Kuinka Karl Marx tavataan

Mykistävä määrä typeryyttä


1. "Käsittämätöntä"

Pääministeri Jyrki Katainen, joka on tämän maan eniten poliittista valtaa omaava mies, otti kantaa YLE:n Radio Suomen haastattelussa sunnuntaina 15 huhtikuuta kohuun, joka oli noussut perussuomalaisen kansanedustaja James Hirvisaaren avustajan, US-blogisti Helena Erosen ehdotettua parodisen sarkastisesti kaikenlaisten eri ihmisryhmien merkitsemistä hihamerkeillä, koska vähemmistövaltuutettu oli tosissaan arvostellut poliisia sen tavasta tiedustella ulkomaalaisen näköisiltä ihmisiltä henkilöllisyyspapereita.

""Vaikka kyse olisi ollut huumorista, niin pitää ymmärtää, mikä on soveliasta huumoria. Ihmisten jakaminen tai edes sellaisella leikittely, että ihmisiä jaetaan eriarvoisiin ryhmiin, on aika vakavaa"", pääministeri sanoi US-uutisoinnin mukaan. Edelleen Katainen kertoi olevansa huolissaan siitä, että Suomessa yleistyy keskustelukulttuuri, jossa joko huumorin varjolla tai aivan vakavissaan asetetaan ihmisiä eriarvoiseen asemaan. ""Jokaisen ihmisen arvo on jakamaton, eli meillä on vain yksi ja yhteinen ihmisarvo ja tämmöisillä asioilla ei pidä leikkiä"", Katainen painotti.

US-verkkolehti poimi uutisotsikkoonsa yhden sanan Kataisen suusta: "Käsittämätöntä!" Samaa sanaa sai lehti sovittaa seuraavana päivänä sijoittajapankkiiri Björn Wahlroosin suuhun, kun tämä kirjansa julkistamistilaisuudessa kommentoi elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen The Guardian -lehden haastattelussa esittämää näkemystä, jonka mukaan maailman omaisuudet omistava yksi prosentti rikkaimpia ihmisiä pitäisi tappaa, koska tämä prosentti tekee maailman muiden ihmisyyden arvottomaksi. Tätä näkemystä Wahlroos luonnehti: "Täysin käsittämätöntä."


2. Tabu

Pääministeri puhuu vakaumuksella vakaumuksellisista asioista, joista hän ei mitä ilmeisimmin ymmärrä höläyksen pöläystä. Hän ei ole ymmärtänyt mitään natsismin psykohistoriasta, ei paneutunut esimerkiksi maailmankirjallisuuden kautta huumorin laatutekijöihin, eikä tietenkään tiedä tipan vertaa tiedonfilosofiasta, joka loisi pohjaa kytkettäessä ajattelumuotoja arvoihin.

Hän ei selvästikään näe edes sitä kaikille nähtävillä olevaa historiallista tosiasiaa, ettei maailmassa ole koskaan ollut ainoatakaan totalitarismia, jossa olisi esiintynyt monikerroksista huumoria, kuten parodiaa, ironiaa, satiiria ja sarkasmia. Totalitarismi ja satiiri ovat asioita -- ajatusmuotoja -- jotka yksinkertaisesti eivät voi vallita yhtäaikaa. Ne ovat ajatusmuotoja jotka sulkevat toisensa pois.

Totalitarismissa vallitsee totisuus, ja totalitarismin pahin uhka on nauru -- naurettavuuden uhka. Siksi nimenomaan totalitarismissa huumorilla on huonot oltavat. Totalitarismit ovat äärimmäisen poliittisen tosikkouden läpitunkemia järjestelmiä, joissa kaikki täytyy ottaa äärimmäisen vakavasti ja joissa varsinkin kaikki monikerroksellinen, näkökulmia kääntelevä, kriittinen ja kyseenalaistava ajattelu kuin myös kaksoisvalotukseen perustuvat huumorin lajit on tylysti tyrehdytetty.

Asiat seuraavat toisiaan todellisuudessa aivan päinvastaisessa järjestyksessä kuin pääministeri Kataisen käsitykset olettavat. Siellä missä monikerroksinen huumori kuolee, siellä ajattelu kuolee.

Jos pääministeri olisi oikeasti ja vakavasti ihmisarvosta huolestunut, hänen pitäisi huolestua siitä, että nyt omassa yhteiskunnassamme käydään määrätietoisesti juuri niiden huumorin lajien kimppuun joilla ihan itsessään, sellaisenaan, riippumatta siitä mikä on vitsien aihe ja sisältö, on totalitaristista ajattelua purkava vaikutus.

Kun Katainen vaatii, "ettei vakavilla asioilla lasketa leikkiä", hän ei itse ymmärrä ettei hän ole moraalin asialla vaan naulaa seinälle teesin jossa lukee: "Vaietkaa!" Hän ei tajua, että hän paaluttaa pyhitetyn Tabun eikä moraalin rajalinjoja. Että ei ole vain vaiettava, vaan vaiennettava myös ajattelu. Jos ei vaiettaisi, voitaisiin huomata, että Tabu ja moraali ovat eri asioita, ja Tabulla hallitsevat vain huonot poliitikot. Sanoisin: totalitarismin asialla olevat poliitikot.


3. Mutatis mutandis

Myös ökyrikas Björn Walhroos puhaltaa moraalikuplaa ja kääntää rikkaimman prosentin muodostaman yhteiskuntamoraalin ongelman The Guardian -lehden journalistiseksi ongelmaksi. Hän esittää oman vaikenemisvaatimuksensa näin: ""Pidän täysin käsittämättömänä, että Guardian julkaisee Kaurismäen tappokehotuksen. -- Olemmeko tosiaan keskustelussa, jossa on legitiimiä [sallittua] sanoa jotain tällaista.""

Sijoittajapankkiirin suussa siis on itse asiassa mutatis mutandis aivan sama vaatimus kuin pääministeri Kataisellakin: näistä asioista ei saisi puhua. Jos asian haluaisi ilmaista filosofian ammattilaistermein, molemmissa tapauksissa suojavarustustaan ja kansan ajattelun vaientamista tarvitsevien vallankäyttäjien ajatusmuodot ovat samat.

US-toimitus ei saa kummankaan tapauksen uutisoinnista tyylipisteitä. Uutisten muotoiluista loistaa halu myötäillä arvovaltaisia vallanhaltijoita. Juuri tällainen "voiman oikealle puolelle asettuminen" -- kuten Kalle Päätalo tämän asenteen ilmaisee -- on suomalaisille ja suomalaiselle journalismille ominaista. Sen vastakohdaksi voitaisiin asettaa jokin maailmanluokan laatulehti, esimerkiksi Kaurismäkeä haastatellut The Guardian. Siellä ei pelätä toistaa intellektuellin sanoja siinä muodossa että niihin sisältyvä todellinen moraalihaaste välittyy lukijoille asti. 

Kun meillä nyt nimenomaan kaikkein vakavimmissa asioissa laistetaan haasteet ja latistetaan keskustelukulttuuria yksitasoisen poliittisen tosikkouden suuntaan, siinä voi jo aistia aidon totalitarismin hengen. Vakavimmat asiat ovat niitä joita pystymme omin eväin vähiten mielessämme käsittelemään. Kun niistä pitää vaieta, se tarkoittaa ettei niitä saa ajatella. Totalitarismi alkaa lauseesta: "Nämä ovat niin vakavia asioita ettei näistä sovi laskea leikkiä!"


4. De facto ja de jure

Keskustelukulttuuriamme suunnitellaan kuohittavaksi toisellakin, yhtä valtaapitävällä taholla. Valtakunnansyyttäjävirasto on teettänyt työryhmällä, jonka puheenjohtajana on toiminut samaisen viraston valtionsyyttäjä Mika Illman raportin, jonka aiheena on "Rangaistavan vihapuheen määrittäminen ja rikosoikeudellisen vastuun kohdentuminen erilaisiin Internetissä toimiviin toimijoihin".

Se on asiakirja, jonka pohjalta lainsäädäntöä täsmennetään ja laintulkinnallisia periaatteita nettikeskustelujen sensuroimiseksi tullaan muotoilemaan -- ja ehdotusluonnos on todella yhtä kokonaisvaltaisesti todellisuudentajuton ja ihmisyyden syvimpiä kytkentöjä ymmärtämätön kuin pääministeri Kataisen ihmisarvopuheet.

Raportti esimerkiksi olettaa lähtökohtaisesti että ihmisyhteisöt ja yksilöt ovat molemmat kuvattavissa samoilla käsitteillä, samoilla attribuuteilla ja määreillä, eikä yhteisöillä ole mitään yhteisöominaisuuksia joita ei voitaisi kuvata yksilöominaisuuksina. En voi kuvitella todellisuudentajuttomampaa lähtökohtaa. Voiko kukaan?

Seuraus on ettei esimerkiksi sellaisia yhteisöjen ominaislaadun ymmärtämiseksi aivan perustavanlaatuisia käsitteitä kuin "sosiaalinen sidonnaisuus" tai "ryhmäsidonnaisuus" raportissa esiinny. Sensijaan aivan härskisti esitetään että yhteisöjä vastaan kohdistuneet loukkaukset yms. arvioitaisiin juridisesti aivan samalla tavalla kuin yksilöitä koskevat loukkaukset.

Näin esimerkiksi yhteisöjen de facto totalitaristisesta tunnustuksellisesta ryhmäsidonnaisuudesta voidaan de jure tehdä hyve -- suojelukohde, jota laki aivan erityisesti varjelee.

Kysymys: miksi tässäkin tulee esille kyvyttömyys tunnistaa totalitarismin ajatusmuotoja? Kuka suojelee ja ketä, kuka on vaientanut ja kenen ajattelun? Miksi vallanpitäjien itsesuojelu saa olla niin paljon vahvempaa kuin totuuden suojelu? Elämmekö jo niin syvällä yhteisesti varjelluissa valheissa, totaalisessa itsepetoksessa, ettei kriittisellä ajattelulla ole mahdollisuuksia murtaa mistään kohti ajatusten vaikenemisen muureja? Missä viipyy suomalainen The Guardian?


5. Naula, kukka ja hautajaiset

Summataan. Keskustelukulttuurimme on todellakin niin ala-arvoisella tasolla että pääministeri voi ilman mitään itsekritiikkiä esittää käsitesekavia lausuntoja. Hän toteuttaa omalta kohdaltaan totalitarismin ehdot ja edellytykset, eikä hänen valta-asemansa maailman kaiken kaikkivoivan kasvottoman rahan ja sen masinoiman taloustotalitarismin yhteiskunnallisena edunvalvojana ajatusmuodoiltaan -- mutatis mutandis -- poikkea yksityisen häikäilemättömän hyödyntavoittelijan vastaavista edellytyksistä.

Valtakunnansyyttäjäviraston viralliset vihapuhevainohankkeet taas antavat selvästi ymmärtää, että lainsäädännön kehittämisessä ollaan tietoisesti menossa yhä enemmän suuntaan, jossa totalitaristisen yhteiskunnan sensorit saavat työkaluikseen tarkoituksenmukaisuusharkinnalla tuotetun ja täysin todellisuutta vastaamattoman, vain noitaoikeudenkäyntejä silmälläpitäen kehitetyn käsitteellisen kidutusvälineistön. 

Tällaisessa yhteiskuntatilanteessa kaikki järkeen vetoava kirjoittelu tai muut yhteiskunnalliset vaikuttamisyritykset lienevät nyt täysin hyödyttömiä. Jo valtalehdistö valtaeliittiin samaistuvilla asenteillaan tekee demokratian ja kansalaiskeskustelun turhaksi.

Yhteiskunnassamme ei ole vain niin, että niillä joilla on valtaa ei ole ymmärrystä -- on jopa niin, että niillä joilla on eniten valtaa on vähiten ymmärrystä. Tragedia täydellistyy rikkaimpien taloudellisten etujen syrjäyttäessä demokratian, ja sinetti lyödään rivikansan päälle siinä vaiheessa, kun valtalehdistön vahvistuksella vaaditaan vaikenemista vakavoitumisen nimissä.

Lisäksi meiltä puuttuvat intellektuellit -- ja jos intellektuelli löytyisikin, häneltä puuttuu The Guardianin tapainen rohkea julkaisukanava. Intellektuellit voisivat osoittaa esimerkiksi noitaoikeudenkäyntejään puuhasteleville rasistijahtaajille näiden perustavanlaatuiset ajatusvirheet. Sitä ei tule meillä tapahtumaan. Vallan älyllinen rappio on ehkä kansallisen historiamme vuosisataista rasitetta -- valta on meillä aina langennut enemmän kielen, syntyperän, mielistelyn ja mallioppilaan omaksuman kuuliaisuuden pohjalta kuin kriittisen älyn ja järjen perusteella.

Jos järjellä olisi jokin rooli, silloin meillä ei esimerkiksi näitä noitaoikeudenkäynteihin verrattavia rasistijahteja järjestettäisi. Syytteet nähtäisiin lähtökohtaisesti järjettöminä ja naurettavina, eikä vainottujen kontolle jäisi yritystä järkeen vetoamalla taistella totaalisesti järjettömiä lähtökohtia vastaan.


Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

47Suosittele

47 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (61 kommenttia)

Käyttäjän karifa kuva
Kari Fagerström

Erinomainen kirjoitus, kiitos !

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Suurin osa valtamediasta ja poliitikoista elää erakoituneina tosikkoina Impivaarassa, jossa ei tavallisten pulliaisten arkielämän huumoria ymmärretä. Sitten kun nämä veljet joskus tulevat kylille, on heiltä kalenteri hukassa ja kun he luulevat tulevansa hartaisiin kirkonmenoihin, he huomaavatkin tulleensa vittuilun SM-kisojen esikarsintoihin.

Hyvä vittuilu on huumoria parhaasta päästä ja sitä nämä Impivaarassaan erakoituneet tomppelit ovat kyvyttömiä ymmärtämään ja omasta mielestään liian hyviä kuulemaankin.

J. Gagarin

Hienoa, etttä puolustat huumoria ja aivan oikein toteat sen totalitarismin vastakohdaksi. Mutta omista blogikirjoituksistasi en juuri ole huumoria löytänyt eikä kommenttisikaan aina tunnu sitä ymmärtävän :D

Matti Jalagin

Jatka etsimistä, sillä Oikkonen naurattaa meitä omalla vakavalla tavallaan eikä jätä muuta mahdollisuutta kuin nauraa fantsunappuloiden totaaliselle typeryydelle.

Käyttäjän salvator kuva
Elo Kemppainen

Seppo Oikkosen teksti on nautittavaa ja mielenkiintoista luettavaa, ei millään voi jättää lukemista kesken, koko ajan "punainen lanka" kuljettaa lukijaa.

Hannu Taanila on radiossa (Yle Radio 1) oivallisesti samalla tavalla, aina minun kuunneltava alusta loppuun, kuulijaa kuljettava pakinoija ja huumorilla, sarkasmilla höystävä, että oksat pois.
http://yle.fi/radio1/asia/radiopersoona/radioperso...

Molemmat ylivetoja, minun mielestä.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Kaurismäen kommentin voisi sanoa valtakunnansyyttäjän virastostassa työskentelevistä ihmisistä ja monista median edustajista etc, mutta en sano. Ei rakenteet ja ajatusmallit ihmisiä vaihtamalla muutu, ne muuttuvat dialogissa, jota ei tässä salissa tulisi käydä, eli ei siis missään kun ei sielläkään. Kohta kielletään keskustelu netissäkin, toivottavasti tuomitsevat ensimmäiseksi jonkin Pohjoiskoreaa rajusti arvostelevan toimittajan, sitä systeemiähän he pohjimmiltaan kannattavat, vaikka ovat niin typeriä etteivät sitä ymmärrä.

Kaikki tosikko toimittajat ja poliitikot pitäisi ampua!! Ensimmäisenä Ruohonen-Lerner

Ampua siis näin: http://www.bangkokpost.com/multimedia/photo/289075...

Matti Korhonen

Hyvä idea tuo ampuminen. Saattaa tosin olla, että noiden tiettyjen toimijoiden kohdalla taitaisin tankata pyssyni jollakin - sanoisinko, että hieman kellertävämmällä nesteellä.

Dari-anne Suomalainen

Tehkääpä kirkosta satiiria ja parodiaa.

Ette te edes halua.

Minä voisin tehdä, mutta en uskalla, tosiasioidenkin kertominen pelottaa koska kaikki hyppivät silmille ja syyttävät satanukseksi.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Sulla ei ole kaikki haulit ryppäässä, miten kirkkosta voisi tehdä enempää satiiria mitä ne tekevät itse, ja toisakseen kirkkoa ja kristinuskoa saa haukkua juuri niin paljon kuin haluaa syyllistymättä ikinä mihinkään. Islamismi on se tabu. Islamia ja islamismia sekä islamilaisia ei saa sotkea keskenään eikä niitä arvostella mitenkään, jollei joka toisessa lausessa muista mainita että arvostelee vain Khomeinin tms lausuntoa jostain tietystä asiasta ei koko uskontoa.

Paavin palleista saa laskea leikkiä, vaikka katolilaisia on Suomessa vähemmän kuin islamilaisia. Juutalaisia saa hutkia miten päin vain, kunhan ei ehdota tuhoamista, tai kait sitäkin saa ehdottaa, jos tarkoittaa vain Israelissa asuvia juutalaisia.

Niin, ja kaikenlaisista liikemiehistä saa esittää mitä tahansa. Toistaiseksi.

Minttu Ahlfors

Kyllä me täällä voimme heittää samanlaista vitsiä Muhametin palleista, sillä onneksi Suomi ei ole islamilainen maa eikä sellaiseksi tule.

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Minttu hyvä, emme voi.
Minusta voidaan sanoa että vatikaani ja vanhoillislessut pyhittävät toiminnallaan pedofilan.
Halla-aho tuomittiin siitä että hänestä voidaan sanoa että Muhametin, tahallaanko kirjoitit väärin(?), naiminen alaikäisen lapsen kanssa johtaa vastaavaan lopputulokseen. Muhammedin elämäntarina on kuitenkin uskonnollinen esimerkki "oikein elämisestä". Tätähän ei katolisen kirkon ja lessujen salailu ja peittely tietenkään ole, mutta analogiaa on-jännityksellä odotan nyt haastetaanko minut oikeuteen kaikkien kolmen "uskonrauhan rikkomisesta". Mielelläni vastaisin haasteeseen, kuten varmaan Halla-ahokin teki, tietäen ettei tuomio tule kestämään vaan viimeistään EIT:ssä saa vapautuksen.

Käyttäjän salvator kuva
Elo Kemppainen

Kirkon penkit ovat päin persettä...

kati sinenmaa

Oletko niin pihalla, ettet ole huomannut, miten juuri kirkosta on tehty pilkkaa keskiajalta saakka. Ja sen kaikki pyhyydet ovat sikolättiin painettuja. MuttA! Jeesus itse antoi luvan sille. Sinä et voisi lisätä nanomilliäkään pilkkaa kristinuskoa kohtaan. Kyse on siitä, että juutalaisuutta et pysty esittämään edes satiirisesti, puhumattakaan islamista, koska vain korkein uskonnollisuus suvaitsee pilkan. Mitä älykkäämpi ihminen sitä vähemmän hän välittää pilkasta.

Käyttäjän raimas kuva
Raimo Nurmi

Hyvä Kati, ollessani vuosia sitten työmatkoilla Jerusalemissa, kävin sen länsiosassa sijaitsevassa ravintolassa syömässä aivan erinomaisen porsaankyljyksen paistettuine perunoineen ja herneineen.

Syötyäni tuli suurikokoinen ja -nenäinen isäntä/hovimestari kipa takaraivollaan pöytääni tiedustellen tyytyväisyyttäni. Kiitettyäni häntä erinomaisesta ruoasta kysyin kuinka hän uskovana juutalaisena (observing) saattoi valmistaa ja tarjoilla ravintolassaan tällaista ruokaa.

Vastaus oli yhtä upea kuin satiirinenkin, lähellä itseironiaa: "Sir, Moses is Moses and business is business"

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Jos jotakin hauskaa on tässä erosgatessa niin se, että Imatralaisen, ei niin intellektuellin, poliisin eroaminen vastuunalaisesta tehtävästään piiriosaston hallituksen varajäsenyydestä on laitettu Erosen syyksi, koska Matista hän syyllistyi kiihottamiseen kansanryhmää vastaan savolaiset ja kalakukon yhdistämällä.

Matti on asefani bodari, eikä hänellä ole minkäälaista kapasiteettia arvioida tälläisia asioita, ei varmaankaan ole koskaan edes avannut yhtä ensimmäistä blogia, mutta pravda nosti tämänkin aivopierun esille, miten alas ne voivat vajota? Noh, Matti on varmasti hyvä poliisi, vähästäpä se riemu repeää Pravdan yms toimituksissa ;D

Dari-anne Suomalainen

"Summataan. Keskustelukulttuurimme on todellakin niin ala-arvoisella tasolla että pääministeri voi ilman mitään itsekritiikkiä esittää käsitesekavia lausuntoja. Hän toteuttaa omalta kohdaltaan totalitarismin ehdot ja edellytykset, eikä hänen valta-asemansa maailman kaiken kaikkivoivan kasvottoman rahan masinoiman taloustotalitarismin yhteiskunnallisena edunvalvojana ajatusmuodoiltaan -- mutatis mutandis -- poikkea yksityisen häikäilemättömän hyödyntavoittelijan vastaavista edellytyksistä. "

Ehkä hän ei halunnut selitellä syitä, koska olisi voinut loukata Soinia, joka on katolinen.
Ihmisten merkitseminen on paavillinen idea jo tuhatluvulta.

Käsittämätöntä miten fiksu mies, tällainen tilaisuus olisi ollut politikoijaroida.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

17-vuotias poikani totesi: "YLEn uutisista ei voi katsoa kuin sään, kaikki muu alkaa v*tuttaa aivan liikaa." Jopa tämän ikäinen nuori näkee puhtaan idiotismin lävitse ja tiedostaa ajattelun vapautensa riiston.

Pari esimerkkiä eilisillan pläjäyksistä:

1. Hirvisaaren avustajan erottamispuheet.
Helena Erosta ei mainittu edes nimellä, eli hänet pyrittiin henkilönä mitätöimään mamu-vastaiseksi leimatun edustajan vähäpätöiseksi avustajaksi. Yle katsoo asiakseen työntää poikkeavat mielipiteet nykyajan giljotiiniin ja napsaista sopivan pyövelin avustuksella haitallinen pää poikki. Tähän tehtävään kosiskeltiin sekä Soinia että Ruohonen-Lerneriä.

2. ABB:n oikeudenkäynti
Toimittaja onnistui raportoimaan ainoastaan oman ja YLEn normimoraalin viitoittaman närkästyksensä ja järkytyksensä ABB:n käytöstä ja tekoja kohtaan. "Teolle ei voi olla poliittista motiivia, vaan kyseessä on puhtaasti paha sarjamurhaaja, joka on henkisesti häiriintynyt."

Totuus murhattiin tässä yhtä varmasti kuin ABB:n uhrit. Kyllä, teko oli hirveä. ABB:n elkeet aitiossa todistivat, että hän toimii oman uskonsa vaatimalla vakaudella ja täydessä ymmärryksessä. Hänellä oli siis poliittinen agenda tekonsa taustalla. Iskukin kohdistettiin julmalla tavalla hänen vastakkaiseksi näkemäänsä poliittiseen leiriin.

Yhteiskunnan moraalinäkemystä edustava syyttäjä yrittää maalata kuvan yksinäisestä fundamentalistista, mikä on tuomittava äärimmäisen ankarasti. So poltettava roviolla. Taloususkontoa siis puolustetaan yhtä verisesti kuin katolisen kirkon oppeja keskiajalla.

Kaikesta päätellen näyttää siltä, että umpikuuro ja yhtä sokea edustuksellinen demokratia tukehtuu omaan oksennukseensa, mutta vasta sitten kun väkivalta kasvaa sellaisiin mittoihin, että kaikkia noitia ei ehditä lynkkaamaan tai roviolla polttamaan.

On todella vaarallista kitkeä Oikkosen esille tuomat huumorin lajit, koska niillä pyritään kuitenkin varsin harmittomasti kyseenalaistamaan haitallisia toimintatapoja tai trendejä. Jäljelle jäävä mahdollisuus ei ole rauhanomainen. Siksi tässä ei ole mitään naurettavaa.

Matti Jalagin

Suomessa ollaan juuri ylittämässä, ellei jo ylitetty, raja, jonka jälkeen paluu demokratiaan ei ole mahdollista demokratian keinoin.

Historia on viisas; se toistaa itseään.

Käyttäjän raimas kuva
Raimo Nurmi

Hyvä, Matti Jalagin !

Olen todennut saman, ja siksi allekirjoitan molemmat lauseesi.

Heikki Ojala

"Helena Erosta ei mainittu edes nimellä, eli hänet pyrittiin henkilönä mitätöimään mamu-vastaiseksi leimatun edustajan vähäpätöiseksi avustajaksi."

Oletteko huomanneet ettei valtamedian jutuissa tässä kaustissa ole niin yhtään kuvaa Helenasta. Vain Pirkon ja Jameksen kuvia. Kauniita toki hekin ovat :-/

Dari-anne Suomalainen

Minä alan saada tarpeekseni Kataisen ristiinnaulitsemisesta joka asian yhteydessä. Ihminen hänkin on.

En ole kokoomuslainen, eikä minusta koskaan tule, mutta oikeudenmukaisuuden nimissä, joku kohtuus tässäkin täytyy löytyä.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Katsos, kun Kataisen meille hankkima risti on jo nyt liian painava kantaa. Olisi parempi naulata ristin rakentajat kiireen vilkkaa omiin luomuksiinsa.

Jos Kataiselta tulisi ensimmäinenkin ymmärtämiseen vivahtava kommentti, niin ainakin itse olisin valmis kannustamaan häntä lisäymmärryksen hankkimiseen.

Mutta ei. Ovellamme koputtaa Great Depression 2 ja väkivallan elementit roikkuvat toisaalla raskaina. Kumman puolen sinä aiot valita? Historia osoittaa, että siinä välissä ei ole paljoa tilaa.

Dari-anne Suomalainen

Älä ole naivi, Katainen ei ole yksin vastuussa siitä mitä maailmassa tapahtuu.

Ja missä ne väkivallan elementit roikkuvat, minä en ole huomannut ?

Puolista puheenollen, kiitos.. minä olen ulkopuolella, vaikka siellä voi joskus olla viileää.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Katainen ei todellakaan ole yksin vastuussa, mutta meidän kannaltamme avainasemassa, joten häntä lyödään nyt ystävällisesti kritiikkikirveen hamarapuolella. Kuulemistani kommenteista päätellen teräpuolta hiotaan ja joku äityy aika pian vastaamaan julkisen giljotiinin napseeseen samalla mitalla, niillä työkaluilla mitä hänelle sattuu jäämään.

Naiivista puheen ollen, yritän itsekin pysyä puolueettomana, mutta aikojen koventuessa huomaat makaavasi jonkun muun sinulla kaivattamassa poterossa ja osoittelevan veljeäsi kuolettavan vaarallisella aseella. Hänen on pakko tähdätä takaisin ja nopeampi jää eloon.

Pahoittelen inhorealismiani. Se ei ole kovin suosittua.

Kalle Lehtonen

Älä ryhdy kinaamaan idiootin kanssa, ulkopuoliset eivät kykene erottamaan teitä toisistanne ;-)

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Heikki Mäntynen, minä en sentään vaadi muita kantamaan naputtelemaani ristiä. Olen kyllä kelvannut kantajaksi monen muun ristille.

Mitta vaan alkaa olla siitä kantamisesta täysi. Aika kun menee kompuroidessa hylättyjen ristien keskellä.

Jutsu Mäkinen

"Ihminen hänkin on."

Ai, minä kun luulin että savolainen.

Käyttäjän jannekuusi kuva
Janne Kuusi

Tartun tuohon totalitarismi vs. satiiri -kohtaan.

On totta että totalitaariset järjestelmät eivät salli satiiria, harvoin edes huumoria, ainakaan sellaista joka jotakuta naurattaisi, mutta kokemukseni totalitaarisista valtioista kertoo sen, että niissä satiiria harrastetaan ahkerastikin, tosin peiteltynä tai epävirallisesti suusta suuhun tai kädestä käteen -menetelmillä edeten. Itse asiassa aikanaan tuntui siltä kuin Neuvostoliitto olisi eräänlainen satiirin ja sarkasmin mekka. Tietenkään en tässä puhu virallisesta NL:sta, vaan maan todellisuudesta virallisen kerroksen alla.

Ainakin Puolassa, Tsekkoslovakiassa, Unkarissa ja NL:n monessa tasavallassa omintakeinan satiiri kukoisti totalitarismin aikana, DDR:stä ei ole huumorin havaintoa, kuten ei Saksasta muutenkaan.

Mitä tulee siihen hienovaraisesti Suomeen ujuttautuvaan (talous)totalitarismiin, meille ei satiiri ole lainkaan tuttua, eikä hyväksyttyä kuin marginaalisesti. Kun huxleylainen totalitarismi täydellistyy, suomalaisilta puuttuu eräs tärkeä alamaailman selviytymistyökalu: satiiri.

Luulenpa että entisissä neuvostotasavalloissa, joiden tilanne vastaa nyky-Suomea, totalitarismiin suhtautuminen on verissä eli kulttuurissa, ja sen elvyttäminen on siksi helpompaa. Edelleen siis tarkoitan pinnanalaista elämää, sitä todellista.

Satiiriakin rustanneena tiedän, miten nihkeää kaiken viralliselta haiskahtavankaan tahon suhtautuminen siihen on, sen sijaan aivan samoin kuin (muissa) totalitarismeissa, satiiri otetaan uutena tulokkaana mielihyvin vastaan eliitin ja sen hännystelijöiden muodostaman jättikuplan ulkopuolella.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari

Tuokin on harvinaisen totta.

Vietin hiljan viikon Puolassa ja keskustelimme vaatimattomien, mutta ystävällisten puolalaisten kanssa hyvässä hengessä toistemme kulttuurisista ja kielellisistä huvittavuuksista.

Sitä vastoin Euroopan poliittiset aiheet olivat tiukasti tabu, joka napsautti keskustelukumppanin leuat lukkoon saman tien. Vain muusikoiden parissa asui siinä suhteessa jonkinasteista estottomuutta.

Puolalaisilla sattuu olemaan varsin samankaltainen kulttuurinen painolasti kuin meikäläisilläkin. Neukkula oli vain konkreettisemmin läsnä ja he näkevät aivan saman alistamisen olevan jälleen edessä.

Ehkä minuakin pelottaisi enemmän, jos meillä olisi EU:iin kriittisesti suhtautuva johto ja heille sattuisi lento-onnettomuus.

Suurin onnettomuus kohtaa kuitenkin niitä, jotka eivät tunnista lähestyvää onnettomuutta. He eivät kykene millään tavoin valmistautumaan sen tuloon. No, media pääsee pian mässäilemään kotoisestikin rumilla uutiskuvilla. Kai siinä kansantalous kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy...

Ai niin. Tuo oli ilkeää sarkasmia. Jos joku toimittaja sattuu lainaamaan...

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Kirjoituksesi muistuttaa minua 60- 70- 80- luvuista ja nimenomaan 'pinnanalaista', todellista, kansalaisten kommunikoidessa toistensa kanssa.

Jouni Kokkonen

Loistava juttu!

Kataisen ja Wahlroosin rinnastaminen toisiinsa kuvastaa mielestäni hyvin näiden kahden todellisuutta. Kumpikin on irronnut muiden arkitodellisuudesta kauan aikaa sitten.

Katainen on pikkumainen ja omahyväinen despootti, ja tuntuu olevan täysin huumorintajuton. Wahlroos on taas pikkumainen omahyväinen keikari joka uskoo oman erehtymättömyyteensä. Eikä myöskään näytä ymmärtävän huumoria.

Suoraan sanoen, vitsejä kumpikin. Tai siis olisivat, elleivät olisi nousseet noin merkittäviin asemiin.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Voihan sitä aina lainata musiikkilyriikkaa. Se on jännä juttu, ettei niihin ole vielä puututtu. Liekö seuraavana vuorossa. Deja vu iskee nykyään toisinaan.


"Nobody's saving you from bullets, the rockets
All your prophets are high, and sweat in they pockets
"Death to the masses!", the Feds toast they glasses
You getting slaughtered like lambs
And you're enslaved to fascists
They're going to tell you aliens have got control
But that's a trick to take over the planet as a whole
One world, one order, one government
While you get gassed by flicks, they plotting at the summit
But fuck hearing knowledge - you prefer metaphors
There's no revolution, just a world with new laws

While you in the streets playing the ground like beat
I'll be in the mountains while the gas chamber's deep
Just wait around for death because the news is gonna air it
Don't be chickenshit conformists like your parents
We need to - shoot cops, and hang politicians
Concentrate divisions, concentrate your visions
Burn all the judges, and decision-makers
And bury all their bodies underground in Black-owned acres
"

Katainen on epäkiinnostava, ei ole jaksanut kiinnittää huomiota sen juttuihin enää aikoihin, kun ei sieltä mitään ihmeellistä koskaan tule. Lähinnä tuollaista "viran puolesta"-kommentointia. Kataisessa on aina mietityttänyt, että kenen Kermit hän on.

Vaan miksi Wahlroos säikähtää? En ole ikinä pitänyt häntä yksinkertaisena miehenä. Ehkä hän ymmärtää Kaurismäen ajatuksenjuoksun. Ehkä hän näkee asian riittävän realistisena ilman Kaurismäen ajatuksiakin.

Minusta rikaskin ihminen on vain ihminen, eikä ihmisyys häviä tappamalla joku osa siitä. Hyvin harva kieltäytyisi lottovoitosta. Pyramidin huipulla on tilaa, mutta vain rajallinen määrä ja vain ympäristötekijät määrittävät millaisilla ominaisuuksilla sinne pääsee. Ennemmin sitä kai katselee Wahlrooseja kuin Tsingis Kaaneja.

Timo Härtsi

Charlie Chaplin on sanonut: "Huumori auttaa meitä kestämään ja pitää meidät järjissämme".

The Great Dictator- Globe Scene

http://www.youtube.com/watch?v=IJOuoyoMhj8

Kalle Lehtonen

"Uutisten muotoiluista loistaa halu myötäillä arvovaltaisia vallanhaltijoita."

Tuo lienee Usarin suorastaan virallinen linjaus.

Antti Ahonen

En tiedä miten muualla on käynyt, mutta ainakin itäisessä euroopassa totalitarismin vuodet muistetaan nimenomaan huumorin kulta-aikana. Tuolloin kaikki poliittisesti epäkorrektit ajatukset täytyi koodata huumoriksi, ja esittää ovelien ironian kerrosten läpi.

Oma suosikkini on Tsekkiläinen lastenohjelma Pat a Mat, jossa ihmeen julkeasti tehdään naurunalaiseksi järjestelmän keskeisimmän käsitteen työn mielekkyys.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Siitä tullee jonkinlainen hienovarainen taistelun muoto siinä kohtaa kun ihmisiä pidätetään kuulusteltaviksi mielivaltaisesti. Se on selviytymiskeino. Ihminen, joka kykenee nauramaan synkimmälläkin hetkellä elämänsä koomisuudelle lie selviää jos on selvitäkseen.

Jari Jakonen

"Kysymys: miksi tässäkin tulee esille kyvyttömyys tunnistaa totalitarismin ajatusmuotoja? Kuka suojelee ja ketä, kuka on vaientanut ja kenen ajattelun? Miksi vallanpitäjien itsesuojelu saa olla niin paljon vahvempaa kuin totuuden suojelu? Elämmekö jo niin syvällä yhteisesti varjelluissa valheissa, totaalisessa itsepetoksessa, ettei kriittisellä ajattelulla ole mahdollisuuksia murtaa mistään kohti ajatusten vaikenemisen muureja? Missä viipyy suomalainen The Guardian?"

---

Blogin pitäjälle kiitos kysyvästä ajattelusta ja sen julkisesta ilmaisusta. Tämäkin teksti tuntuu vaalivan jotakin tarkemmin määrittelemätöntä, joka ainakin itselleni tuntuu asettavan vaatimuksen edes hieman yrittää nousta tavanomaisen olla möllöttämiseni yläpuolelle ja samalla koittaa ihan ite-ilmaista jotain vuoropuhelun ensitahteja tapaillen. Tyypillinen olo ja tunto kun ns. vakavien medioiden kosketuksen jälkeen tapaa yleensä olla päinvastainen - jotenkin alhainen, lattea, kyyninen, sulkeutuva, ...

Lainasin muutaman otteen Oikkosen 'Mykistävä määrä typeryyttä' sanastelusta ja liitin ne Jami Järvisen Kansan Uutisten Verkkolehden 'Natsiperformanssin varjossa' blogin yhteyteen, http://blogit.kansanuutiset.fi/kaasuputki/natsiper...

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Vallanpitäjillä ja hännystelevällä medialla - Usari mukaanlukien - on sormet korvissa ja silmät kiinni, ja kaikki virallisesta dogmaattisesta totuudesta poikkeava valistuskin vaiennetaan lapsellisella lallatuksella, ellei sitten onnistuta sensuroimaan, nostamaan syytettä tai muuten vastapuolta henkilötasolla teilaamaan. Tällaisia raapustuksia pitäisi saada laajalti esille, jos vaikka sattuisi käymään niin, että joku moraalinvartija tulisi toisiin ajatuksiin vaikka sitten silkasta häpeästä johtuen. Sen verran perusteellisesti tässä pajatso nimittäin tyhjeni.

Olli Pusa

Kiitos Seppo mainiosta puheenvuorosta. Lisäisin juuttuun yhden näkökulman. Katainenhan on sujuvapuheinen mitättömyys. Hän on siivittänyt tietään politiikassa mm. pöytäkirjanväärennöksillä kokoomuksen kokouksissa. Netistä löytyy syyttäjän arvioita rikoksen vakavuudesta.

Kannattaisi pohtia sitä näkökulmaa, että Katainen ei olekaan mikään oikea vallankäyttäjä vaan sätkynukke. Joidenkin isokenkäisempien asettama nukkehallitsija, joka saa taustastaan ohjeensa. Sitten seuraa looginen kysymys, kuka on Kataisen taustavoima? Toinen jutussasi esiintyvä nimi Nalle Wahlroos on vahva ehdokas siihen hommaan. Vaalirahoituskohun myötä paljastui, että Nalle oli yksi suurimpia kokoomuksen pimeitä rahoittajia.

Nalle on myös ilmeisestikin RKP:n suurimpia rahoittajia. Kuinka ollakaan useat ihmettelevät, miksi Katainen niin kuuliaisesti nuolee RKP:n saappaat "absoluuttisena faktana". Ehkäpä yhteiset rahoittajat selittävät asiaa?

Voi olla, että noilla rahoittajilla on ihan oikeasti agenda vaientaa toisinajattelijat. Nallehan kaipaa sellaista ihan avoimesti, Katainen ajaa sitä peitetymmin. Kiusallistahan asioiden julkinen repostelu heille varmaan onkin.

Tosiasiassa me kaksi kai jäsennämme maailmaa aika erilaisen viitekehyksen kautta. Sinä lähinnä ajatusfilosofisesti, minä paatuneena yhteiskuntatieteilijänä. Kuitenkin kumpikin on huolissaan samasta asiasta ja samasta syystä. Uhka on varsin todellinen. Valitettavasti media on pelissä mukana tai asioista pihalla. Ilolla kuulisin tuollasta huolta Huuskonkin suusta.

Matti Jalagin

Karavaani kulkee ja räksyttävät vallan vahtikoirat haukkuvat kilpaa.

Suuntavaisto varsinaisessa tehtävässä vain on pettänyt, sillä ruokkivaa leiriä pitäisi vahtia eikä haukkua sitä päästäkseen sieltä pois.

Olli Pusa

Karavaanilla on vain valitettavasti sananvapauden ja demokratian suhteen käytössä poltetun maan taktiikka. Tämä episodi on samanlainen demokratian testi, jollainen oli useissa Euroopan maissa 1920-1930-luvuilla. Silloin Suomi selvisi siitä testistä kohtuullisen hyvin. Saa nähdä, onko maa taantunut ja valmiimpi astumaan fasismiin kuin silloin.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Tämä episodi on samanlainen demokratian testi, jollainen oli useissa Euroopan maissa 1920-1930-luvuilla. ""

Mieleen tulee vuodelta 1937 julkaistu teos Pidot Tornissa, joka kuvaa aikaansa Yrjö Kiviniemen suulla. Kirjan keskustelut muodostavat pääosin suljetun ja itsekeskeisen kulttuuripiirin, joka totaalisella tavalla pitää yllä yläluokkaista kulttuuriaan ja muodostaa oman yhteiskuntakäsityksensä vain sen mukaan. Lähes kaikki muut ilmiöt tuomitaan tai sivuutetaan. Vaikuttaa kovin tutulta toiminnalta myös tänäpäivänä?

Koko teosta leimaa tavaton syvien rivien halveksunta, joka näyttäytyy nyt myös jatkuvasti yhden puolueen jatkuvana halveksimisena ja tarkoitushakuisena väärin ymmärtämisenä, jolla yritetään vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen.

Veikko Penttinen

Tuleeko kenellekään mieleen joku varteenotettava tappi politiikassa, rahamaailmassa, tai vaikkapa kirkossa, jolta uskaltaisimme toivoa, jonkinmoista kannanottoa, tyyliin, että pannaas nyt jäitä housuihin tuon rasismilla pelottelun kanssa. Zysse on nyt ainoa, joka on sinnepäin ja eläkeläis Paavo olisi ollut, ellei se olisi mennyt naimisiin, sen abbedissan kanssa. Nythän se on itse pahimmasta päästä vahtaamassa iloisia huulenheittäjiä.

Ei sano, Donner, ei puhu Claes Andersson, Ilkka Taipale on vaiti ja nuoremmat ovat ilmeisesti jo lopullisesti aivopesty. Eikö maassamme ole enää tilaa uudelle Juurakon Huldalle, tai Yrjö Kalliselle. Kai meidän sitten täytyy tyytyä, biudeetteihin, kataisiin, wallineihin ja sen semmoisiin ihmispoloihin.

Käyttäjän raimas kuva
Raimo Nurmi

Olli Pusa,

Minäkin olen huolissani ja siksi toivoisinkin Sinun ottavan omasta, viimeistä edellisestä lauseestasi kiinni ja alkavan asiaa avaamaan.

Onko media pelissä vai pihalla ? Ja siihen kaikki muut mausteet mukaan.

Annan jo etukäteen kiitokseni

Käyttäjän pekkaopollanen kuva
Pekka Olavi Pöllänen

Olen häikäilemätön oman edun tavoittelija ajoittain - ostaessani ruokaa. Kukaan ei ole oikeutetu sanomaan minua sosiopaatiksi siitä syystä kuitenkaan - kait.

Mutta aiheeseen lisäystä, Chomsky, Erosen blogit, Göbbels ja Stalin.

Noam Chomsky sananvapaudesta:

'If you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don't like. Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So was Stalin. If you're in favor of freedom of speech, that means you're in favor of freedom of speech PRECISELY for views you despise'

'If we don't believe in free expression for people we despise, we don't believe in it at all' !!!!

Näin siis mies, jonka Eurooppaan jääneet sukulaiset katosivat juutalaisten vainoissa.

The New York Times in mukaan hän edustaa 'stale'a 60-lukua. Mutta The New York Times myös kirjoitti hänen olevan suurin elossa oleva ajattelija USA:ssa.

Pitää lähettää tämä sähköpostilla pääministeri Kataiselle muistutukseksi - sekä Mika Illmanille sähköpostilla MUISTUTUKSEKSI.

Olli Pusa

Sensuuri alkaa aina jostakin ja leviää sitten muihin asioihin.

seppo kirnu

Eiväthän nosferatut osaa lukea ellei niitä papruja ole verellä kirjailtu - tai vaikka osaisivat niin ei arkun sisällä ole valoa!

Kyllä pitää ärsyttävienkin sanomisoikeutta puolustaa.

Matti Jalagin

Lisää seuraava vielä.

"En hyväksy mielipidettänne, mutta tulen kuolemaani saakka puolustamaan teidän oikeuttanne ilmaista se."

Evelyn Beatrice Hall v. 1906

Käyttäjän RikuMaki kuva
Riku Mäki

Uutisoinnista yleensä, olen miettinyt miksi tuota natsikorttia nyt tykätään niin mahdottomasti viljellä, että se menee jopa absurdiksi välillä.

Kirjoitin aiheeseen liittyen muutaman lyhyen blokimerkinnän tänään, ja oletan, etta ensimmäiseen liitettynä holokausti- viittaus herättää keskivertosuomalaisessa kummeksuntaa, mutta jälkimmäistä lukiessaan keskivertosuomalainen ei todennäköisesti pidä sitä mitenkään outona.

http://rikumaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/103366-re...

http://rikumaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/103389-hy...

Totesin myös, että jälkimmäinen alkaa jo hyvin pitkälti muistuttaa lehtijuttuja yleensä.

Loppuun vielä se alkuperäinen:

http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

Vittu Pää

Mitenkäs se nyt meni? Nalle tokaisi kait jotakuinkin näin, että "jos nyt mikään on tullut selväksi, niin se, että Occupy Wall-Street on se yksi prosentti, me muut ollaan se 99 prosenttia, ja samalla vakavasti, ja hyvin surullisella mielellä, on tietenkin täysin käsittämätöntä että the Guardian julkaisee Kaurismäen tappokehoituksen. Pidän myös jossain määrin surullisena että sä tavallaan muistutat meitä täällä (julkaisutilaisuudessa) Kaurismäestä kertaamalla sen.. Ollaanks me todella keskustelussa, jossa on legitiimiä sanoa jotain tällaista, onks Voima-lehden mielestä legitiimiä sanoa näin?"

Olisi muuten mielenkiintoista kuulla tuon Nallen mielipide Guggenheimista. "enemmistön tyrannia" vaikuttaisi olevan sitä mieltä että veronmaksajien rahoja ei pidä pumpata siihen projektiin. Jos guggis olisi yhtiökokous, suurin osa siis kävelisi rahoineen pihalle, jos siis saisi äänestää jaloillaan.

Käyttäjän KuinkaKarlMarxTavataan kuva
Seppo Oikkonen

Kiitokset kaikille blogia kommentoineille. Jättäessäni kirjoituksen aamupäivällä "oman onnensa nojaan" mielessäni häivähti hienoinen hätäsignaali siitä, että teksti saattaisi houkutella jonkun ampumaan kommenteissa hieman liian kovilla, jolloin US-Puheenvuoron toimitus saisi tekosyyn poistaa blogi.

Kuten voitte huomata, en osaa enää suhtautua oikein luottamuksella tähän US-alustaan. Luottamusta ovat horjuttaneet esimerkiksi nuo blogissa mainitsemani Katais- ja Wahlroos -tapausten ylikorostetun konsensusväritetyt uutisoinnit.

Mutta mitään ylilyöntejä kommenteissa ei näytä esiintyvän. Itse asiassa -- näin luulen -- hyvin monet ovat kokeneet henkistä resonanssia esittämieni ajatusten kanssa. Eli, jos filosofian ammattitermeillä ilmaistaisiin, hyvin monet ovat samaistaneet itsensä samoihin ajatusmuotoihin joita kirjoituksessani yritin tavoitella.

Tämä tuntuu hyvältä, samalla kun se pitää blogistin omat jalat maassa ja muistuttaa siitä, että ajattelu on sosiaalista muodostetta, jossa lopulta on hyvin vähän merkitystä sillä kuka ajatukset esittää, kunhan ne ovat totuudellisia ja resonoivat totuuden aallonpituuksilla.

Se että nämä ajattelun muodot saavat aikalailla kannatusta yli monien opillistenkin rajojen on minulle merkki siitä että meillä on keskuudessamme ihmisiä, jotka vielä jaksavat varjella sellaisia ajatteluresonansseja joista Jyrki Kataisella, Björn Wahlroosilla, eikä hetki sitten tulleiden uutisten mukaan ilmeisesti Perussuomalaisten eduskuntaryhmälläkään ole eikä luultavasti koskaan tule olemaan aavistustakaan.

Uutiset juuri nyt nimittäin kertovat, että Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on erottanut joukostaan määräajaksi James Hirvisaaren, joka oli kieltäytynyt erottamasta avustajantoimestaan koko kohun aloittaneen blogin kirjoittajaa, US-skribentti Helena Erosta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä oli uutisten mukaan yksimielinen. Se merkitsee ilmeisesti suomeksi sanottuna sitä, että puolue aikoo näytellä yleisön silmille yksimielisyyttä, koska julkikuva ei kestäisi erimielisyyttä. Se taas merkitsee sitä että puolue aikoo hirttäytyä omaksumaansa varmaan kantaan. Se että puolue on kannassaan totaalisesti väärässä ei puolueelle näytä merkitsevän mitään.

Näin Perussuomalaisetkin liittyy niiden joukkoon joille mikään muu kuin vallalla oleva hyväksytty "konsensustotuus" ei merkitse mitään. Konsensus, yleinen hyväksyntä, merkitsee kaikkea.

Nyt voidaan todeta, että puolue on hirttäytynyt samaan valtaeliitin ajatustotalitarismiin jonka vastustajana se sai äänivyöryn taannoisissa eduskuntavaaleissa. Sulkiessan itsensä valtaeliitin kanssa samaan piiriin puolue samalla sulkee itsensä sen kansalaismielipiteen ulkopuolelle jonka ansiosta se sai nykyisen eduskunta-asemansa.

Perussuomalaisten hirttosilmukka muuttuu nyt herrojen kravatiksi. Se mitä puolueessa nyt tapahtuu on tavallaan pienoiskuva siitä mitä koko valtakunnassa suuressa mittakaavassa tapahtuu. Eliitti sulkeutuu omaan omahyväisyyteensä ja hirttäytyy omiin totuuksiinsa -- jotka ovat täysin vääriä, epäintellektejä ja todellisuudentajuttomia.

Näin syntyy yhteiskuntaamme tietynlainen pinta, totalitarismin pinta, jonka alla tulee yhä vahvistumaan toisinajattelu, tyytymättömyys, kritiikki, kapina, vaihtoehtojen etsintä. Ja, todellakin, kuten mm. Janne Kuusi viisaassa kommentissaan tuolla ylempänä sanoo, virallisen pinnan alla tulevat elämään myös monikerroksisen huumorin sävyt, parodia, ironia, satiiri, sarkasmi.

En itse ole oikeastaan yllättynyt siitä tavasta jolla Perussuomalaiset kansalta saamansa mandaatin tietoisesti mitätöivät ja haaskaavat. Se on vain pieni sivuosa siinä suuremmassa näytelmässä, jonka juoni kuljettaa koko Suomea vähitellen lisääntyvän eriarvoisuuden ja sitä sinetöivän ensin kurinalaisen, sitten yhä ankaramman ja lopulta julman poliittisen totalitarismin syliin. Se on suuri yhteiskunnallinen taantuma, jota itse en näe enää mahdolliseksi estää.

Kiitokset vielä kaikille juttujani kommentoineille. Jos tällä hetkellä itse poimisin teksteistä jotain toiston tarvitsevaa, se varmaan olisi tuo: ""Tällaisessa yhteiskuntatilanteessa kaikki järkeen vetoava kirjoittelu tai muut yhteiskunnalliset vaikuttamisyritykset lienevät nyt täysin hyödyttömiä. Jo valtalehdistö valtaeliittiin samaistuvilla asenteillaan tekee demokratian ja kansalaiskeskustelun turhaksi.
""

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Aivan erinomainen otsikko - todellakin. "Sosiaalisesta muodosteesta","ajatusmuodoista".

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"""Tällaisessa yhteiskuntatilanteessa kaikki järkeen vetoava kirjoittelu tai muut yhteiskunnalliset vaikuttamisyritykset lienevät nyt täysin hyödyttömiä. Jo valtalehdistö valtaeliittiin samaistuvilla asenteillaan tekee demokratian ja kansalaiskeskustelun turhaksi."

Surullista, mutta totta.

Nyt valtaeliitti ja media kumoavat tuon jo muinoin Marcus Aureliuksen hienon lauseen: "Järkeen perustuvat toiminnat ovat niin suoraviivaisia, että niitä kutsutaankin oikeaksi".

Petri Kivikangas

"Missä viipyy suomalainen The Guardian?"

Täällähän se: http://www.verkkomedia.org/

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ajattelin ihan samaa ehdottaa

Jyrki Suomalainen

Verkkomedia se ei missään nimessä ole. Verkkomedia edustaa jonkinlaista sekavaa New Age -sillisalaattia. Verkkomediaa on kiva lueskella, mutta en usko, että se kelpaisi Oikkosen kaipaamaksi mediaksi.

Aika todellakin olisi kypsä uudelle suomalaiselle kriittiselle ja laadukkaalle vaihtoehtomedialle.

Petri Kivikangas

Verkkomediaan voi kuka tahansa kirjoittaa. Välillä siellä kieltämättä ikävästi esiintyy höttöuutisia, mutta sivuston laatu kehittyy sitä mukaa kun enemmän ihmisiä osallistuu uutisten kirjoittamiseen ja kommentointiin.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Sehän tässä näyttää olevan että rasismileiman saa otsaansa mikäli järjestelmän typeryyttä ja epäreiluutta arvostelee ja koska tätä leimaa pelätään kuin ruttoa, on sillä pelottelu varsin toimivaa. Sama kuin taannoinen lapsipornofiltteri, yleisesti ihmiset saattoivat kysyä jos asiaa vastusti "Taitaa olla oma lehmä ojassa, panetko kenties lapsiasi?" vaikka kuinka järjellisesti yritit asiaa järkevämpään suuntaan ajaa.

Nämä lehdissä laukomiset nyt jättäisin omaan arvoonsa mutta tuo viharikoslaki ja nettikeskustelujen sensurointi särähtää korvaan todella pahasti ja pistää suorastaan vihaksi.

Älyköillä, jotka näkevätkin totalitarismin alun, on oma ryhmäpaineensa etteivät he uskalla leimaantumisen pelossa yrittää kertoa asioiden todellista laitaa.

Jari Jakonen

Postitin Oikkosen 'Mykistävä määrä typeryyttä' Puheenvuoron Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmän sähköpostilistalle, http://groups.yahoo.com/group/tutuhesa/

Listalla on käyty aihepiiriin liittyvää keskustelua. Liitän tähän maailmaa nähneen ja sitä kokeneen ja sitä hienosti ymmärtävän ja ilmaisevan Ville Komsin kommentin.

---

Aihe: Re: Mykistävä määrä typeryyttä (Oikkonen)
Päiväys: Sat, 28 Apr 2012
Lähettäjä: Ville Komsi

Jep. Mielenkiintoista keskustelua. Oikkosen perusteesistä tuli mieleeni neljä asiaa:

(1) Noin 50 vuotta sitten olin lukiolaispoikana kuukauden Bremenissä ja tilasin vastaperustetun "satiirisen aikakauslehden" nimeltä Pardon. Olikin aika pureva aikansa tarkkailija. Muistan sattumalta joitakin jutunpätkiä sanatarkasti. Yhden otsikko oli "Dovifats Humor". Tässä viitattiin johonkuhun silloiseen korkeaan herraan, varmaankin kulttuuriministeriin, joskaan en muista oliko osa- vai suorastaan liittovaltiotasolla. Tämä oli julkisesti lausunut mielipiteenään, että julkisuudessa pitäisi esittää vain lempeätä ja leppoisaa huumoria "und nicht so etwas wie Satire und Sarkasmus, die nur in der Härte und Grausamkeit der totalitären Systeme sich zuhause finden" (ainakin melko tarkasti noin).

Lehti kommentoi lausuntoa juuri samoin kuin Oikkonen ja hirnui lisäksi, että mainittu Herr Doktor Dovifat oli ollut merkittävässä asemassa myös natsiaikana, joten hänen jos kenen pitäisi tietää, minkälaista irvistelyä julkisuudessa silloin esiintyi. Satiiria ja sarkasmia varmaan joo.

(2) 50-luvulla kuunneltiin radiota. Inhosin sydämeni pohjasta "leppoisia" viihdeohjelmia, joiden sisältönä oli usein jokin jo ennalta ratkaisemattomaksi tiedetty (ja päätetty) muka-väittely esim. ovatko miehet vai naiset fiksumpia tai kumpi puoli Aurajokea on Turussa se "oikea" puoli ja kumpi "toispuol".

Luojan lykky, Aune Ala-Tuuhonen, sittemmin Haarla, perusti lopulta Kankkulan kaivolla -ohjelmasarjan jossa kukki huikea surrealismi. Henkilögalleriaan kuului mm. "Senni Neulanen, autuaasti poisnukkuneen, edesmenneen räätäli Neulas-vainajan, joka nyttemmin on kuollut, leski".
Paikallinen yhtye soitti hempeästi "Tanssin sun kanssasi kaivoon". Öh.

Luulenkin että surrealismi on se irvailun laji joka ensimmäisenä pystyy tunkeutumaan totalitaarisuuden ja dogmaattisuuden raoista esiin. Kun siitä ei oikeastaan saa otetta. Kun se on näennäisesti viatonta mutta kuitenkin houkuttelee katsomaan kaikkea vähän kierosti, se tekee valvontakoneiston elämän vaikeaksi ja rikkoo pönäkkyyden muureja.

Ja vaikka ei edes (välttämättä) olisi kysymys pilailusta, on jännää ajatella, että Luis Buñuel valmisti "Viridianan" Espanjassa tilaustyönä Francon hallitukselle (mutta joutui salakuljettamaan valmiin työn ulos maasta).

Miklós Jancsóta taas juhlittiin kauan sosialistisen elokuvan mestarina, eivätkä sensorit nähneet -- tai eivät kaiken kiittelyn jälkeen uskaltaneet nähdä -- miten surumielisesti ja monesta suunnasta Jancsó elokuvissaan katseli kaikkea. Hän saattoi jopa tehdä yhteistuotantona Mosfilmin kanssa rainan nimeltä "Punaiset ja valkoiset", jonka ilmiselvä sanoma oli että samanlaisia molemmat.

Ja jotkut uskovaiset ovat pitäneet Ingmar Bergmania kristillisenä elokuvantekijänä. Ah.

(3) No mihin toi yllä oleva nyt liittyi? Siihen että satiirin ikuinen kirous on, että aina jotkut ottavat jutun tosissaan. Mutta eiväthän kaikki voi ryhtyä tosikoiksi vain sen takia että joutkut ovat tyhmiä. Vai voivatko? Joskus on ehkä pakko. Nuorallakävelyä on älykön elämä.

Se, että tämä tai tuo sana saa halventavan vivahteen joidenkuiden tai vaikka monienkin käyttämänä, aiheuttaa usein loputtoman ja itsessään surrealistisen kierteen: jo koulussa opin, että Ruotsissa ei enää oikein saanut puhua siivoojista (städare/städerska). Piti sanoa "rengöringsassistent".

Ja mitäs täällä meillä nämä umpihullunkuriset restonomit ja iktyonomit ovat? Onko maksullisen yleisökäymälän rahastaja käytyään kahden päivän kurssin toilettonomi? Jään odottamaan raivokkaita reaktioita.

Lukija voi kenties arvata, että inhoan pc:tä. Suosittelen jyrkästi seuraavaa, jos ette vielä ole tutustuneet:

http://www.hackcanada.com/canadian/other/pcprimer.txt

Ja ihan vakavasti: onneksi romanit eli kaalot pitävät myös mustalainen-sanaa ihan hyvänä ja komeana. Niin se minustakin on. Jos sitten puhun manneista ja aslakeista, se on vain siksi että rakkailla naapureilla on monta nimeä. Sama koskee vanjoja ja fritsuja. Enkä ryhdy karjumaan, jos olen etelänaapureille "poro" tai "pekka". Norjassakin taitaisin olla pekka. Ruotsissa vain finnjävel.

Erään kulttuurikeskuksen johtaja hyppäsi kattoon kun käytin ilmausta "musta mies". Sekin oli liikaa. Yleensä puhun nekruista ja kakruista ja viidakon tikruista. Kunnioitan kaikkia.

Nimi mikä nimi. Ei se miestä pahenna jos ei naistakaan. Sävy on sanojan suussa ja kuulijan korvassa. Myönnän, että olisin kai mieluummin etunimiltäni Varma Kosto kuin Sulo Armas, mutta sisu pitää pinnalla vaikka olisi hassukin vene. Ihailen ihmisiä jotka pää pystyssä kantavat sellaisia sukunimiä kuin Pölhö ja Svinhufvud. Oikeesti.

(4) Käsitykseni mukaan persuja on erittäin moneen junaan. Eikä heitä mikään ruoki ja kokoa yhteen paremmin kuin ulkopuolisten tosikkous. Vihreiltä naisilta puuttui pelisilmä kokonaan, kun he tekivät kantelun Hullu-ahon blogijutusta. Sille olisi voinut tuhahtaa sekä soveltaa sarkasmia tai heittää paremman herjan. Varmaan joku Rivo-Riitta olisi osannut.

Itseironia ja yhteisironia ovat kaikista huumorin lajeista rakentavimmat. Toimivat kuin judo. Sydämeni hypähti riemusta kun vuonna 0 ostin Taksimin aukion lehtikioskista kurdinkielisen pilalehden, jossa naurettiin kurdeille. Kun "tekee sen itse" toisilta jääkin monttu auki. Kun pystytään irtautumaan "uhriutumisesta", siis pelkän viattoman ja avuttoman uhrin minäkuvasta ja ulkoisesta roolista -- yksilöinä, joukkoina ja kansoina -- ollaankin vahvempia

En onnistunut katsomaan kaikkia Ruotsin vai oliko se alunperin Tanskan tv:n muutama vuosi sitten tuottamista "Jalla jalla!" -animaatioista, mutta viisi nähtyäni ulvon välillä vieläkin naurusta.

Ville Komsi

Toimituksen poiminnat