mitään todellista sisältöä. Niihin on liitetty mahdollisimman paljon epämääräisiä negatiivisia tunnesisältöjä, ja sen jälkeen niillä on pyritty tahraamaan poliittisia vastustajia mahdollisimman paljon. Ne voidaan liittää keneen tahansa, ja kaikki ymmärtävät välittömästi niiden symbolisen ja vahvan tunnemerkityksen. Niihin ei voi sisällöttömyytensä vuoksi kunnolla vastata, ja rationaalisista vastauksista tulee siten usein kömpelöitä, tehottomia ja itseään vastaan kääntyviä selittelyjä, jotka saavat poliittisen vastustajan näyttämään entistä pahemmalta ja huonommalta.

Ne ovat siis poliittis-psykologisia aseita. Ainoa oikea lähtökohta on se, että ei hyväksy niitä ollenkaan, vaan kääntää kaiken niillä käytävän keskustelun koskemaan sanojen "sisältöä" ja olemusta.

Anne Pylkkönen

- niin, onko tämä kommentointi nyt tällä kertaa jätetty vain harrastelijoiden puuhastelun kontolle :D

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Oikkonen ei lainkaan perehtynyt oikeustieteeseen, sillä rasismi on kriminalisoitu laajasti lainsäädännössä. Näitä lakeja ei vain nimitetä rasimin kieltäviksi laeiksi, vaan niitä nimitetään kansalaisoikeuksia suojeleviksi laeiksi. Näiden kansalaisoikeuksien suojaamista koskevia lakeja on tullut suuri määrä ja ne muodostavat huomattavan osan nykyaikaisesta lainsäädännöstä. Suurin osa lainsäädäntöä on tietenkin erilaista kauppa- ja sopimuslainsäädäntöä, mutta perinteisiä rikoksia koskeva lainsäädännön määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta kansalaisoikeuksia koskevia lakeja taas on tullut valtava määrä lisää.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Itse asiassa tämä blogikirjoitus ei koske oikeustiedettä ollenkaan, vaan tapaa jolla eräät nykyisin hyvin kärjekkäästi yhteiskunnallisen keskustelun käytössä olevat käsitteet ovat historiallisesti saaneet sisältöään.

Etsin vastausta kysymykseen: mistä rasismikeskustelun sävyt saavat värinsä? Mistä on kyse kun käsitteet ja niiden sisällöt näyttävät vaihtavan paikkaa, kun "suvaitsevaiset" ja "sivistyneet" rasistijahtaajat vertautuvat ennemminkin historian noitavainoajiin kuin yksilöoikeuksien puolustajiin. Kun enemmistön oikeassaoleminen tarvitsee uskottavuutensa todisteeksi täysin järjettömästi muotoiltuja oikeuden päätöksiä.

Miten ovat kehittyneet ne psyykenmaisemat, joissa asiat ovat kääntyneet näin nurinkurin.

Lakiteknisistä yksityiskohdista voisit keskustella esimerkiksi tuolla ylempänä kommentoivan Peter Hallbergin kanssa.

Matti Palviainen

"Kaikkia ihmisiä on pidettävä samanarvoisina ja ihmisarvoa loukkaamattomana."

Islam jo lähtyökohdallisesti pitää a) naista alempana ja b) uskotonta alempana kuin uskovaista muslimia.

Niinpä hyvin monet islamilaiset ja hindulaiset sekä yleensä afrikkalaiset etnisyydet kieltävät jäseniltään yhtäläisen ihmisarvon. Näiden etniosyyksien jäsenillä ei ole oikeutta valita uskontoaan (ja samalla kääntää selkäänsä etniselle yhteisölleen). Minkä kohtalon islam varaa luopiolle? Kristityksi kääntyneen muslimimiehen pääleikkatan irti:http://portti.iltalehti.fi/keskustelu//showthread.php?t=781217. Islamista voi erota - vain ja ainoastaan kuoleman kautta. Se on sharian mukaan luopion osa.

Esimerkiksi somalit kieltävät naisiltaan oikeuden valita puolisonsa ja seurustelukumppaninsa. Vääränvärinen suomalainen ei tule missään tapauksessa kyseeseen. Jos tyttö on itysepintainen, hänet lähetetään Somaliaan pakkoavioliittoon. Äsken luimme uutisista, että näin on käynyt 150 somalitytölle. Pahimmassa tapauksessa henki lähtee, kuten kävi tukholmalaiselle somalitytölle, jonka hänen isänsä heitti kadulle 5. kerroksen parvekkeelta. Somaliyhteisö, kuten tyypillisesti kolmannen maailmat etniset yhteisöt, on suljettu eli apartheid-yhteisö. Siitä ei lähdetä muuta kuin henkensä vaarantaen. Erityisessä vaarassa on naispuolisen henki ja vieläpä lähimpien omaisten taholta.

Mitä ovat tehneet viranomaiset saattaakseen vastuuseen noiden 150 tytön vanhemmat näin törkeistä ihmisen itsemääräämisoikeuden loukkauksista? Eivät mitään! Eihän aparheid-rasismia voi olla, kun sitä harjoittavat oikean suojavärin syntymälahjanaan saaneet.

Jos tämänkaltaisiin tekoihin syyllistyisi jokin pieni lahko, se ilman muuta kiellettäisiin. Ihmisarvoa voi loukata, jos kannattajamäärät ovat suuret ja ko uskonto/etnisyys on äärimmäisen väkivaltainen ulkopuolisille ja omia jäseniään kohtaan.

Sen sijaan tavallisesta suomalaisesta tulee hirveä rasisti, kunhan vain sanoo sanan neekeri, jonka hän oppi koulussa tarkoittavan Saharan eteläpuoleisen Afrikan asukasta.

Tämän maan eliitti on todella tärähteneistö, jonka viisautta laulavat mediasopulit yhtenä kuorona.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Maahanmuuttokeskustelu yksi omituisimpia piirteitä on se, että itse kohteista -- erilaisista maahanmuuttajista ja heidän yhteisöjensä ominaisuuksista -- ei puhuta pääasioina. Keskustelun parhaat voimat uhrataan hyökkäyksissä kotimaisen rintamajaon poteroissa. Laukaukset ammutaan puolin ja toisin varsinaisten maahanmuuttajien yli, tähdäten kansallisen paikallisottelun vastustajaan.

"Suvaitsevaisten" pääkohde ovat "rasistit", ja itse asiassa kaikki ruuti tuhlataan näiden kaikinpuolisen "impivaaralaisuuden", moukkamaisuuden, ennakkoluuloisuuden, pahantapaisuuden ja rasistisen väkivallan uhan todisteluun. Tämä on jostain syystä keskustelussamme aivan legitiimiä. Sensijaan esittämäsi kuvauksen kaltaiset puheenvuorot helposti saatetaan tulkita kansanryhmää vastaan suunnatuiksi.

Kuinka voisimme koskaan puhua varsinaisista asioista, jos keskustelua pidetäänkin pakolla vain kotomaisten vastapuolten tasolla? Sellaiseenhan nykyiset vallanhaltijat taitavat keskusteluja urata.

Käyttäjän AhmedSaid kuva
Ahmed Said

"Esimerkiksi somalit kieltävät naisiltaan oikeuden valita puolisonsa ja seurustelukumppaninsa. Vääränvärinen suomalainen ei tule missään tapauksessa kyseeseen."

Älä valehtele. Kanta somalit joiden juuret ovat somalialaisia sekä kulttuuriltaan somaleja eivät tunne pakkoavioliittoja.

Joitakin outoja heimoja saattaa olla, mutta nekin ovat melkein sukupuuttoon kuolleet sisällissotien aikoina. Somalinainen voi valita vapaasti puolisonsa.

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman Vastaus kommenttiin #44

"Somalinainen voi valita vapaasti puolisonsa."

Nyt kyllä sinä itse narraat. Islam kieltää ehdottomasti musliminaisten avioliitot ei muslimien kanssa.

Käyttäjän AhmedSaid kuva
Ahmed Said Vastaus kommenttiin #46

"Islam kieltää ehdottomasti musliminaisten avioliitot ei muslimien kanssa."

Ei pelkästään naisilta.

Peri Ferio

Mites Oikkosen laaja käsitevarasto taipuisi selittämään "rasismin" ja taloudellisen eriarvoisuuden välisiä kytkentöjä?

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Eiköhän tuolla ollut hieman puhetta tuostakin?

Yksi keskustelussa usein esille tuleva repliikki kuuluu suunnilleen:"Rasismia nousee aina kun eletään taloudellisesti huonoja aikoja." -- On omituista että tätä toteamusta käytetään nimenomaan "rasismi"-ilmiön mitätöimiseen: ei siinä siis ole kyse muusta kuin nyt vähän heikosta talousjamasta.

Ja kuitenkin ilmiö pitäisi ottaa sillä lailla tosissaan, että tuollainen toteamus oitis havahduttaisi toimenpiteisiin taloudellisen kärjistymisen estämiseksi. Jos rasismin nousu on merkki yhteiskunnan huonovointisuudesta, silloin tarvitaan äkäistä sosiaalista tasoitusta -- eikä suinkaan koko häiriöilmiön mitätöintiä.

Toinen juttu tietenkin sitten on se, ettei kyseessä ole ilmiö jonka koko esiintyminen olisi vain jokin talouskuopasta seuraava kuriositeetti. Kyse on aikalailla vakavammasta yhteisöllisen vakauden ja kehityksen uhkatekijästä. Siihen tässäkin blogissa ensisijassa yritettiin paneutua.

Jouko Koskinen

Ihmiseläinlaji ei poikkea muista - bakteereihin, viruksiin - jopa kasvehin sisältyy selviämisen, vahvistumisen eloonjäämispakko.

Heikot sortuu elontiellä, jätkä senkun porskuttaa (Repe Helismaa) .

Syö tai tule syödyksi - tapa tai tule tapetuksi. Aivan samantekevää miten ja kenelle pöytä katetaan.

Ja millä.

Peri Ferio

Joillekin näyttää riittävän elämässä selviytymiseen yksinkertaiset selitysmallit.

Jouko Koskinen

Juuri niin - filosofit petkuttavat lähinnä vain itseään.
Selittely vain pahentaa asiaa. Syyllisyys painaa.
http://tanjahuurtela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1299...

Eero Tillanen

Koko monikulttuurisuuden idea on vasemmistoradikalismin rectumin hedelmä ja siksi ei ole mikään ihme, että se on jo lähtökohtaisesti epäonnistunut. Se on kuitenkin oiva keino kylvää eripuraa ja koettaa näin jatkaa vallankumousta. Lisäksi islamistit ovat olleet vasemmiston tukemia jo vuosikymmeniä.

http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/tag/vas...

"Itse asiassa meidän pitää tarkastella juuri tuota Kekkoslovakian aikaa ja silloista vasemmistoradikaaalien sukupolvea, ymmärtääksemme sen mitä ja miksi itsenäisyydellemme on tapahtunut ja on tapahtumassa tässä ajassa.

Tuolloin nämä (jo silloin) moraaliltaan ja maailmankatsomukseltaan vinksahtaneet vallankumoukselliset olivat liian nuoria ja vailla valtaa - saadakseen tuon kammottavan maailmankatsomuksensa valtaan Suomessa.

Aika kului ja 1990-luvulle tultaessa kommunismi hajosi omaan mahdottomuuteensa, mutta se ei näitä 1970-luvun vasemmistoradikaaleja juurikaan hetkauttanut. Ilman sen suurempaa häpeää, suurin osa näistä ihmisistä vaihtoi kommunismin tilalle sanan monikulttuuri – ja agenda jatkui muuten samanlaisena.

Nämä entiset vasemmistoradikaalit ovat miehittäneet nykyisin vallan avainpaikat varsin tehokkaasti. Kun tarkastelllaan itsenäisyyttä tuhoavaa virkamies- ja poliitikkojoukkoa, huomamme, että sana demla (ja sen jäsenyys) yhdistää näitä ihmisiä.

Nämä vasemmistoradikaalit eivät ilmeisesti näe sitä, että oman sukupolveni jälkeen valtaan on tulossa 1990-luvun alun lama-aikana kasvanut entistä konservatiivisempi – ja asenteiltaan meitä vanhempiaankin jyrkempi – sukupolvi.

Heissä lepääkin Suomen toivo. Toivottavasti kansallisvaltion ja itsenäisyyden tuhoaminen ei ole edennyt tuolloin niin pitkälle, että Suomessa päädytään vuoden 1918 toisintoon – sillä erolla, että sortajina toimivat punaiset."

Simo Narkala

Kuvaavaa, jos totta, ettei Hannu Salama ottanut tietääkseni mitään kantaa Halla-ahon jumalanpilkka tapaukseen. Vuorenvarmasti puhelin on soinut!
Ylipäänsä jopa 60-luvulla syntyneet tuntemani kommarit, julistavat olevansa sitä enemmän kuin koskaan. Kongnitiivinenen dissonanssi, oletan.
Poikkeuksia ei tule äkkiseltään mieleen montaa: Nalle, Kylävaara, Rydman.

Eero Tillanen

Tälläkin areenalla kirjoittelee jokunen kommunisti, joka yrittää pestä ideologiaa puhtaaksi sen nimissä tehdyistä hirmutöistä, aivan fasismin puhtaaksi pesemistä harjoittavien revisionistien tapaan. En nyt viitsi alkaa luettelemaan nimiä, mutta olen vaihtanut varsin kiivastakin tekstiä näiden henkilöiden kanssa.

Simo Narkala

Joo tiedetään, jotain kolme vanhaa ja sitten pari nuorta liian vähän nähnyttä.
Yksi vahemmista totesi neuvostojärjestelmän osoittautuneen jälkitarkastelussa kapitalistiseksi.
Niinkuin kaikki muutkin jo romahtaneen kokeilut ja voisikohan olla että tulevatkin.
Puhdasta ihmiskasvoista sosialismia kun ei ole kokeiltu vielä missään.

Näyttää mielestäni siltä, ettei tulla kokeilemaankaan - siis siinä jälkitarkastelussa.
Rupeaa muistuttamaan inkojen jumalia tuo systeemi. Mikään määrä ihmisuhreja ei riitä.

Samuli Mikkola

En tiedä kannattaako puhua rasistijahdista? Tuntuisi pikemminkin siltä, että viime aikoina uusille poliitikoille on ollut eduksi profiloitua ainakin jossain määrin julkirasistina, koska se takaa julkisuutta sekä äänisaalista katkerilta. Kuka sitten on valmis "myymään sielunsa" tällä tavalla, en tiedä?

Simon Wahlroos

Rikkaan ja materialistisesti kehittyneemmän länsimaisen kulttuurin edustajat ovat maahanmuuton paineessa halunneet kehittää syntipukin, jolla ulkoistaa oma syyllisyydentunto esim. perussuomalaisiin ja siten ollen pestä kätensä yhteiskuntamme eriarvoisesta luonteesta, joka syyllisyyden tunteen aiheuttaa, vaikka se eriarvoinen asema on oikeasti vain työmme ja individualistisen kulttuurimme tulos.

Todellisuudessahan hyvinvointivaltio on väistämättä kauttaaltaan "rasistinen" tai siis syrjivä köyhiä kohtaan, jotka sattuvat olemaan hieman tummempi-ihoisia. Tuo Rasismi ilmenee koska rikas hyvinvointivaltio joutuu suojelemaan hyvinvointiaan, joka on uhattuna kehitysmaiden väestöpaineen aiheuttaman massivisen maahanmuuton takia. Kehitysmaissa tämä materiaalinen hyvinvointi on näes tuhottu liialla lisääntymisellä. Jos siellä osattaisiin arvostaa oman köyhän kulttuurin toisenlaista hyvinvointia, niin heidän ei tarvitsisi tulla tänne. Toiseudessaan he voisivat nauttia siitä mitä heillä on eli paljon lapsia ja yhteisöllisyyttä meidän individualismin sijasta. Länsimaiset mainostoimistot ovat kuitenkin kääntäneet heidän päänsä pitämään tätä meidän hyvinvointia parempana.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset